Jag håller på att sälja mitt hus och i samband med det upptäcktes det att mattan släppt vid golvbrunnarna i tvättstugan.
Två ytmätningar ovanpå mattan avslöjade förhöjda halter av fukt, men när jag talade med mitt försäkringsbolag sade de att hemförsäkringen inte gäller eftersom fukten ligger under ytskiktet (jag bor i en brf).
Således gick jag till styrelsen i brf som dock sade att skadan var för lokal(!) för att motivera någon åtgärd från deras sida, de tyckte att det skulle räknas som slitage eftersom mattan är jämngammal med huset som är byggt -85 och att det var upp till mig att renovera tvättstugan.
Detta köpte jag dock inte så jag tog på egen hand kontakt med en fuktspecialist som kom över och gjorde en ny mätning under ytskiktet direkt på betongen.

Då visade det sig att betongen var ganska fuktig i hela tvättstugan (2,8-6,3 i ytfukt) och således borrade han ett antal hål i betongen för att mäta luftfuktigheten.
Hålen skall egentligen stå pluggade några dagar för att visa korrekt värde, men jag bad honom ändå göra en mätning i hålen direkt efter att han tagit upp dem.
Då visade det sig att luftfuktigheten var 70-75% redan initialt och nu skall hålen alltså stå några dagar för att ge ett korrekt värde.

När jag igår på nytt stötte på brf styrelse med de nya uppgifterna sade de bara att det inte var några problem eftersom luftfuktighet under 90% inte är något problem.
Fuktspecialisten jag anlitade sade dock att det kan uppstå mögel redan vid 75% luftfuktighet?

Är det någon som vet hur det förhåller sig med fukthalter, är det allvarligt eller inte med 75% luftfuktighet i betongplattan?
En annan sak både jag och fuktspecialisten reagerade på var att i ett av hålen gick borren genom betongen och in i isoleringen som visade sig bestå av glasull, hur tjock bör plattan vara egentligen?
Jag uppskattar att han borrade ca 10-15cm ned i betongen.

Summan av det hela är att jag blir lite frustrerad när jag inte verkar få någon hjälp av vare sig försäkringsbolag eller brf och jag har måttlig lust att betala en renovering själv om det är en fuktskada som är orsaken...
 
OM det nu är en fuktskada så är ju en intressant fråga hur den har uppkommit. DU skriver att mattan har släppt runt golvbrunnarna. Det skulle ev. kunna betyda att all fukten kommer därifrån (Eller så har mattan släppt pga. fukt som ex. kommer underifrån).

Om fukten beror på att mattan släppt vid brunnarna så beror det ju på eftersatt underhåll från din sida. Det är din skyldighet att se till att ytskiktet är tätt. Strikt formellt så är i så fall hela skadan ditt ansvar (Och försäkringen täcker i så fall ev. via din ansvarsförsäkring om föreningen skulle kräva skadestånd för skador som uppstått pga. bristande underhåll från den boende).

I praktiken är det oerhört ovanligt att en förening kräver skadestånd för skador på fastigheten pga medlems dåliga underhåll, och när det sker så är det oftast bara självrisken i föreningens försäkring man blir ansvarig för. De fallen handlar ofta om att underhållet är så uppenbart eftersatt att medlemmen redan formellt anmodats att åtgärda, och skadorna sedan förvärras när så inte sker. Men däremot så kan det vara stor chans att föreningen (formellt rätt) tar till ansvarsargumentet om det handlar om en skada som föreningen inte tycker man behöver åtgärda. "Visst kan vi torka ut golvet, men efterssom det är ditt fel att det är fuktigt så får du betala".

Om fukten däremot kommer från en annan källa, ex. ett spräckt avloppsrör då är ansvarsfördelningen mer solklar, det är föreningens ansvar.

Tjockleken på plattan är inte anmärkningsvärt tunn. Det beror givetvis på vad det är för hus, ett bärande mellanbjälklag kan vara allt från 10- 50 cm. Men om det är en platta på mark så gjuter man ofta 10cm, utom vid kanter och andra ställen där det behövs förstäkningar. I äldre hus är det inte ovanligt att betongplattan i en källare kan vara ner mot 3cm tjock (vilket ofta ger problem med sprickbildning).
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.