Jag har tomt med skog inom strandskyddet som behöver kärlek. Tänkte gallra men även fälla vissa träd nära huset på tomten.

Hörde av mig till kommunen och fick följande svar:

När det gäller trädfällning och slyröjning så är det fjärde förbudet i 7 kap § 15 miljöbalken som kan bli aktuellt, att det är förbjudet inom strandskyddat område att vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Sen vad det innebär i praktiken är väldigt mycket beroende på hur det ser ut på platsen och vilka naturvärden som finns.

Men det kan ändå bedömas vara tillåtet att ta ned enstaka träd och röja en del sly, men var gränsen går är omöjligt att säga tyvärr. Men för att ge lite riktlinjer tänk på följande:

- Ta enbart ned enstaka träd. Ibland används begreppet särskilt skyddsvärda träd och det är träd som har en stamdiameter som är över 1 meter (i brösthöjd) och/eller träd med håligheter och/eller träd som är gamla (140 alt 200 år beroende på trädslag). Det är svårt att avgöra ålder på träd så låt stora träd vara kvar, framför allt ädellövträd så som ek.

- Låt strandzonen vara orörd, 5-10 meter upp på tomten. Den innehar generellt höga naturvärden och därmed viktiga för växt- och djurlivet.

- I övrigt på tomten så är det möjligt att röja en del sly men var så restriktiv som möjligt.


Känns underligt att behöva söka dispens för att gallra skog och ta ned träd på egen tomt. Köper däremot att man lämnar kantzonen fri från röjning. Vad gäller?
 
Vi får nog börja med att reda ut vad du kallar tomt. På beskrivningen låter det som om du kallar allt tomt, medan man normalt skiljer på tomtmark och annan mark på en fastighet, exempelvis skog.

Är skogen så stor att fastigheten är att betrakta som en lantbruksfastighet gäller ytterligare andra regler.

Så hur stor är fastigheten, hur stor (och vilken) del är att räkna som tomt? Finns det detaljplan? Tomtplatsbestämning?
 
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Vi får nog börja med att reda ut vad du kallar tomt. På beskrivningen låter det som om du kallar allt tomt, medan man normalt skiljer på tomtmark och annan mark på en fastighet, exempelvis skog.

Är skogen så stor att fastigheten är att betrakta som en lantbruksfastighet gäller ytterligare andra regler.

Så hur stor är fastigheten, hur stor (och vilken) del är att räkna som tomt? Finns det detaljplan? Tomtplatsbestämning?
Ej lantbruksfastighet, cirka 3500 kvm. Ej detaljplanerat område. Rätt så stor hemfridzon men de 1000kvm med skog skulle jag inte kalla hemfridzon.
 
Ja, då fick du nog så bra besked av kommunen som du kan få av någon. Det är tillåtet att vårda skogen, men inte så att det väsentligt förändrar betingelserna för djur- och växtliv.

Så jag skulle köra på om jag vore du. I synnerhet om du avser att lämna den yttersta stranden orörd.
 
 • Gilla
MetteKson och 6 till
 • Laddar…
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Ja, då fick du nog så bra besked av kommunen som du kan få av någon. Det är tillåtet att vårda skogen, men inte så att det väsentligt förändrar betingelserna för djur- och växtliv.

Så jag skulle köra på om jag vore du. I synnerhet om du avser att lämna den yttersta stranden orörd.
Hur kan man inte säga att växt och djurliv inte påverkas av att man gallrar och sedan planterar nya träd? Kanske bara jag som ser lagtexten för bokstavligt men så gör även inspektörer från kommunen.
 
F Fixaren06 skrev:
Hur kan man inte säga att växt och djurliv inte påverkas av att man gallrar och sedan planterar nya träd?
Det behöver man inte kunna säga. Kravnivån med väsentligt förändrade betingelser är mycket högre än att påverka.
 
 • Gilla
Dowser4711
 • Laddar…
som det är nu får inga träd finnas utan allt ska vara renkapat...
då jag växte upp för 50år sen var det lummigt o fint på fritids
områderna...idag oftast helt rent på träd o buskar...
Samt att 100år landhöjning vid stränder på öar o land äger
byn rätten till marken.
 
Man ska inte fråga så mycket.
 
 • Gilla
 • Haha
vcx och 16 till
 • Laddar…
Var försiktig med vad och hur mycket du tar. På en fastighet i vårt närområde har man tagit ner en hel del skog ner mot havet och där är nu kraftiga viten alternativt fängelsestraff på tal 😬

Satellitbild över Oskars väg och omgivande skog nära kusten med tydliga tecken på nedhuggen skog.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
 • Gilla
Rooney och 6 till
 • Laddar…
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Det behöver man inte kunna säga. Kravnivån med väsentligt förändrade betingelser är mycket högre än att påverka.
Menar du att mycket ska till för att det går under kategorin " förändrade betingelser" ?

För mig låter det godtyckligt. Förstår att om man skövlar för att smälla upp ny bostad så finns det fog kommunen att reagera utifrån nuvarande lagstiftning. Men skulle man behöva skövla en hel skog för återplantering så är det ok?
 
T TheGame skrev:
Man ska inte fråga så mycket.
Det är väl precis det man ska göra så man har något att visa inspektören när han droppar förbi.
 
 • Gilla
Flintylaren och 1 till
 • Laddar…
Onsalakorven Onsalakorven skrev:
Var försiktig med vad och hur mycket du tar. På en fastighet i vårt närområde har man tagit ner en hel del skog ner mot havet och där är nu kraftiga viten alternativt fängelsestraff på tal 😬

[bild]
Vem talar om det och vem har avverkat skogen? Är det en lantbruksfastighet gäller inte strandskyddet enligt 7:15 miljöbalken skogen. Även lantbrukare med sjönära skog får bruka sin mark.
 
Onsalakorven Onsalakorven skrev:
Var försiktig med vad och hur mycket du tar. På en fastighet i vårt närområde har man tagit ner en hel del skog ner mot havet och där är nu kraftiga viten alternativt fängelsestraff på tal 😬

[bild]
Jag förstår att kantzonen (5-10 meter) ska lämnas fritt. Men varför skulle inte träd från hus till sjö/ hav vara föremål för gallring? Nu är det uppenbart att man skövlat selektivt i detta fall men tänker mer principiellt?
 
F Fixaren06 skrev:
Menar du att mycket ska till för att det går under kategorin " förändrade betingelser" ?
Jag menar att ord spelar roll, ja. Lagens skrivning om väsentligt förändrade betingelser är ett högre krav än de förändrade betingelser du nu nämner, vilket i sin tur är högre krav än inte påverkar som du skrev i inlägget innan.
F Fixaren06 skrev:
För mig låter det godtyckligt.
Tja, det är ju tydlig skillnad för alla när man ställer upp uttrycken bredvid varandra. Att det är svårt att dra exakta gränser är förstås sant, men det kommer det alltid vara när något inte är rakt av tillåtet eller förbjudet.

F Fixaren06 skrev:
Förstår att om man skövlar för att smälla upp ny bostad så finns det fog kommunen att reagera utifrån nuvarande lagstiftning. Men skulle man behöva skövla en hel skog för återplantering så är det ok?
Lantbrukare får avverka även i sjönära lägen, ja. Gör man det för att bygga ett hus är det husbygget som är problematiskt ur strandskyddsperspektiv, inte avverkningen.

Edit: Med högre krav menar jag alltså att det krävs mer för att åtgärden ska vara otillåten. Inser att man kan missförstå det och tycka att det borde stå lägre krav, då man inte är utsatt för lika sträng reglering.
 
Redigerat:
 • Gilla
Anna_H och 5 till
 • Laddar…
Hur går det för allemansrätten och den fria rörligheten egentligen om man låter strandzonen växa igen?
 
 • Gilla
 • Haha
Xaktly och 3 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.