Byggahus.se
Hej,

Är det nån som har erfarenhet av försenade bygglov och vad man kan göra åt det?

Vi lämnade in vår bygglovsansökan i januari i år, två veckor senare fick vi en bekräftelse på att kommunen mottagit vår ansökan, ytterligare 3 veckor senare fick vi ett mejl om att de behövde in en komplettering, dvs ett måttavstånd fr tomtgräns till en förrådsbyggnad. Vi kompletterade och den 20/03 fick vi ett mottagningsbesked.
Om man räknar 10 v framåt ska vi ha ett bygglov den 24/05.
Det är nu 2,5 veckor bort och det har hänt absolut ingenting med vårt ärende. De senaste veckorna har jag ringt en gång i veckan för att få en statusuppdatering, men inget nytt.
Vi har inte ens fått en bygglovshandläggare till vårt ärende.
Vår fastighet ligger utanför planlagt område och vi måste därför fråga alla kringliggande fastigheter om synpunkter kring vårt bygge. Kommunen ska skicka ut en förfrågan med ritningar och fastighetsägarna har sedan 3 veckor på sig att inkomma med ett svar. Har de inte svarat räknas det som ett godkännande.
De här breven har ännu inte skickats ut från kommunen. Det är inte jättesvårt att förstå att de inte kommer klara vårt ärende på 10 veckor eftersom det bara återstår 2,5 veckor.
Vi befinner oss i en jäkligt knepig situation med barn som kommer till sommaren och med en ekonomi som kommer att bli knaper ju längre vi står och betalar dubbla boendekostnader. Kort och gott vi behöver vårt bygglov så att våra byggplaner kan fortskrida hyfsat på banan.
Jag mejlade till enhetschefen på kommunen, förklarade vår situation och bad om hjälp och råd om hur vi kan skynda på ärendet. Jag fick då svaret att vi själva kan åka runt till samtliga fastighetsägare och få deras underskrifter på samtliga 7 ritningar. Det är bara det att med alla fastighetsägare inräknad är det ca 14 st som bor utspridda i länet. Gör vi det själva måste vi dessutom ha samtliga påskrifter. Dvs om det är någon vi inte skulle få tag på så kan de inte godkänna vårt ärende.

Jag har därför beslutat mig för att låta de sköta utskicket och har pratat med en mycket hjälpsam handläggare på kommunen som har tittat på mitt ärende trots att det egentligen inte är hans och lovat att han ska göra utskicket redan imorgon.

Inget ont om kommunen och deras handläggare. Jag tror att de gör det bästa de kan och jag har alltid blivit väl bemött med mina frågor/klagomål. Jag tror helt enkelt de, som så många andra idag, är för få till för mycket.

Efter detta låånga inlägg: Är det någon som vet vad man kan göra i vår situation. Jag tror att det bara är att ställa in sig på att vi kommer att bli försenade oavsett vad vi gör. Men kan man få ekonomisk kompensation, eller på annat sätt markera att det inte får gå till såhär. För såvitt jag förstår så bryter de ju i princip mot en lag, eller?
 
PBL 9. kap
27 § Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.


I praktiken alltså 20 veckor, och du kan alltid göra en JK-anmälan.
 
Jag har förstått det som och fått det bekräftat av kommunen att om ärendet ska förlängas i 10 veckor så måste det finnas goda skäl till en förlängning. Dvs otillgänglig plats eller nåt annat som förvårar beslutet. Så är det absolut inte i vårt fall. Det är ett helt ordinärt 1,5 plan på en lättillgänglig plats.

Men en JK-anmälan kanske är på sin plats, samtidigt vill jag absolut inte ha in ytterligare grus i maskineriet.
 
JK-anmälan är nog mest taktiskt att du gör när du fått ditt bygglov i handen.
 
Ja det är sant, men sen vet jag inte det känns lite drastiskt. Men å andra sidan har jag förstått det som att det är många som är i samma situation som oss, iallafall i vår kommun. Och det känns viktigt att markera att det inte funkar.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.