Byggahus.se

Förhandsbesked överklagat till Länsstyrelsen Skåne

 1. M
  Medlem · Skåne · 11 inlägg

  Matan_

  Medlem
  Hej,

  Lägger mitt ärende här också så att ingen missar det ;)


  Vi har under 1,5år jobbat för att få tillstånd för byggnation i ett samhälle utanför Helsingborg i Skåne. Grannarna har hela tiden varit emot det men det har aldrig handlat om rågrannar utan bara grannar som bor i området, 300-400 meter bort. Vi skymmer ingens sikt, de kommer inte ens se huset och ända argumentet har varit att de minsann flyttade till landet för att slippa grannar.

  I samråd med kommunen kom vi till slut fram till en plats som dom och vi tyckte var perfekt för byggnation då den är helt obrukbar (i ett område med mycket odlingsmark) Enligt bönderna finns det ingen ekonomi i odling då sandjorden släpper igenom så mycket vatten och den är inte speciellt bördig. Marken duger idag endast till vall och ett EU-bidrag som knappt täcker arrendet.

  Vårt ärende fick grönt ljus hos nämnden men vann aldrig laga kraft eftersom grannarna överklagade till länsstyrelsen där det låg i ett par månader fram till denna veckan då länsstyrelsen upplöste beslutet. Detta på grund att marken innehåller mycket bördig jord (klass 8) och allmänt strider mot beslut om att all byggnation utanför tätbebyggt område ej är tillåten.

  De senaste 10 - 15 har det i princip endast byggts hus utanför tätbebyggt i orten, antar att dessa har sluppit länsstyrelsen… Jag pratade med lantbruksavdelningen på länsstyrelsen och han sa att vi kunde glömma att få marken klassad som något annat än väldigt bördig då klassificeringen endast sätts på ett område ej för specifika platser. Ett ärende i övermiljödomstol där man fått avslag i samma fråga gör att alla fall som kommer till miljödomstol kommer att jämföras med detta fall och läggas ner.

  En liten parantes är att jag idag pratade med den ena överklagande grannen, han tyckte att det skulle bli trevligt att de skulle få oss som grannar och att de endast hade överklagat till länsstyrelsen för att det var en rättighet och något som de alltid gör om någon frågar…kul

  Så! vi har inte mycket att spela på men greppar ändå efter att eftersom grannarna inte är rågrannar är de heller inte sakägare och har därför heller inte rätt att överklaga? Vi vill ju också hänvisa till att det aldrig kommer odlas på marken men det loppet känns rätt kört.

  Har frågar om husbyggarens jurister kan hoppa in i utbyte av att de får kontraktet och väntar fortfarande besked. Specialjurister är också tillfrågade men vill inte säga ett ord utan att fakturera 3500:-/h med höga minimum.

  Någon som varit i samma situation utan att ge upp?


  Väldigt tacksam för tips!
   
 2. O
  Bannad · Stockholm · 7 871 inlägg

  Odjuret

  Bannad
  Det är väl bara att överklaga till miljödomstolen. Jag skulle inte lyssna så mycket på LS.
  I överklagan kan du påpeka att marken där du vill bygga inte har något värde som åkermark...
   
 3. M
  Medlem · Skåne · 11 inlägg

  Matan_

  Medlem
  Jo men lantbruksavdelningen på LS menade på att de kommer följa rättspraxis i den frågan. Tydligen en het potatis just nu med vad som är odlingsmark. Vi kan bevisa att marken inte går att odla på men frågan är var vi ska lägga vårt krut.
  1. Ej odlingbar mark
  2. Grannar räknas en som rågrannar och är därför inte sakägare.
  3. Det är politikernas beslut att marken är OK för byggnation och har i frågan ignorerat SB's översiktsplan (som politikerna sjäva skrivit...)
   
 4. H
  Moderator · Stockholm · 47 727 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Om bygget strider mot översiktsplanen, så tror jag att alla, åtminstonde inom länet är sakägare, men det kan vara värt att undersöka.
   
 5. M
  Medlem · Skåne · 11 inlägg

  Matan_

  Medlem
  Verkar som att det är väldigt luddiga regler med vem som har rätt till vad. Har lästa att utanför planlagt område finns det praxis för fall med telemaster och vindkraftverk, vet nte om de använder dessa fall vid bedöming av vårt.
   
 6. O
  Bannad · Stockholm · 7 871 inlägg

  Odjuret

  Bannad
  Eftersom du inte är nöjd med beslutet från LS så är det bara att överklaga. Sedan får man se vilka som har rätt. Det kostar ingenting att överklaga. Även om LS yrar om sina saker är det inte säkert att MD resonerar på samma sätt. Men som hempularen skriver översiktsplanen om den finns måste man anpassa sig till....
  Med andra sätt igång å skriv på en överklagan. Det spelar ingen roll vad LS tycker, du har rätt att överklaga.

  Jag skulle trycka på att marken inte är odlingsbar
   
  Redigerat 13 feb 2017 00:14
 7. M
  Medlem · Skåne · 11 inlägg

  Matan_

  Medlem
  Jojo, överklaga kommer vi göra men vi letar akilleshälar J
  Frågan är vilken chans vi har mot översiktsplanen? Vi har hela tiden trott att LS skulle hänvisa till politikernas beslut om att det var OK att bygga, det var ju ändå politikerna som satte ihop ÖP’n…

  Frågan är också om det är smart att dra upp andra byggnationer i byn, det har byggts ett tiotal hus som striden mot ÖP de senaste 10 åren.
   
 8. Anna_H
  Husägare · Värmland · 12 598 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Min tanke är att när Länsstyrelsen väl fått nys om ärendet, så spelar det ingen roll om anmälaren hade rätt att anmäla eller inte, länsstyrelsen kan gå vidare med ärendet och avslå det ändå. de har ju liksom rätt att gå ut på egna kontroller utan att ha fått en anmälan.

  Vad gäller den överklagande grannen så hoppas jag att TS påpekade att han tack vare överklagandet inte kommer att få bygga.
   
 9. M
  Medlem · Skåne · 11 inlägg

  Matan_

  Medlem
  Hej Anna,

  Är inte helt säker på vad du menar med nedan;

  "Vad gäller den överklagande grannen så hoppas jag att TS påpekade att han tack vare överklagandet inte kommer att få bygga."

  I detta fallet är det ju inget som grannarna säger som sätter stopp, t.ex "vår utsikt förstörs" eller annan värde minskningsrisk så det är inte dem i sig som är någon risk.

  Jag vill bara veta om möjligheten att få undantag från ÖP iom att politikerna röstat igenom förslaget. De måste ju ha någon makt tycker man?
   
 10. H
  Moderator · Stockholm · 47 727 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Njaa.. Ang . politikernas makt i det här fallet.

  En översiktsplan är iofs. beslutad av politiker, men efter en lång process med remissrundor, samråd med berörda osv. Om de inte låter planen gå igenom en sådan process så är den per definition ogiltig, oavsett hur mycket politiker dunkar med klubban.

  Därmed så kan inte en byggnadsnämnd eller kommunfullmäktige strunta i en beslutad plan med enkla beslut. Annars kör man ju över alla de instanser och medborgare som har deltagit aktivt eller passivt i tillkomsten av planen. Politikr kan givetvis ändra en översiktsplan, men först efter en lika omfattande process som den som låg till grund för planen från början.

  Jag antar att det finns utrymme i lagen för smärre avvikelser även från en översiktsplan, på samma sätt som i en detaljplan. Och i så fall har nämnden en möjlighet att besluta om en dispens, OM lagen ger det utrymmet (vet ej). Men att bara ignorera vad planen säger ingår inte i den tillgängliga makten.
   
 11. Anna_H
  Husägare · Värmland · 12 598 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Jo, men du hade ju pratat med grannen som överklagade och sade att han såg fram emot att ha er som grannar? I och med att hen har överklagat bygglovet så är det ju något de anmärker på, och Länsstyrelsen har redan sagt att det är marktyp som inte får bebyggas? Länsstyrelsens regler går ju över kommunens.

  Men ger man det ett par år och lyckas övertyga rätt instanser om att ändra gränserna för de olika marktyperna så går det säkert att ordna? Ändra detaljplaner och översiktsplaner är ju inte gjort i en handvändning, det ska väl också överklagas i varje instans av de här "vännerna av ordning" som påstår sig inte ha något emot nya grannar.
   
 12. M
  Medlem · Skåne · 11 inlägg

  Matan_

  Medlem
  Det skulle aldrig handla om att ignorera lagen eller köra över de inblandade grannarna.

  ÖP säger att all jordbruksmark ska användas för just jordbruk och eftersom området håller så hög klass (klass 8 på en 10.gradig skala) säger ÖP nej till all byggnation. Dock handlar det här om myggnation på ca 10 hektar som aldrig kommer användas till jordbruk då den lätta jorden gör att det inte är ekonomiskt hållbart (jorden släpper igenom så mycket vatten) Senast bonden som försökte var ca 10 år sedan men ha sedan dess endast stått obrukad och oanvänd.

  Tyvärr hamnar den här jorden under klass 8 eftersom man inte ser på undantagen i områdena, bara bönderna som håller koll på detta. Jag vill ju ha det till att om vi bara kan bevisa för MM-domstol att 1. Geologiska prover som visar på rätt jordbruksklass för marken. 2. Politikerna i trakten har godkänt marken för byggnation. 3. Att grannarna ej blir påverkade av byggnationen och egentligen inte har något emot detta utan endast överklagar för att de tror att det är något som förväntas av dem. (svårare att bevisa dock)

  Jag tycker att vi har ett case iaf J
   
 13. H
  Moderator · Stockholm · 47 727 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Jag tycker absolut att det låter som ett case. Men en frågeställning är om lagen ger utrymme för undantag från översiktsplanen. Gör den inte det, så måste ju planen ändras så att den exkluderar de här områdena. Och den ändringen är troligen ett orealistiskt stort arbete.

  Det skulle förvåna mig om det inte finns utrymmen för mindre avsteg från planen, då gäller det att studera hur den processen är specificerad, och anpassa sin argumentation till det.
   
 14. 13th Marine
  Renoverare · Trelleborg · 10 916 inlägg
  Fast vänta här, en ÖP är ju bara en avsiktsförklaring från kommunen, den har ingen bindande verkan (kommunerna brukar använda en ÖP som om det vore en detaljplan när det passar dem, för att i andra fall säga att det inte är bindande på något sätt).

  Detta i kombination med att ni kan påvisa att denna mark inte är odlingsbar borde bättra på ert case.
  DOCK! Så kan de anse att området kräver en detaljplan istället (drabbat mig personligen). 10ha prima tomtmark finns det risk för att man vill bygga ett bostadsområde på istället.
   
 15. M
  Medlem · Skåne · 11 inlägg

  Matan_

  Medlem
  @13th Marine Ja man tycker ju det, annars begår nämnden väldigt många regelbrott när de släpper igenom hus som faktiskt byggs på landsbyggden... (I vårt område på betydligt bättre odlingmark för den delen)
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.