Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Fornlämningar Stenåldersboplats

 1. M
  Inredare · halland · 274 inlägg

  MoveMe

  Inredare
  Jag har köpt en tomt med förhandsbesked på ett hus och komplement byggnad som säljaren sökt och fått godkänt. Nu när jag tänkte söka bygglov, så jag att det ligger precis vid hittad fornlämning stenålders boplats på Fornsök. Men det stod inget på förhandsbeskedet från kommunen att det finns fornlämningar. Kan jag nekas bygglov nu? Har inte kommunen koll på det och borde inte tillåtit placeringen av byggnader där?
   
 2. L
  Medlem · Linköping · 397 inlägg

  lassebrun

  Medlem
  björnen sover,
  björnen sover
  i sitt lugna bo.
  Han är inte farlig,
  bara man är varlig,
  men man kan dock,
  men man kan dock
  honom aldrig tro.
   
 3. H
  Medlem · 361 inlägg
  Hur långt i meter ligger det från platsen, kanske inte är inom 50 meter?
  Det finns några alternativ:
  - Den som undersökte platsen har registrerat koordinaterna fel och koordinaterna gör att du hamnar utanför området men i verkligheten så hamnar huset mitt i graven.
  - Att koordinaterna är rätt registrerade men du är utanför kontaminerat område.
  - Att koordinaterna är fel registrerade så att du blir nekad trots att graven i verkligheten ligger utanför området. I de fallen kan det nog med ihärdigt arbete gå att få koordinaterna i Fornsök justerade. Detta alternativ är det väl inte i och för sig eftersom de inte reagerat.

  Troligen är de i Birka med hink och spade och leker eftersom de inget sagt. (y);)
   
 4. Jiji
  Medlem · 3 180 inlägg
  Nekad blir du nog inte men en undersökning av platsen bör det bli. Så vida inte det är en felaktig markering.
  Det är oerhört sällan man hittar något som ska grävas ut.

  Vi har ofta fornlämningar inom planområden och då görs en utredning. (obs inte en utgrävning) Ibland även en fördjupad utredning.

  Det handlar helt enkelt om att gräva schakt i ett rutmönster för att kunna kartlägga utbredning och typ. Sedan registreras det hela och ev fynd tas bort. Tar inte så lång tid och bli i regel inte så dyrt.
  Länsstyrelsen utser vem som gör utredningen. Om det behövs.

  Enligt lag ska man genast avbryta arbetet och anmälan till lst ska göras om ett fynd hittas, dvs om du tex hittar pilspetsar (vanligt) eller ngt annat.
   
 5. M
  Inredare · halland · 274 inlägg

  MoveMe

  Inredare
  Som på bilden ligger det ungefär
   
 6. M
  Nybyggare · Göteborg · 39 inlägg

  Martin1979

  Nybyggare
  Om kommunen har information om fornlämningen, och den ligger nära byggplatsen, är det förvånande att de inte villkorat sitt beslut. Ofta har varje kommun en avståndsgräns som de förhåller sig till för att bedöma om fornlämningen påverkas av planerad byggnation.

  Fornlämningar faller dock under kulturmiljölagen och Länsstyrelsen är ansvarig myndighet. Det är med dem all din kontakt om fornlämningen bör ske. Och du som byggherre förväntas ha koll på kända fornlämningar.
   
 7. M
  Nybyggare · Göteborg · 39 inlägg

  Martin1979

  Nybyggare
  Det som är lurigt med boplatser är att de ofta inte är tydligt avgränsade, såvida inte en sådan undersökning redan har gjorts. En fornlämning omgärdas av ett s.k. fornlämningsområde som omfattas av samma skydd. En tydligt avgränsad fornlämning, t.ex. en ensam gravsten kan ha ett område på bara några meter. En boplats kan ha ett område på 10-tals eller 100-tals meter ut från fornlämningens yttre kant. Om byggplatsen bedöms ligga inom fornlämningsområdet kommer arbetet på platsen troligtvis behöva föregås av en eller flera arkeologiska undersökningar. Dessa betalas fullt ut av byggherren och kan kosta från några 10.000 kr till många hundra tusen kr.
   
 8. M
  Inredare · halland · 274 inlägg

  MoveMe

  Inredare
  Det röda området är det området som ingår i vad de tror ingår i boplatsen....Jag behöver bygga en väg i det området, men kanske kan flytta på garaget för att undvika området lite till....
   
 9. M
  Nybyggare · Göteborg · 39 inlägg

  Martin1979

  Nybyggare
  Om du har riktig tur slipper du undersökningarna. Om de behöver genomföras kan resultatet bli att du får bygga - med eller utan restriktioner. Eller att du inte får bygga alls. Det beror på fornlämningens utbredning och hur värdefull den anses vara. Har du maximal otur får du betala en halv miljon eller mer för att få beskedet att platsen inte får bebyggas. Tyvärr en rätt obehaglig situation. Har gått igenom den själv, men hade ganska mycket tur tur. Fick 6 månaders fördröjning i tidsplanen, betalade 30.000 och fick sedan beskedet att jag kunde bygga utan restriktioner.
   
  • Laddar…
 10. M
  Inredare · halland · 274 inlägg

  MoveMe

  Inredare
  Vet du varför det inte stod några restriktioner i förhandsbeskedet? Tycker det är konstigt att förhandsbeskedet gick igenom...
   
 11. M
  Nybyggare · Göteborg · 39 inlägg

  Martin1979

  Nybyggare
  Det svåra med detta är att kunna förutspå vad en myndighet anser eller bedömer. T.ex. svårt att veta om du får bygga utanför detaljplan utan att pröva genom ett förhandsbesked. Det är så myndigheten tar ställning. Länsstyrelsen prövar byggprojekt enligt kulturmiljölagen på samma sätt. Sedan kan man alltid ringa och prata med dem. Dock är lagen tydlig - ingrepp i fornlämning ska undvikas som utgångspunkt. Så bli inte avskräckt om du pratar med Länsstyrelsen och de säger nej till allt - det är bara deras jobb att svara så och hoppas att du inte går vidare.

  Jag ser att du står vid ett vägval i strategi. Antingen att lyfta frågan med myndigheter och ta konsekvenserna som det innebär. Eller att inte fråga, hoppas att du inte berörs och att allt löser sig och sedan ta konsekvenserna av det. Det kan leda till att du investerar tid, engagemang, känslor och pengar i ett projekt som blir stoppat i ett sent skede.

  Allra först - som du nu gör - samla information om fornlämningen och läs på hos hur processen ser ut. All dokumentation om fornlämningar är allmän handling. Det finns säkert rapporter hos Riksantikvarieämbetet som du kan begära ut. Då kan du se mer i detalj hur man undersökt den aktuella fornlämningen och vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för den.
   
 12. M
  Nybyggare · Göteborg · 39 inlägg

  Martin1979

  Nybyggare
  Det kan finnas olika förklaringar. Nedan några exempel.
  - Kommunen undersöker inte detta i förhandsbeskedet, som är enklare prövning, utan sparar sådant till bygglovsansökan.
  - Kommunen prövar mot PBL, inte mot KML. Dock bör de då samråda med Länsstyrelsen.
  - Kommunen har missat eller inte haft information om fornlämningen.
  - Kommunen har prövat, men bedömt att fornlämningen och dess område ligger på tillräckligt avstånd från byggplatsen.
  - Fornlämningen är utgrävd och finns inte kvar på platsen - det finns alltså inget kvar att bevara.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.