Byggahus.se

Försäkringar med ABS09

 1. A
  Anonym
  Enligt ABS09 så ska entreprenören ha allriskförsäkring och ansvarsförsäkring. Men varför måste försäkringarna gälla även två år efter entreprenadens godkännande?

  Från ABS09
  "Entreprenörens försäkringar
  29. Entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på
  entreprenaden. Beställaren skall vara medförsäkrad.
  Försäkringen skall gälla under entreprenadtiden och under två år
  efter entreprenadens godkännande såvitt gäller skador för vilka
  entreprenören ansvarar. Försäkringsbeloppet skall motsvara
  återanskaffningsvärdet av entreprenaden jämte material, varor
  och arbete som beställaren tillhandahåller. Självrisken skall högst
  vara ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
  försäkring.
  Entreprenören skall vidare ha ansvarsförsäkring för
  entreprenadverksamhet under entreprenadtiden och under två år
  efter entreprenadens godkännande. Försäkringsbeloppet skall
  lägst vara 200 prisbasbelopp. Självrisken skall högst vara ett
  prisbasbelopp."
   
 2. V
  Medlem · Nivå 7
  Försäkringen ska gälla för entreprenörens åtagande, som även omfattar den tvååriga garantitiden.