Fuktkoll i påbyggt sadeltak - konstiga fuktvärden

849 läst  19 svar

 1. B
  Medlem Nivå 7
  Jag har lagt på ett 6 graders sadeltak ovanpå ett platt tak på vårt 7x20 m atriumhus.
  Anledningen var att det platta taket orsakat vattenläckage flera gånger (undermålig 70-talskonstruktion). Så det nya väldigt låga sadeltaket ligger ovanpå det gamla platta taket.
  Fackverkstakstolar c/c 120 cm, 23 mm råspont, underlagspapp, ytterpapp.
  Ventilation: 4 st ventiler i gavlarna samt i mittväggen i atriet, luftning från springor mellan panel under takfoten.

  Jag satte in 3 st temp/fuktgivare en i var ände och en i mitten av huset för att övervaka fukten för det fall att ventilationen skulle behöva justeras.

  Nu visar det sig att temperaturen mellan mätpunkterna följer varandra inom en halv grad eller så, medan relativa fukten varierar...
  Det ser ut som om relativ fukt varierar längs med huset, i ena änden kan det vara 70%, sen 80% i mitten och 90% i andra änden!
  Och det ser ut så här över tid att kurvorna ligger med liknande avstånd hela tiden. Högre rel fukt vid lägre temperatur dessutom.

  Jag hade trott att jag skulle se samma värden på alla ställena ungefär som temperaturen nu visar.
  Men luftfuktigheten är alltså avsevärt högre i söderänden än i nordänden...

  Vad kan detta bero på? Och skall man bli orolig för detta?
   
 2. B
  Medlem Nivå 7
  Idag bytte jag givare på det stället där det var så hög relativ fuktighet till en som jag kalibrerat att vara OK.
  Men problemet kvarstår (även om den nya givaren visar några procent lägre värden).
  På grafen nedan syns överst fuktgivarna och under temp-givarna för de senaste dagarna (27/11-2/12). Man ser en knyck nedåt på den gröna kurvan där fuktgivaren som visar några % lägre kopplats in nyss.
  Hur kan det vara så stora skillnader mellan ställena i en öppen kallvind (även om det är lågt i tak, bara 55 cm)? Borde inte luftcirkulationen jämna ut fukten?

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Mätningar_T-H.png


  Får försöka med att montera en utomhusgivare också i morgon så man har något att jämföra med.
  Om utomhusluften är nära 99% eller så, så blir det ju klart svårt för vinden att vara torrare eftersom det ventilerar in...
   
  Redigerat 2 dec 2018 14:50
 3. J
  Medlem · Nivå 7
  Vad har du för rum under respektive mätpunkt?
   
 4. B
  Medlem Nivå 7
  Dessa rum:
  1) (blå) Entré med luftvärmepumpens innedel ovanför dörren. Sovrum, toalett förråd.
  2) (orange) Kök, atriumdel så här är huset hälften så brett.
  3) (grön) Vardagsrum, arbetsrum
  Innetemperatur c:a 21-22 C
  Hela huset är en lång korridor från entrégavel till uteplats i söder.
  Inga dörrar däremellan.
  Takventilationen för det ursprungligen platta taket leds upp i den nya vinden i gaveländarna och vid atriet genom att en c:a 80 mm spalt sågats upp i plywooden intill den nya panelen.
   
 5. J
  Medlem · Nivå 22
  Ligger samtliga mätpunkter på samma halva av sadeltaket? Ligger tätskiktet från det platta taket kvar?
   
 6. B
  Medlem Nivå 7
  Givarna är monterade nära taknocken längs med huset.
  Tätskiktet (=takpappen?) är borttagen på en bredd av c:a 2 m längs husets mittlinje.
  Varför? Jo det gamla taket hade en lutning på 70 mm in mot mittlinjen och avvattningen var tänkt att gå mot hörnen i atriet, men lämnade alltid vatten kvar på taket.
  Så jag lät byggarna avlägsna pappen på denna bredd så att ev. dolt vatten skulle kunna rinna fram och torka upp. Det kom också fram vatten instängt mellan det äldsta papplagret och det som las ovanpå vid en renovering 1992...
  Taket ventilerades via en spalt under yttertaket (12 mm plywood) till öppningar i var gavel.
  Med nya taket pålagt och gavelspetsarna panelade är denna ventilation omstyrd upp till "vinden" genom att plywooden sågats bort c:a 80 mm i var ände. Ger drygt en halv kvadratmeter ventilationsyta i var ände.
  I varje gavel finns en ventil och i mittväggen i atriet 2 ventiler. Dessutom är det ventilation från ett "galler" i takfoten där panelbrädorna satts med c:a 1 cm mellanrum.
   
 7. D
  Medlem · Nivå 18
  Hur korrelerar det med vindriktningen?
   
 8. B
  Medlem Nivå 7
  Vindriktningen varierar med vädret...

  Huset är byggt som ett kedjehus med 5 andra som sitter ihop med garage och en passage från fram- till baksidan emellan. Vi är i mitten.
  Husets längslinje är i princip nord-syd.
   
 9. J
  Medlem · Nivå 22
  Min erfarenhet är att det är svårt att ventilera bort den typen av fuktproblem. Huvudorsaken till att du har höga RF nivåer generellt är säkert att takets kyleffekt är stor i förhållande till luftvolymen. Men den enda rimliga förklaring till variationen mellan måtpunkterna som jag kan komma på är att fuktläckaget nerifrån är olika vid de olika mätpunkterna. Alternativt att punkten med högre RF ligger närmast där luftinflödet utifrån är som störst.
   
 10. B
  Medlem Nivå 7
  Det jag tänkt på är att givare 3 finns över den del av huset som används mest och ifall ångspärrfolien har spuckit i den delen kanske det läcker varmluft från bostadsdelen upp i taket?
  Annars skall det väl inte komma nån ånga från bostaden upp i vinden egentligen?
  Vi har frånluftventilation med fläkt som alltid går också så det är undertryck inne i själva huset.

  Ska man vara orolig för mögelväxt?
  Jag har noterat att RF-värdet har ökat nu när det blivit kallare. I September när det var uppåt 30 grader och så så var RF-värdena 50-60 % men i takt med att temp sjönk under hösten så steg RF vid alla givarna...
  Men när det är kallt växer väl inte mögel nåt vidare?
   
  Redigerat 2 dec 2018 20:08
 11. J
  Medlem · Nivå 22
  Det är inte så enkelt att diagnosticera fuktproblem eftersom parametrarna är många. De nivåer du har mätt upp är väl höga. RF ska helst inte ligga över ca 75% under en längre tid. Lösningen på problemet är att höja temperaturen på vinden. Det kan man göra på flera sätt. Den energisnålaste metoden innebär att yttertaket isoleras på insidan. Ju kallare luften är desto mindre mängd vattenånga kan den binda. Sjunker temperaturen ökar RF vid samma mängd vattenånga.
   
 12. Stringfellow Hawke
  Medlem Nivå 10
  För mycket luftning, vet inte var du bor men vi har haft 85-92% RF i luften i helgen, den luften cirkulerar du på en kall vind. Comme si comme ca...

  Hade räckt med någon gavelventil, jag har ingen takfotsluftning och har 70% på vinden.
   
 13. B
  Medlem Nivå 7
  Ja, jag hade räknat ut att det nog inte borde vara så mycket ventilering i takfoten innan bygget drog igång i början av april...
  Så jag tänkte mig en stängd takfot som kunde öppnas med cirkelsåg eller dosborr om det behövdes. Men efter att jag dragit kabeln för givarna när takstolarna stod där men innan råsponten kommit upp så ramlade jag av stegen på väg ner, bröt höften mm och hamnade på sjukhus i en dryg månad, följt av rehab som inte är slut ännu.
  Så jag kunde inte övervaka stängningen av takfoten...
  Kunde inte heller sätta upp givarna och centralenheten förrän efter sommaren.

  Så nu måste jag hitta på något sätt att stänga ventileringen där, kanske häfta upp plast som ett första test?
  Eller bättre, ta masonit och såga upp 12 cm breda remsor som kan klamras över panelbrädan i mitten så att den täcker springorna på båda sidorna. Därmed reduceras ju ventilationen ordentligt.

  FRÅGA:
  Är det bråttom att åtgärda detta innan vintern eller kan det anstå tills i vår?
   
  Redigerat 2 dec 2018 22:43
 14. J
  Medlem · Nivå 7
  Det ä nog ingen bråttom. Vi brukar ha runt 70-80 RF hela hösten, har ingen påväxt vad man kan se, men det "känns" som det är endel på gång... och såhär har det nog varit i snart 70 år... men det räcker med en riktig lång sendragen äcklig regnig höst för att det ska ta fart.
   
 15. B
  Medlem Nivå 7
  Nu har jag köpt en "väderstation" som har en trådlös utomhussensor och som mäter både temp och relativ fukt. Den kan bara visa värdena men inte registrera dem som jag kan med min egen anläggning.
  Jag klättrade upp och lade denna sensor på golvet under stället där min egen sensor sitter nån decimeter uppe under taket. Nu har den legat där ett antal timmar och under denna tid har den varit uppe i drygt 80% som mest. Just nu är det 5.1C och 77% medan min styrda sensor visar 5.8C och 95%.
  Var tvungen att lägga den på golvet för det fanns inget sätt att hänga den, skall i morgon skaffa en nätpåse att stoppa den i så kan jag sätta en skruv i bjälken och hänga påsen högre upp.
  Det är ju rätt stor skillnad på fukt-värdena...
  Mina sensorer är alla kalibrerade och visar då exakt samma 75% (inom 1%) när de ligger i kalibreringslådan. Och de visar ju samma temp inom ett par tiondelar över hela huset hela tiden. Det är bara fuktmätningarna som diffar.
  Väderstations-sensorn måste nog upp till samma nivå som den andra för att man skall kunna säga något definitivt...
  Och egentligen borde jag kalibrera den också, får bli i morgon när jag kan komma åt den härnäst.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: