Byggahus.se

Frågor och svar om värmesystem

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida Nivå 9
 2. E
  Anonym
  Skrivet av: Annelie Nyqvist

  Vi är ett gäng studenter på LTU som sysslar med ett projekt för utvecklingsländer med kalla klimat.

  Vi har börjat fundera på en lösning som bygger på att ta tillvara på värmeenergin från rökgasen som bildas vid spisanvändning främst vid matlagning. Energin ska sedan kunna utnyttjas vid behov kalla perioder. Syftet är att minimera biomassaförbränningen och på så sätt minimera utsläppen av de skadliga partiklarna samtidigt som en behaglig inomhustemperatur erhålls.

  Detta åstadkoms genom att rökkanalen omsluts av ett medium, förslagsvis vatten. Det uppvärmda mediet ska sedan kunna lagras i en isolerad ackumulatortank och vid behov ledas ut i ett värmeavgivande system, till exempel ett vattenburet element. Ett tänkbart alternativ för att få cirkulation på mediet kan vara att en mekanisk pump kopplas in i systemet. Hälsan förbättras genom att utsläppet av skadliga partiklarna inomhus minskar och då inomhustemperaturen kan hållas på en behaglig nivå. Mängden bränsle som ett hushåll behöver använda minskar eftersom förbränningen i första hand kommer att vara kopplad till matlagningen och inte uppvärmningen av bostaden.

  Har du några tips på material och medier som kan användas för upptag av värme kring rökgaskanalen, passande ackumulatortankar, element och pumpar som är billiga, enkla och inte allt förstora? Ser du några direkta problem med lösningen?

  Tack,
  Annelie