Byggahus.se

Förstört vår rhodondendron längs med vägen

15k läst  97 svar

 1. Ingridmaria1234
  Medlem Nivå 1
  Jag vet ju inte riktigt hur det har gått till här, men jag vill påminna om att det är privatpersoner som sitter i styrelsen. Jag har arbetat med trafikfrågor på en kommun och samarbetat med samfällighetsföreningar och vet hur tråkigt det är att behöva informera/lära upp privatpersoner om deras skyldigheter som fastighetsägare. I synnerhet när man inte VILL klippa och gör allt för att missförstå eller tolka på annat sätt :). Min personliga uppfattning är du som fastighetsägare och medlem i en förening har en slags skyldighet mot din omgivning att ha en förståelse om grundläggande skyldigheter och försöka kolla upp vad som gäller, som TS nu gör. De privatpersoner som vi träffade som lade sin privata tid på vägföreningen fick slita ganska mycket (dock större vägföreningar), till viss del pga av okunskap från sina medlemmar. Tycker inte det är styrelsens uppgift att utöver att sköta en vägförening behöva lära upp sina grannar... :) Det blir inte alltid rätt när styrelser i bostadsrättsföreningar eller vägföreningar gör saker, men vi som är med bör ha lite överseende och vara tacksamma för att någon drar lasset (och annars hjälpa till så det blir rätt..). Jag vet inte exakt vilka lagrum det gäller, brukar inte vara helt lätt vad gäller trafik, men väghållare har skyldighet att hålla fritt och får debitera den som inte sköter sig. Kommun kan dessutom ge vite om fastighetsägaren inte sköter sig. Snöröjning och skötsel av vägen försvåras om det inte är röjt.
   
  Redigerat 7 sep 21:06
 2. Ingridmaria1234
  Medlem Nivå 1
  Det krävs mängder av skattemedel respektive privatpersoners tid för att påminna fastighetsägare om att sköta sin fastighet enligt de regler som gäller, pengar som en kommun eller tid som privatpersoner skulle kunna lagt på annat. Med andra ord är det ju jättebra att TS ställer sin fråga här! :)
   
  • Laddar…
 3. D
  Medlem · Nivå 19
  I tätorten är det ddl lokala ordningsstadgan som gäller. Där kan man kravställa att trottoarer ska snöröjas och häckar hållas efter. Men det gäller väl inte här? Det torde vara vägföreningens stadgar som gäller. Det krävs nog att föreningen informerar om vad som gäller löpande, lämpligen skriftligt. Men här verkar det som att man fått ett påpekande från trafikverket. Då kan man ju inte gå med det i något löpande utskick.

  Jag får viss information i något årligt utskick tillsammans med fakturan. Dock inget om skyldighet att hålla efter växtlighet. Det som behöver röjas röjs.
   
 4. Ingridmaria1234
  Medlem Nivå 1
  I den här skriften står de allra flesta svaren på TS fråga: https://www.revriks.se/media/1027/rev_vaervartidning_feb2014_web-raett.pdf

  Det som återstår är om ffa kommun har rätt att utanför detaljplanerat område får kräva betalt för skötsel av häckar som sticker ut i vägområde. Jag tror att det gäller även utanför dp-område trots att det inte står så i skriften, men är osäker.
   
  • Laddar…
 5. H
  Medlem · Nivå 5
  En samfällighetsförening kan inte ålägga en deltagande fastighetsägare att utföra/bekosta något som ingår i samfälligheten. Poängen med en samfällighet är att den är gemensam och sköts gemensamt efter andelstal. Samfällighetsföreningen som förvaltar vägen (samfälligheten) ansvarar för att den driftas på rätt sätt, bl.a. genom slyröjning. Kostnaden för detta fördelas efter andelstalen.
   
 6. Anna_H
  Husägare · Nivå 18
  Att det åligger fastighetsägarna att se till att deras häckar, buskar, murar och träd inte ger sig ut i vägområdet är en självklarhet. Ett rhododendronbuskage kan du inte kalla sly och TS hade fått förvarning om ett datum när det senast skulle vara röjt. Eventuella kostnader för samfälligheten om någon fastighetsägare missköter sig kan självklart tas ut av den enskilda fastighetsägaren och ska inte behöva belasta dem som sköter om sin tomtgräns.
   
  • Laddar…
 7. D
  Medlem · Nivå 19
  Nu var ju uppenbarligen informationen något bristfällig i det här fallet.
  Ska krav ställas på fastighetsägare måste det ha stöd i stadgarna, det går inte bara att säga att det är självklart som du gör.
   
 8. Anna_H
  Husägare · Nivå 18
  Om det är mig du svarar, så jo. Oavsett vem som är väghållare så har du ju som fastighetsägare ingen rätt att ha växter, murar etc i vägområdet.
   
 9. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Sedan är det frågan om det håller rättsligt, även om det står i stadgarna. Avgiften och därmed även insatsen i städdagar och eventuella avköpssummor/böter ska följa andelstal.
  Det behövs troligtvis ingen millimeterrättvisa i hjälpinsatserna, men att bara ålägga vissa fastighetsägare att röja längs vägen känns tveksamt och har inte stöd i jordabalken eller samfällighetslagen
   
 10. D
  Medlem · Nivå 19
  Nej du har naturligtvis inte rätt att ha växter där. Men det är inte samma sak som att du är skyldig att hålla undan dem. Det betyder bara att väghållaren har rätt att ta bort dem.
   
 11. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Man får såklart inte plantera växter på annans mark, det skulle vara egenmäktig förfarande, men man har enligt jordabalken inget ansvar att hålla sin växtlighet på sin egen tomt. Om träd, buskar eller ogräs får för sig att börja växa på grannfastigheten, är det inte ditt ansvar.

  Anna, jag förstår att du tycker att man ska hålla efter sina egna växter och inte förstöra för andra. Och visst kan jag hålla med om det (till viss del), men det är bara min moraliska syn som säger så, inget som har stöd i lagen.
   
 12. R
  Medlem · Nivå 7
  Det hade varit något, tänk om man kunde kräva att grannen inte skulle sprida ogräs och ha lagstöd för det!!
   
  • Laddar…
 13. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 16
  Var hittar du lagstöd för detta?
   
 14. snuttjulle
  Medlem · Nivå 11
  Har för mig att även kommuner har haft svårt att fakturera för röjning av växter som hänger ut på trottoarer och vägar. Eller så va det strul men man senare har kommit fram till en lösning på detta.
   
 15. D
  Medlem · Nivå 19
  Men det är en annan sak vad som gäller med kommunala vägar i tätorten. Där är det den lokala ordningsstadgan som gäller.
   
  • Laddar…