Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Folkpartiets bostadspolitik och småhusägare

 1. Nina Lundström
  Folkpartiet · 39 inlägg

  Nina Lundström

  Folkpartiet
  Hej trevligt att få vara med här och diskutera bostadsfrågo!.

  Några områden som vi arbetar med vad gäller möjligheten att bygga småhus:

  - Regelkrånglet ska minska och fler åtgärder ska vara möjliga utan bygglov

  - Möjligheten för enskilda privatkonsumenter att köpa mark för att bygga sin bostad ska utvecklas. Det behövs en ny modern egnahemsrörelse. Alla som bor i privatägda småhus och radhus samt bostadsrätter med tomträtt bör ges möjlighet att friköpa sin tomt.

  - För att fler ska hitta mark bör information om kommunal och statlig mark som ska säljas för bostäder publiceras på Internet. . Öka möjligheten för privatpersoner att köpa mark. Kommuner bör inte äga mark i andra kommuner
  - Att hela Sverige kan leva och utvecklas är en viktig målsättning. Strandskyddet bör förändras så att bebyggelse i strandnära lägen ökas i glesbygd och landsbygd. Det är en tillväxtpotential. I hårt exploaterade områden ska orörda stränder värnas.
  - Flyttkedjorna behövs. Rörligheten på bostadsmarknaden är viktig. På så sätt nyttjas bostadsbeståndet bättre utifrån konsumentens behov. Idag hämmar flyttskatter utvecklingen. Reavinsten bör långsiktigt sänkas.
  - Energieffektiviseringar är en högprioriterad fråga i bostadsbeståndet. Att elda för kråkorna är kortsiktigt och bidrar inte till långsiktig hållbar utveckling. Livscykelanalyser kan ge incitament för energieffektiviseringar.
  - Kraven på energilösningar bör vara teknikneutrala. Tvingande regler om fjärrvärme låser in fastighetsägare i tekniska lösningar.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.