Byggahus.se

Fråga grannen ang tomtgränsen.

 1. J
  Medlem · 6 inlägg

  johnny

  Medlem
  Hej. Jag har en fråga som jag undrar om jag kan få hjälp med.
  Vi har precis målat om vårat hus och innan så rev jag bort ett föråd som var (2 stolpar och tak av plast som gick mot husgaveln. Själva stolparna var 2 meter från tomtgränsen till våra grannar. (var så när vi flyttade in i huset) Jag har nu tänkt att sätta tillbaka det igen, men då vill jag bygga det lite längre och täcka 3 sidor så att det inte kommer att regna eller snöa in. Jag frågade min granne om det var okey för dom om jag bygger till 50 cm och dom sa att dom har inget imot det. Men måste jag ha det skriftligt på ett papper? om jag får ett okey räcker inte det. Om dom nu säljer sitt hus kan dom nya köparna klaga på mitt föråd då? Förådet kommer att bli 4x2/1 meter. Johnny
   
 2. A
  Medlem · 499 inlägg

  AAA

  Medlem

  Re: Fråga grannen ang tomtgränsen.

  Ta det på papper för säkerhets skull och av den anledning du själv gav..om grannen säljer.

  Ta en kopia på tomtkartan, rita in förrådet och be grannen skriva på. Behåll en kopia och skicka en till kommunen för arkivering.

  Vi har precis samma situation fast det gäller en friggebod nära tomtgränsten.

  Berit
   
 3. M
  Medlem · 1 044 inlägg

  muppen

  Medlem

  Re: Fråga grannen ang tomtgränsen.

  Ta papper på det.Säkrast så.
   
 4. H
  Medlem · 20 inlägg

  hulten

  Medlem

  Re: Fråga grannen ang tomtgränsen.

  Lånar tråden.....

  Tänker riva ett förråd/dass som står en meter från tomtgräns och bygga ett kombinerat garage/förråd/gäststuga istället.
  Hur formulerar jag mig på det papper som jag ska försöka få grannen att skriva under?? :-/
  Vill inte behöva be grannen skriva på en gång till för att formuleringen inte duger åt kommunen....

  Tacksam för svar!
   
 5. bebben
  Medlem · 385 inlägg

  bebben

  Medlem

  Re: Fråga grannen ang tomtgränsen.

  Om ni nu inte vill göra ett servitut utav överenskommelsen så kan ni ju alltid låna formuleringarna ifrån ett sådant

  "SERVITUTSAVTAL"
  Mellan ägaren av fastigheten……………………………….. (Härskande fastighet), nedan
  kallad rättighetshavaren, och ägaren av fastigheten…………………………. (tjänande
  fastighet), nedan kallad upplåtaren, har följande servitutsavtal träffats.

  §1
  Upplåtaren tillförsäkrar rättighetshavaren rätt att på tjänande fastighet anlägga och för all
  framtid nyttja och behålla ………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………..
  vilkas läge framgår av bilagda ritningar.

  §2
  Rättighetshavaren berättigas jämväl för all framtid biträda tjänande fastighet för underhåll,
  rengöring, reparation, omläggning och tillsyn av de anläggningar som nämns i §1.

  §3
  Det åligger rättighetshavaren att, snarast efter slutförandet de i §2 angivna arbetena, på egen bekostnad återställa berörd mark i ursprungligt skick.

  §4
  Upplåtaren förbinder sig att, inom ett avstånd av 2 meter på vardera sidan om anläggningen,
  inte uppföra byggnad, plantera träd eller i övrigt vidta sådana åtgärder som kan skada
  anläggningarna eller försvåra genomförandet av de åtgärder som nämns i 2§ såvida inte
  tillstånd till detta medgivits av rättighetshavaren.
  §5
  Upplåtaren medger att detta servitutsavtal får inskrivas vid Inskrivningsmyndigheten Uddevalla tingsrätt.
  §6
  Särskild överenskommelse:
  …………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………..
  Ort och datum
  ……………………………………………….
  Upplåtarens namnunderskrift
  ………………………………………………..
  Bevittnas
  ………………………………………………..
  Ort och datum
  ……………………………………………….
  Rättighetshavarens namnunderskrift
  ………………………………………………..
  Bevittnas


  ps Detta är hämtat ifrån en mall på en kommunal hemsida (kommer inte ihåg vilken kommun)
  /bebben

   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.