Byggahus.se

Gäller förbud mot användande av avloppsanl.

 1. S
  Medlem Nivå 1
  Ni som är duktiga på juridiken vad gäller avloppsanläggningar, här är ett par frågor.

  Har som fått förbud mot fortsatt användning av avloppsanl. vilket var väntat. Bor mitt mellan två grannar och vi har snarlika förutsättningar med en å som rinner parallellt med våra fastigheter. Inga geologiska olikheter föreligger och Kommunen inte tagit några prover på att det skulle vara på annat sätt.

  Grannen som ligger nedströms och närmare ån än mig har redan fått och gjort klart sitt avlopp. Grannen som ligger uppströms har fått besked att han ska ha gjort klart sitt avlopp till den siste dec 2020. Själv fick jag endast 2 månader på mig. Nu till frågorna baserat på beslutet:

  Varför fick jag extremt kort tid?
  Den skillnad som möjligtvis kan påverka är att min granne som fått ett år har trekammarbrunn medans min fastighet har tvåkammarbrunn.

  I beslutet står även att Kommunen planerar att göra området till "sekundärt vattenskyddsområde" och i skrivelsen fortsätter de med att "området därmed inte ska ha något sanitärt utsläpp av avloppsvatten". 2025 ska de utöka dricksvattentäkten till att omfatta hela vårt område om cirka 40 hus (alla har enskilda avlopp och inget kommunalt är planerat då det ligger för långt bort). Betyder det, som det låter, att man inte kommer att tillåta nya avloppsanläggningar inkl. på min fastighet?


  Nu sitter jag inte riktigt på pottkanten då jag har en till fastighet men den ligger ytterligare 40 meter bort från ån (totalt runt 60m) och redan fått godkänt för en trekammarbrunn med efterföljande inflitration. Tanken ligger åt att se om det går att utöka infiltrationen och ansluta den "förbjudna" fastigheten dit. Så mina frågor är mer om Kommunen hanterat allt korrekt eller är det total godtycklighet som har företräde när det kommer till kommunala beslut?
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Jag antar att du fått ett beslut, kanske formulerat som föreläggande?

  I så fall bör du kunna öka din frist genom att överklaga beslutet, begär anstånd med att komma in med ytterligare skäl för överklagandet.
   
 3. C
  Medlem · Nivå 16
  Det låter ju onekligen som att det är så det har tänkt sig. Vi hade tidigare ett hus som låg inom vattenskyddsområde. De skyddsbestämmelserna var förvisso från 50-talet så de kanske inte i sig säger så mycket om hur de utformas idag. Däremot satte de i praktiken stopp för underhåll/uppdatering av de avloppsanläggningar som redan fanns inom området sedan tidigare. Så även om du får till din anläggning innan vattenskyddet träder i kraft så är det överhängande risk att det orsakar problem i framtiden. Så du kanske bör sätta dig in i exakt hur skyddsbestämmelserna kommer att se ut och fundera igenom vilken typ av anläggning som kan fungera långsiktigt.

  Som en parantes kan nämnas att det i vårt fall inte fanns något direkt förbud mot att anlägga avlopp. Däremot fick man inte gräva djupare än 50 cm. Då vår tomt låg i en brant slänt så kunde vi teoretiskt sett gräva 50 cm och fylla upp resten, men i praktiken tror jag t.o.m kommunen ville undvika att rota i det där så det utfärdades aldrig något föreläggande under vår tid där iallafall.
   
 4. R
  Medlem · Nivå 9
  Du behöver nog ringa till kommunen för att få svar på en del av de där frågorna. Förslagsvis handläggaren som skrivit beslutet.

  Två månader låter som kort tid för att skaffa ett nytt avlopp. Det ska sökas tillstånd och undersökas vilken teknisk lösning som passar, samt hitta någon som kan utföra arbetet. Fråga om du kan få utökad tidsfrist. Är det ett permanentboende tror jag du bör kunna få sommaren på dig. Speciellt om det är i en del av landet där det är tjäle i marken nu.
   
  • Laddar…
 5. S
  Medlem Nivå 1
  Har pratat med den tilltänkta entreprenören och vi ska tillsammans ordna utökad tidsfrist för han tyckte det lät lite konstigt. Ska ner till kommunkontoret senare under dagen. Får se om jag kan få lite mer info samtidigt.
   
 6. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 18
  Tror, som de andra inläggen här, att det räcker att du kommer in med ett godtagbart förslag på lösning inom två månader.
   
  • Laddar…
 7. M
  Medlem Nivå 6
  Två månader känns som en väldigt kort tid. Kan eventuellt ha att göra med att du inte har en godkänd anläggning oavsett vart den hade legat medan din granne har en (eventuellt) godkänd trekammarbrunn. Har kommunen haft kontakt med dig eller tidigare fastighetsägare innan om att ni behöver byta avloppslösning?

  Du borde, tycker jag, kunna få en utökad tidsfrist om du kan presentera en lösning som passar kommunen. Om det handlar om närheten till vattendrag så vill se säker att du ska ha någon lösning som tar hand om det fosfor som i en traditionell brunn går vidare ut i mark. Vad du än gör då, välj inte lösningen med fosforfälla. Det är krånglig och dyr hantering av filtermaterialet. Hade jag varit du hade jag istället valt någon form av kemfällning, det brukar bli billigare i långa loppet.
   
  • Laddar…
 8. S
  Medlem Nivå 1
  Uppdatering från mitt besök i torsdags. Tryckfelsnisse har varit framme och datumet var inte som tryckt 2020-03-01 utan 2021- så det var ju riktigt skönt. Nu kan jag och entreprenören planera i lugn och ro samt jag behöver inte stressa sönder min nattsömn. Även texten om sanitärt utsläpp fick jag klargjort var en markering mot nuvarande anläggning som består av tvåkammarbrunn.

  Ytterligare info om vattenskyddsområdet kom på köpet så att säga. Det blir inte av normalgraden utan den högsta skyddsnivån. Dock kvarstod rekommendationen om trekammarbrunn och efterföljande ny infiltration vilket jag finner lite underligt. Ska djuploda lite i detta då ån bakom mitt hus inte är kopplat med den planerade vattentäkten som i sin tur ska ligga 2 sjöar uppströms (om vår å hade ansluten). Kanske måste de ta till ett rejält område (vattentäktens närmaste förgrening ligger 1.5 mil bort).