Byggahus.se

Frågor om vägförening

25k läst  168 svar

 1. D
  Medlem Nivå 1
  Vägföreningar är oftast (alltid?) s.k. samfällighetsföreningar som lyder under lagen om förvaltning av samfälligheter. Till skillnad från ekonomiska och ideella föreningar så är medlemskapet tvingande genom myndighetsbeslut. Ägarna till de fastigheter som har en del i vägen är automatiskt medlemmar i föreningen.

  Föreningarna är bara bokföringsskyldiga gentemot skatteverket om tillgångarna överskrider 1,5 mkr. Stadgarna stipulerar dock oftast (alltid?) att en ekonomisk redovisning ska upprättas till årsstämman.
   
 2. D
  Medlem Nivå 1
  Citerar mig själv eftersom jag ser att mitt råd till TS är otydligt.

  Om föreningen har använt de av Lantmäteriet beslutade andelstalen i uttaxeringen så lär en överklagan till Mark- och Miljödomstolen vara meningslös, oavsett hur föråldrade eller orättvisa andelstalen än är.

  Den säkraste strategin att tvinga en motsträvig förening att åtgärda felaktigheter är nog att hota med att ansöka om en omförrättning av hela anläggningen. Föreningen kan då välja enklare och billigare sätt att ändra andelstal. Antingen med överenskommelser med fastighetsägare eller med omförrättning av enbart berörda fastigheter.
   
 3. S
  Medlem Nivå 1
  I våran vägförening så är en fru revisor medan hennes man sitter som ordförande.
  Personligen tänker jag inte påpeka hur fel och jävigt det är mot dom så länge de sköter sig. Men det kan va bra att ha en hållhake tänker jag..

  Låter nästan som att er nuvarande styrelse har suttit förlänge. Hur många år är dom inröstade på?
  Försök hitta ett nytt sätt att få in lite nytt blod.
   
 4. B
  Medlem Nivå 1

  Revisorn bör inte ha följande relation till någon styrelseledamot: make, sambo, syskon, svåger eller släkt i rätt upp eller nedstigande led. Dessa krav är inte lagstadgade eftersom det inte finns några lagbestämmelser om revision i samfällighetsföreningar, men bör ändå följas.
   
 5. K
  Tillbyggare Nivå 9
  Er styrelse verkar helkorrupt.
  De svarta pengarna kan givetvis användas för påtryckningar mot mer rättvisa men jag vet också vad sådant kan betyda för grannsämjan...
   
  • Laddar…
 6. B
  Medlem Nivå 1

  På årsstämman, som brukar kallas årsmöte har alla delägare i samfälligheten rätt att läsa i "pärmen", att kolla verifikationer, samt alla andra handlingar. Om ordförande säger nej, vänd dig direkt till revisorerna på mötet. Om du får ett nej till så begär att detta protokollförs. Sedan anmäler man till länsstyrelsen vad som inträffat, jag lovar att det tar skruv då! Revisorerna har ett mycket stort ansvar för att allt går rätt till.
   
 7. O
  Medlem · Nivå 6
  Hej.
  Ja, jag vet att man antingen ska betala arbetsgivaravgifter eller anställa någon med f.skatt. Det vet styrelsen också.
  I denna förening har styrelsen under många år istället utfört snöröjningen själva och tagit betalt svart, och de är nöjda med det och tänker fortsätta med det. Vi har just haft årsmöte, och de är helt öppna numera med att de har betalat ut pengarna svart och anledningen är att han som snöröjer får mer pengar om det är svart. Alla (utom jag + en till) tycker det är bra för ingen har lust att ha ännu högre väg-avgifter. Det var svårt att ställa frågor på årsmötet för folk skrek och tystade ner varandra, och jag fick inga vettiga svar på mina frågor. Angående offerter är de inte intresserade av andras offterter eftersom styrelsen vill, och kommer fortsätta utföra snöröjningen själva, svart.

  Tack för info om länsstyrelsen. Jag ska ringa dit.
   
 8. O
  Medlem · Nivå 6
  Hej. Tack för din synpunkt. Jag har också funderat på detta. Det är en riktig förening med andelstal, och om jag inte skulle betala skulle de skicka fakturan till kronofogden. Jag vet att någon annan inte betalade för några år sedan som protest mot att snöröjningen var så dålig och då satt de på mötet och sa att de skulle skicka det till kronofogden.
   
  • Laddar…
 9. O
  Medlem · Nivå 6
  Hej. Jag tror det är civilrättsligt, dvs jag tror inte polisen tar tag i det här vid en ev. anmälan.
  Jag skrev innan årsmötet att jag ville de skulle ta med sig bokföringen till årsmötet så jag fick titta, men den var inte med. Jag skrev mail efter årsmötet (som var för några dagar sen) och frågade om jag får titta i bokföringen men fick svar att de skulle ta upp detta på nästa styrelsemöte.
   
 10. O
  Medlem · Nivå 6
  Sant, men de har väl inga verifikationer. Jag frågade på årsmötet, ganska långt in på mötet, om någon i styrelsen hade någon ekonomisk utbildning eftersom de läste upp nåt försvarstal om varför de anlitat svart arbetskraft och då skrek sekreteraren åt mig att det är personangrepp att ens fråga något så oförskämt.
   
 11. O
  Medlem · Nivå 6
  Det går inte anmäla till styrelsen och revisor. Det var årsmöte för några dagar sen och alla i föreningen utom 2st gav styrelsen ansvarsfrihet. Revisorn läste upp följande; "Vid granskning av XX räkenskaper för år 2018 har undertecknade funnits dessa i ordning och intäkter och kostnader är styrkta med verifikat. Mot föreningens i övriga förda protokoll finns enligt oss inte anledning till anmärkning. Därför föreslår undertecknade årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar"
  Sen så röstade de in samma styrelse igen för nästa år, och samma 2st revisorer igen.
  Det är ca 30 fastighetsägare och även om inte alla var där så var det många som hade med sig fullmakter för de som inte var där, och de röstade också för ansvarsfrihet.
   
 12. O
  Medlem · Nivå 6
  Ja, de har använt sig av andelstalen från lantmäteriet.
  En följdfråga till det du skrev; kan vem som helst som har andelstal i föreningen be om en helt ny förrättning för alla? Behövs inget majoritetsbeslut för detta? Jag vill inte ha en ny förrättning för bara de som har felaktiga andelstal om det innebär att de går efter reglerna för 1997 då hästfastigheter inte drabbades med så höga andelstal som de gör idag. Exempelvis om man idag har fritidsbostad och går till permanentbostad så får man 1800ton för det var vad som gällde år 1997. Idag gäller ju 2100.
   
 13. O
  Medlem · Nivå 6
  Jag hittar 2st i nuvarande styrelse i årsmöteprotokollen från 2001 (som suppleant och valberedning), och en styrelseledamot idag hade sin äkta make i styrelsen år 2001 som ordf. En styrelseledamot hade sin far i styrelsen då, och den nyaste styrelsemedlemmen idag har en fru som varit med i minst 10 år i styrelsen men hon är idag valberedning och är dessutom nära släkt med ordf för år 2001. Det är alltså samma familjer som suttit i 10-20 år. Det är även samma revisorer idag som år 2001. Några enstaka namn har försvunnit, exempelvis ordförande för år 2012 är inte med i styrelsen längre.
  De är inröstade för 2 år i taget.
   
  Redigerat 20 apr 21:24
 14. O
  Medlem · Nivå 6
  Tack för hjälpen. Jag ska ringa LST och se om jag hittar fram till rätt person.
  Tyvärr har redan årsmötet varit och det är långt till nästa möte och jag bad inte att det skulle protokollföras. Jag tror mina frågor som jag ställde på mötet inte protokollfördes heller, men man får väl se sen när protokollet sätts upp. Jag tror faktiskt inte de har nån bokföring utan att allt finns bara i datorn, dvs avgifterna som är inbetalda finns på bankkontot och sen för de över pengar till styrelsemedlemmarna som snöröjer.
  Det är väl egentligen det jag skulle vilja veta. Hur de bär sig åt när de håller koll på ekonomin.
   
 15. D
  Medlem · Nivå 18
  Du skulle ju kunna göra en uppskattning av vad andelstalen borde vara och vad du tycker att årsavgifterna då borde hamna på. Om du skickar ut det till samtliga samtidigt som kallelsen till nästa årsmöte går ut så kanske du kan få opinion för en förändring. Men det kräver engagemang. Lämpligtvis har du även förslag på ersättare till de styrelseposter som ska väljas in på det mötet.

  Men räkna med att du kommer att behöva ta ansvar om du vill ha förändring. Det kan även resultera i konflikter. Det är också saker att vägas in.

  Det går alltid att anmäla anonymt till skattemyndigheten. Både föreningen och snöröjarna har ju gjort fel. Men det kan bli dyrt för föreningen, som tidigare nämnts.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: