Byggahus.se

Förseningsvite - LB-Hus

 1. O
  Medlem Nivå 1
  Många husbyggare som drabbas av förseningar har vitesklausuler. Men vad gör man om byggföretaget o/e entreprenören inte betalar vitesersättningen utan helt sonika struntar i detta? Finns det något förenklat förfarande eller måste man lämna in en stämning till tingsrätten? Täcker rättsskyddsförsäkring ett sådant förfarande?

  Ja, detta är många frågor.

  Själv var LB-Hus försenat med mer än 10 månader innan vi nådde godkänd slutbesiktning. Vitet uppgick till ca 4.000 kr per vecka. I vårt fall, eftersom vi byggde två hus samtidigt, är LB-Hus skyldiga oss 2 x 160.000 kr, dvs 320.000 kr. Men företaget vägrar betala. Hur skall vi göra när man inte ens kan lita på att en av landets största småhusbyggare gör rätt för sig?

  Tacksam för alla tips och manar till försiktighet när det gäller vitesklausuler, LB-Hus och deras s k totalentreprenad.

  Örnen :'(
   
 2. volvo
  Medlem Nivå 10

  Re: Förseningsvite - LB-Hus

  Du har ju rätt att innehålla 10% av produktionskostnaden tills huset är färdigställt.
  Detta bör ju täcka en del av vitet.
   
 3. H
  Medlem Nivå 2

  Re: Förseningsvite - LB-Hus

  Rätta mig om jag har fel, men utgår det inte bara vite om huset inte är klart till utsatt datum? Sen har de väl ganska långt tid på sig att åtgärda det som kom fram i slutbesiktningen? Eller är det jag som är helt ute och cyklar? Fast ni hade kanske så stora fel att det inte gick att flytta in?
  Vi fick vecka 9 som utsatt tidpunkt för att få tillgång till huset för eget arbete (vi valde NNF), men vi fick det redan v 2, så där var de 7 veckor före. Men någon slutbesiktning fullt ut är ju inte gjord ännu, utan kommer att göras i samband med att vi flyttar in eller strax efter. Och förhoppningsvis kommer det inte upp några stora saker då.
   
 4. volvo
  Medlem Nivå 10

  Re: Förseningsvite - LB-Hus

  Jo! Huset anses inte som klart förrän det finns en godkänd slutbesiktning.

  Normalt brukar villbyggare ha 2 månader på sig att åtgärda felen. I vissa fall är den tiden en månad. Detta brukar stå i slutbesiktningsprotokollet eller på något sätt i avtalet.

  Om slutbesiktningen inte blir godkänd så skall man inte flytta in eftersom bygget rent försäkringsmässigt fortfarande är entreprenörens.

  Ni skall inte flytta in innan slutbesiktningen är godkänd. Först då blir huset formellt er egendom och ert ansvar. Fram tills dess är entreprenören ansvarig.
   
 5. T
  Medlem Nivå 2

  Re: Förseningsvite - LB-Hus

  Uhm, du får ursäkta misstanken, men jag har bara sett dina 4 första inlägg och i alla klagar du på LB-hus, vilket utan så mycket bakgrund ser lite halvt misstänkt ut. Kan självklart ha fel, och i så fall ursäktar jag...
   
 6. H
  Medlem Nivå 2

  Re: Förseningsvite - LB-Hus

  Volvo, jag ska kolla i mitt kontrakt vad det egentligen står. Kanske är det annorlunda då vi har NNF.
  Sen måste jag hålla med tygrrress, vänligen skriv exakt vad det är som är fel så att vi vet. Och som vi diskuterat på många ställen innan, det finns alltid måndagsexemplar av allt. Därför tycker jag att det är fel att gå till atack mot ett enskilt företag utan att precisera dig.
  Men är det så illa som du skriver så är det ju tråkigt att du har drabbats och att LB-hus verkligen fullföljer sina åtaganden.
   
 7. C
  Medlem Nivå 6

  Re: Förseningsvite - LB-Hus

  Några klarlägganden och råd gällande vad som tidigare diskuterats:

  Alla småhusentreprenader, oavsett omfattningen (NF eller NNF och liknande, totalentreprenad eller inte) bör enligt konsumenttjänstlagen och skall enligt ABS 05 resp. ABS 95 avslutas med en slutbesiktning om parterna inte överenskommer om annat.
  Vid en godkänd slutbesiktning övergår ansvaret för entreprenaden på beställaren.
  Skulle, av något skäl, beställaren ta huset i bruk före godkänd slutbesiktning är det likaväl entreprenören som har ansvaret för huset fram till godkännandet. Detta bör dock absolut undvikas då frågor om orsak till skador m.m. oftast uppkommer.
  Således: Ingen inflyttning före godkänd slutbesiktning.

  Är den godkända slutbesiktningen försenad har beställaren rätt till ersättning enligt två alternativ.
  1. Vite i enlighet med de vitesvillkor som ev. finns i avtalet. I så fall behöver beställaren inte verifiera några kostnader. Vitet utgår oavsett extra kostnader uppstått eller inte. Återstår betalning av dellyft kan vitet med fördel kvittas mot denna betalning.
  2. Ersättning för direkta relevanta kostnader (ex.vis extra flytt, hyra av bostad m.m.)
  Kostnadsutläggen skall kunna verifieras. Även detta kan kvittas mot återstående betalning, om sådan finns.

  Fel som noteras i slutbesiktningsprotokollet har entreprenören normalt två månader på sig att åtgärda. Är dessa arbeten försenade har beställaren inte rätt till någon vitesersättning eller annan ersättning om så inte särskilt avtalats.
  Beställaren har dock i sådant fall rätt att, efter att ha meddelat entreprenören om detta, låta åtgärda felen på entreprenörens bekostnad. Återstår betalning kan kostnaden för sådana verifierade kostnader kvittas mot denna betalning. Återstår ingen betalning så kan det förmodligen bli svårt att få ut ersättningen för dessa kosatnader. Kraven skall dock naturligtvis framställas på vanligt sätt.

  Färdigställandeförsäkringen, så som den gäller från 2005-01-01, täcker även kostnaderna för ej åtgärdade fel. För denna försäkring gäller ingen självrisk. Kontakta därför försäkringsgivaren.
   
 8. H
  Medlem Nivå 1

  Re: Förseningsvite - LB-Hus

  Är du inte nöjd med slutbesiktningen kan du väl alltid göra en egen med din KA eller låta en gemensamt utsedd part göra en överbesiktning?

  Nog måste väl en seriös besiktningsman kunna se bortanför tyckanden och konstatera faktiska fel som överstiger normer o regler?

  om det sedan är avvikelser som ligger inom normerna kan det ju vara värre, kan ju ibland inte se bra ut trots att det är godkänt.

  Viktigast av allt är bra hantverkar med stolhet i hammaren.