Byggahus.se

Friggebod nära gång- och cykelväg?

 1. D
  Medlem Nivå 2
  Funderar på att bygga en friggebod som kommer att placeras i ett hörn på tomten, närmare än 4,5m från tomtgräns och på prickmark. Området är detaljplanerat. Vad gäller prickmark verkar det inte vara ett hinder för friggeboden (https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/friggebod/).

  På ena sidan kommer friggeboden att placeras ca 1m från en granne (privatperson), där räknar jag med att kunna få ett skriftligt medgivande. På andra sidan gränsar jag mot kommunal mark där det går en GC-väg, här blir placeringen ca 2m från gränsen. Frågan är hur man gör med medgivande? Behövs det och går det överhuvudtaget att få medgivande? Anledningen till att jag undrar är följande formulering (https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...ningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Friggebod):

  "MÖD (Mark- och miljööverdomstolen) har i en annan dom konstaterat att nära en väg eller en gata som är allmän plats i detaljplan kan ingen lämna medgivande. Det beror på att det enligt domstolen inte finns någon som kan representera alla som har ett berättigat intresse av att använda en väg eller en gata. Detta gäller oberoende av vem som äger marken. Detta borde enligt Boverket gälla oavsett om det är enskilt eller kommunalt huvudmannaskap för den allmänna platsen. (MÖD 2013-06-07 mål nr P 105-13)"

  Tacksam för input och erfarenheter innan jag tar en diskussion med min kommun.
   
 2. useless
  Självbyggare · Nivå 25
  Det enkla svaret är att det inte går att få ett medgivande.
   
 3. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Men om du inte har problem med prickmark, kan du söka bygglov.
   
  • Laddar…
 4. M
  Medlem · Nivå 7
  Men även där är det kommunen som är granne och ska godkänna placeringen, vilket jag är tveksam till.
   
  • Laddar…
 5. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Varför är du tveksam till det? Det kan ju såklart finnas begränsningar i DP som gör att man inte kan få bygglov, men just placering närmare 4,5 m från en cykelväg borde inte vara det.
  Hade man tyckt att den placering var olämpligt, hade man kunnat prickmarkera marken där.
   
 6. M
  Medlem · Nivå 7
  Nu vet jag i vilken kommun TS bor i men i min medges inte byggnation nära fastighetsgräns när den kommunala marken är allmän platsmark, parkmark eller gata, med den motiveringen som står i domen TS postade tidigare.
   
  • Laddar…
 7. B
  Allvetare · Nivå 10
  Vad som händer är väl att man blir tvungen att söka bygglov. Då blir det troligtvis andra regler.
   
 8. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Det låter väldigt märkligt, för så fort det handlar om bygglov ska man inte ta så mycket hänsyn till grannarnas synpunktet så länge bygget följer detaljplanen.
  Så kommunen ska inte höra hela samhället och neka bygglov för att de inte kan, de ska kontrollera att bygglovet följer detaljplan och diverse andra regler.
   
 9. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 18
  Fast nu var det ju prickmark...
   
  • Laddar…
 10. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Oj då, jag läste fel :)
   
 11. B
  Allvetare · Nivå 10
  Fundering....
  Om man nu måste söka bygglov för sin friggebod. Blir det fortfarande samma regler? Eller kommer bygget behöva följa dp? Med allt som tillhör....
   
 12. M
  Medlem · Nivå 7
  Grannars synpunkter kan man ”köra över” vid bygglov, men kommunen kan inte höras som granne, de de inte kan representera ”allas” åsikter, om det i detaljplanen är angivet allmän platsmark, park och liknande. Sådant som allmänheten ska ha tillgång till. Undantag kan göras för ”samhällsviktiga funktioner av angeläget intresse” som te x nätstationer och liknande.
   
 13. M
  Medlem · Nivå 7
  Det måste följa DP och byggnadsarea räknas i i byggrätten, placering på prickmark ses som avvikelse mm. Byggnaden kan ha en friggebods utformning, men med bygglov blir det egentligen ingen friggebod, utan en komplementbyggnad.
   
  • Laddar…
 14. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Om vi nu bortser från prickmarken, därför pudlade jag redan, menar du att kommunen enligt din kommuns tolkning inte kan eller får ge bygglov för byggnader närmare 4,5m tomtgränsen.
  Det skulle t ex betyda att exemplet nedan är lagstridigt.
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Screenshot_20200601-212324_Chrome.jpg

  Det är såklart inte sant, och säkert ingen slutsats man kan dra från en dom om placering av en attefallare
   
 15. B
  Allvetare · Nivå 10
  Som jag misstänkte.