Byggahus.se
Hej ,

Jag bor i bostadsrätt och fick veta från förening att jag har fuktskada I mitt badrum och att det måste rivas hela badrumet och torka, i skaderapport står så här för att kunna fastställa om fukten på taket beror på skadan från tredje våningen eller fjärde våningen "jag bor i andra våningen" måste kunna utföra några mätningar på tak i ovanliggande alltså tredje våningen men det gick inte då min granne som bor över mitt lgh. vill inte släppa de inne i lägenheten.

Nu gick det mer än två månader sen de lämnade avfuktare efter rivning och det finns fukt fortfarande i mitt badrumstak. Nu kan jag inte renovera badrum eftersom vi vet inte om det finns något läckage från ovanliggande badrum eller inte, och jag kan inte heller försätta utan fungerade badrum hur länge som helst tills förening hanterar klar ärendet via en jurist som kan ta hur länge som helst.

Min fråga är har jag rätt till ersättning från granne som vill inte samarbete och låta de göra fukt mätningar i hennes badrum, eller ersättning från förening som började riva mitt badrum innan de får veta exakt orsaken till fuktskada pga granne i ovanliggande lägenhet??
 
 • Wow
 • Ledsen
Roger Fundin och 2 till
 • Laddar…
En vattenskada är aldrig rolig och har ofta stor påverkar för de boende samt innebär mycket arbete för föreningen. När någon part dessutom inte vill samarbeta blir det ännu värre. Din frågeställning innehåller egentligen flera frågor, så får se om vi kan försöka bena ut de. Däremot, som jag förstår, så verkar det som att det inte är utrett ännu vad vattenskadan beror på. Det är en försvårande omständighet, eftersom ansvars frågan kan skilja sig beroende på orsak.

Har du rätt till ersättning från föreningen? Det krävs generellt vårdslöshet från föreningens sida för att en medlem ska få rätt till skadestånd. Det går så klart att fråga föreningen (styrelsen) ändå, men man kommer knappast få gehör av en domstol. Det faktum att det uppstått en vattenskada gör inte att det går att hävda vårdslöshet, utan då krävs det i princip att styrelsen ska ha varit medvetna om att något var trasigt och underlåtit att vidta åtgärder. Att en annan medlem vägrar föreningen tillträde är inte heller något som föreningen kan belastas för. Snarare låter det tvärtom, styrelsen gör vad de kan för att få tillträde. Sedan är det tråkigt för dig och styrelsen att kvarnarna maler långsamt. Så chansen att få ersättning från föreningen är nog i det närmaste obefintlig.

Kan du kräva ersättning från grannen? Här är chanserna bättre åtminstone, men inte alls självklara. Vad är det du tänker du ska få ersättning för? Tror man behöver definiera ner det mer exakt först. Är det en ren förmögenhetsskada krävs det att det sker genom brott. Är det sakskada krävs det att grannen är vårdslös eller gjort skadan uppsåtligen. Men enbart det faktum att grannen vägrar bereda föreningen tillträde innebär inte att grannen har orsakat vattenskadan. Dessutom kan man nog gissa att om grannen ska strula med tillträde för föreningen så kommer denna nog att bestrida alla krav på ersättning. Då kommer du tvingas driva frågan i tingsrätten och även om du får rätt där, finns det några pengar att få ut från grannen ändå? Om du vinner i rätten och så kommer du, troligen, ligga ute med juristkostnader och finns det inga pengar att få...Ja, då kommer du ekonomiskt ligga ännu sämre till, trots att du "vann".

Har du varit i kontakt med ditt försäkringsbolag? Det är möjligt att du kan få ersättning för evakueringsboende från dem. Det vore ett mycket lättare alternativ för dig och, som jag förstår, lösa det som är egentliga problem.
 
Du och föreningen har ganska starka rättigheter gentemot grannen. Svårt att veta vems felet i grunden är, men allra minst är 7 kap. 12 a och 13 §§ bostadsrättslagen aktuella för att få grannen att samarbeta och i förlängningen betala.

Med en granne som försöker slingra sig är det viktigt att du gör vad du kan. Ta genast kontakt med ditt försäkringsbolag och säg att du dels vill allmänna sakskadan, dels ha rättshjälp så att du kan driva eventuella krav mot grannen. Att föreningen skulle vara ansvarig är mindre troligt, men den har ansvar för exempelvis vattenledningar i fastigheten, så det kan finnas skäl att även se föreningen som motpart.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 5 till
 • Laddar…
Tror det blir svårt att begära skadestånd utan att ha några faktiska kostnader, "sveda och värk" räcker nog inte.
Det du kanske skulle undersöka med ditt försäkringsbolag och Brf styrelse är möjligheten till annat boende under processen, dvs hotell eller hyreslägenhet eller liknande.

Jag anser att din motpart är Bostadsrättsföreningen och inte din granne. Det är Bostadsrättsföreningen som har rätt att komma in i din grannes bostad för underhåll, inte du personligen. Så alla krav ska ställas mot Brf, sen får brf ställa krav mot din granne.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 3 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Här ligger hela ansvaret på föreningen att utreda och torka ut bjälklaget. Detta är inte en fråga för TS. Föreningen har som @Nötegårdsgubben skriver rätt att göra tillsyn i grannens lägenhet. TS har det inte.

Grannen har knappast något skadeståndsansvar mot föreningen eller mot TS för att ett badrum läcker. Alla betalar sin del. Grannen betalar för sitt badrum ned till tätskikt, föreningen för uttorkning och reparation av bjälklaget samt reparation av läckande avloppsledningar och TS för sitt badrums tätskikt och kakel.
 
 • Gilla
Jonatan79 och 14 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Grannen har knappast något skadeståndsansvar mot föreningen eller mot TS för att ett badrum läcker. Alla betalar sin del. Grannen betalar för sitt badrum ned till tätskikt, föreningen för uttorkning och reparation av bjälklaget samt reparation av läckande avloppsledningar och TS för sitt badrums tätskikt och kakel.
Jag tolkar TS fråga egentligen som om TS har möjligheter att kräva skadestånd för merkostnader som uppstår pga grannens trilskande, inte för själva "grundkostnaden" för vattenskadan.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 3 till
 • Laddar…
BeaumontX BeaumontX skrev:
Jag tolkar TS fråga egentligen som om TS har möjligheter att kräva skadestånd för merkostnader som uppstår pga grannens trilskande, inte för själva "grundkostnaden" för vattenskadan.
Precis, min försäkring står för grundkostnaden, min fråga handlar om att jag kan inte renovera badrum eftersom vi vet inte om det finns något läckage från ovanliggande badrum eller inte, och jag kan inte heller leva utan fungerade badrum efter rivning hur länge som helst tills förening hanterar klar ärendet via juridisk sätt.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 1 till
 • Laddar…
K
BeaumontX BeaumontX skrev:
Jag tolkar TS fråga egentligen som om TS har möjligheter att kräva skadestånd för merkostnader som uppstår pga grannens trilskande, inte för själva "grundkostnaden" för vattenskadan.
Uppfattar situationen på samma vis. Dock oklart om det endast handlar om ekonomisk skada, eller om TS hoppas kunna få ersättning för det men grannens agerande medfört.
 
BeaumontX BeaumontX skrev:
Jag tolkar TS fråga egentligen som om TS har möjligheter att kräva skadestånd för merkostnader som uppstår pga grannens trilskande, inte för själva "grundkostnaden" för vattenskadan.
Men grannen har såvitt jag förstår triskats mot TS, inte mot föreningen. Det ligger på föreningen att låta utreda fuktskadans ursprung och utbredning.

Jag hade en släkting (numera avliden) med psykiska besvär. Hon vägrade låta föreningen komma in för att åtgärda en vattenläcka på stamledning som passerade hennes lägenhet.

Efter lång tid, typ 6 månader lyckades föreningen via tingsrättsbeslut och med kronofogden få komma in och åtgärda läckan. Men inte för att torka upp och sanera efter skadan (släktingen bodde inte i lägenheten). Under hela den här tiden och lång tid därefter kunde grannen under inte bo i sin lägenhet pga vattenskadan.

Ytterligare ett år senare blev bostadsrätten förverkad (den processen påbörjades samtidigt med handräckningsärendet för reparationen). Förverkandet skulle troligen inte gått igenom om hon hade fått yttra sig, men hon låg intagen på sluten psykavdelning när tingsrätten hanterade målet, och missade sista datum för att yttra sig.
 
K Kardan79 skrev:
Uppfattar situationen på samma vis. Dock oklart om det endast handlar om ekonomisk skada, eller om TS hoppas kunna få ersättning för det men grannens agerande medfört.
Det ända som jag vill att återställa och renovera mitt badrum som den var innan, men jag kan inte göra det så länge jag vet inte om det läcker vatten från grannens tak eller inte, och får att jag och förening veta det måste granne ge tillträde till förening för att göra fukt mätningar hos grannen. Och eftersom grannen vägrar att ge tillträde till förening så frågade jag om vad ska jag göra om det dröjer tiden ett år tex. ??
 
A Adam Ab skrev:
Precis, min försäkring står för grundkostnaden, min fråga handlar om att jag kan inte renovera badrum eftersom vi vet inte om det finns något läckage från ovanliggande badrum eller inte, och jag kan inte heller leva utan fungerade badrum efter rivning hur länge som helst tills förening hanterar klar ärendet via juridisk sätt.
Som är skrivet ovan: Föreningen har rätt att gå in i lägenheten för tex insepktion, du som granne har det inte.

Men problemet är att dom inte har rätt att fysiskjt göra detta utan lägenhetsinnehavarens samtycke.
Vägrar grannen så kan det få stora konsekvenser för denne (tex tvångsförsäljning), men innan dess behöver handräckning från kronofogden begäras, och dom kräverantaglien ngt underlag osv - vilket kan ta tid

https://www.riksbyggen.se/bostad/ko...ltså ingen rätt,aktivt samtycke på något sätt.
 
 • Gilla
Festlund och 3 till
 • Laddar…
klaskarlsson klaskarlsson skrev:
Som är skrivet ovan: Föreningen har rätt att gå in i lägenheten för tex insepktion, du som granne har det inte.

Men problemet är att dom inte har rätt att fysiskjt göra detta utan lägenhetsinnehavarens samtycke.
Vägrar grannen så kan det få stora konsekvenser för denne (tex tvångsförsäljning), men innan dess behöver handräckning från kronofogden begäras, och dom kräverantaglien ngt underlag osv - vilket kan ta tid

[länk] har alltså ingen rätt,aktivt samtycke på något sätt
klaskarlsson klaskarlsson skrev:
Som är skrivet ovan: Föreningen har rätt att gå in i lägenheten för tex insepktion, du som granne har det inte.

Men problemet är att dom inte har rätt att fysiskjt göra detta utan lägenhetsinnehavarens samtycke.
Vägrar grannen så kan det få stora konsekvenser för denne (tex tvångsförsäljning), men innan dess behöver handräckning från kronofogden begäras, och dom kräverantaglien ngt underlag osv - vilket kan ta tid

[länk] har alltså ingen rätt,aktivt samtycke på något sätt.
Precis så, någon som vet hur mycket tid kan det ta?
 
H hempularen skrev:
Men grannen har såvitt jag förstår triskats mot TS, inte mot föreningen. Det ligger på föreningen att låta utreda fuktskadans ursprung och utbredning.
Det är inte min tolkning av TS beskrivning. Grannen vägrar släppa in föreningen för att utreda fuktskadan, sedan blir TS drabbad av "konflikten" mellan föreningen och grannen genom att TS badrum inte går att färdigställa.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 1 till
 • Laddar…
A Adam Ab skrev:
Precis, min försäkring står för grundkostnaden, min fråga handlar om att jag kan inte renovera badrum eftersom vi vet inte om det finns något läckage från ovanliggande badrum eller inte, och jag kan inte heller leva utan fungerade badrum efter rivning hur länge som helst tills förening hanterar klar ärendet via juridisk sätt.
Din motpart är föreningen skulle jag säga, inte grannen. En eventuell läcka är ju föreningens ansvar. Om dom inte tar det ansvaret kanske du kan börja med att betala lägre avgift. Varför ska du betala för något du inte får? Så hade jag resonerat.
 
 • Gilla
Festlund och 2 till
 • Laddar…
A Adam Ab skrev:
Precis så, någon som vet hur mycket tid kan det ta?
Det är omöjligt att säga, beror på hur mycket grannen stretar emot, hur lång handläggningstid tingsrätten hos er har, hur aktiv föreningens jurist faktiskt är osv. Gör grannen allt för att förhala och försena, skulle jag säga att räkna med att det kan ta upp till ett år och allt snabbare är en bonus. Tyvärr.
 
 • Gilla
TRJBerg och 1 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.