Byggahus.se

Friggebod nära gång- och cykelväg?

 1. M
  Medlem · Nivå 7
  Jo, bygglov kan beviljas närmar tomtgränser än 4,5 meter. Men är kommunen granne beror det på vad marken är planlagd som, om det är något ändamål som allmänheten ska ha tillgång till, parkmark te x. Kommunen anses inte kunna representera allmänheten. Är en annan användning angiven i detaljplanen kan bygglov beviljas och det avgörs från fall till fall.
  Jag vet att min kommun blivit striktare med bedömningarna än tidigare. Som jag sagt förut, olika kommuner gör olika tolkningar och har olika policys de arbetar efter. Policys är i och för sig inget som är juridiskt hållbart, men här har inget överklagat ett sådant beslut ännu, vilket vore intressant. TS kommun kanske de gör en annan tolkning, denne får slå en signal till byggkontoret.

  Någon med erfarenhet från en annan kommun får gärna kommentera.
   
  Redigerat 1 jun 22:11
  • Laddar…
 2. M
  Medlem · Nivå 7
  Om du däremot inte överskrider byggrätt och andra bestämmelser i en bygglovsansökan, men ligger närmare grannen än 4,5 m kan byggnadsnämnden ”köra över” grannen gällande placeringen, om de finner det lämpligt.
   
 3. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Får man fråga vilken kommun det är?
   
  • Laddar…
 4. M
  Medlem · Nivå 7
  Kommunen TS bor i eller den jag refererar till?
   
 5. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Men att grannar får yttra sig vid bygglov i detaljplanerat område har inte med 4,5m att göra men om bygglovet följer detaljplan eller ej.
  Och står det t ex att huset ska liggas 2m från allmän väg, är det det son gäller, och står det att komplementbyggnader inte får ligga närmare gränsen än 2 m, är det det som gäller.
   
 6. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Den du refererar till
   
 7. M
  Medlem · Nivå 7
  Ja, det är det, i nyare planer är det vanligare att man skriver så. Då är det ingen avvikelse. När det kommer till äldre planer är det någon generellt bestämmelse på 4,5 m enligt tidigare bygglagstiftningen och den är jag inte så hemma på. Kommer byggnaden då närmare än 4,5 hörs grannen.
   
 8. M
  Medlem · Nivå 7
  Det är en liten kommun och om jag skriver vilken det är kan byggahusare räkna ut vem jag är och det har vill jag inte. Är du nyfiken kan du få veta via PM.
   
 9. B
  Bannad · Nivå 10
  Måtten regleras i dp eller pbl beroende på var måtten finns. Om man ansöker om en åtgärd som strider på något sett mot dp så ska det enkelt sett avslås. Dock kan byggnadsnämnden besluta att de godkänner avsteget.
  Då måste samtliga grannar inom ett visst område få chansen att yttra sig.
  När tiden gått ut så vinner beslutet laga kraft om ingen har kommit in med en överklagan. Byggnadsnämnden fattar beslut först om att gå vidare eller om de faktiskt lyssnas på grannarnas åsikter. De bestämmer själva om något från grannarna har substans. Det finns inget som säger att de måste lyssna på grannarna.
   
  • Laddar…
 10. D
  Medlem Nivå 2
  Tack för bra input även om jag är osäker på om jag blir klokare. Inser i alla fall att det är snårigt. :) Bor i Stockholmsområdet och hittade detta hos Huddinge kommun. Förvisso inte min egen kommun och frågan gäller attefallshus men det rimmar väl med tidigare svar i tråden:

  "Du kan inte få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från parkmark, gatumark eller annan allmän plats inom detaljplanerat område."

  https://kontakt.huddinge.se/org/huddingekommun/d/attefallshus-och-uterum-pa-15-m2-pa-prickad-mark/

  Vad kan man då ha marken till - innebär det att jag inte får bygga eller ställa upp något alls (t.ex. vedskjul, växthus, lekstuga, badtunna) i och med att jag har kommunen som granne?

  Vad kan påföljden bli om jag blundar och bygger min friggebod ändå?
   
  Redigerat 8 jun 11:12
 11. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Påföljden blir i första hand att du kan behöva riva eller flytta boden, men kort varsel.
  Lyckas du med det innan nämnden tar beslut, blir det ingen byggsanktionsavgift.
  Lyckas du inte, blir byggsanktionsavgift och föreläggande om rättelse (riv eller flytt boden). Därefter kan det även bli böter.
   
 12. B
  Bannad · Nivå 10
  Klokare... De va länge sedan jag blev det. Nu går det bara utför:D
  Men man kan göra det enkelt. Närmare än 4,5m krävs bygglov. Då klassas det som bygglovspliktig byggnad.
  Du kan använda tomten till det mesta utom att bygga friggebodar. Vill du ställa ditt släp är det okej.

  Om du bygger ändå?
  Då blir det svartbygge. Om kommunen upptäcker det så får du riva eller söka bygglov. Men om man får det är en annan sak. Det lär bli en fin avgift.
  Sen är det inte säkert att kommunen upptäcker det. Man lär inte skvallra på sig själv ;)
   
  • Laddar…
 13. D
  Medlem Nivå 2
  Men chanserna att få igenom ett bygglov då för en byggnad på 10 kvm är väl rätt små i och med att det är prickmark? Vad kan man göra för att förbättra oddsen?
   
 14. B
  Bannad · Nivå 10
  Tja... Att få bygga på prickmark. De är inte lätt. Eftersom man inte får bygga där. Beroende på vad dp säger förstås.
  Men normalt så är det nej... Så jag har svårt att se hur man kan mjuka kommunen. Tyvärr, det är nog till att lägga förrådet i drömhögen.
   
 15. G
  Medlem Nivå 1
  Enligt PBL ska kommuner inte kunna ge medgivande om marken ifråga är allmän platsmark, men det är inte alls ovanligt att de gör det ändå! Jag har som arkitekt fått igenom detta ett flertal gånger, och vet flera andra, både husägare och arkitekter som lyckats trolla till sig liknande saker bara genom att fråga eller via bygganmälan i attefallsfrågor.

  Vissa kommuner har strikta riktlinjer, vissa inte, du kan ha tur att få kontakt med en vettig person osv... Vissa kommuner är väldigt generösa med avsteg och dylikt så länge det görs snyggt och gagnar både den egna fastigheten och iaf inte försämrar för omgivningen.

  så, fråga!
   
  • Laddar…