Byggahus.se

Förhandsbesked mm

 1. R
  Medlem · 103 inlägg

  rosie

  Medlem
  Nu har vi bestämt oss. Skicat in papper angående avstyckning av vår tomt. Sen ska vi bygga nytt på den nya tomten. Det gamla huset har blivit för litet.
  Vi har bestämt oss för trivselhus downhill 401, vet nån om avstyckningen måste vara helt klart innan man kan skicka in om bygglov? Eftersom avstyckningen tar minst 4 månade skulle det vara skönt att vara lite på väg med bygglovet också.
  Förhandsbesked är det nåt man alltid ska begära? Och hur lång tid brukar dt ta?
  Vi ska bygga i järfälla, har nån erfarenhet från den kommunen?
   
 2. V
  Medlem · 237 inlägg

  Vilma

  Medlem

  Re: Förhandsbesked mm

  I vår kommun fick man gärna skicka in bygglovansökan innan avstyckningen var klar. Det handlade iofs om kommunens egna tomter som skulle styckas av.
   
 3. L
  Medlem · 436 inlägg

  Lilla_vargen

  Medlem

  Re: Förhandsbesked mm

  Du borde nog börja med att söka förhandsbesked, innan du betalar en massa pengar för avstyckning. Förhandsbeskedet visar om du överhuvudtaget kommer att få bygga någonting, mer än en friggebod på platsen.

  Så om det inte är solklart från detaljplanen, att du kommer att få bygga på den nya tomten, tycker jag att du skall börja med att söka förhandsbesked. Ibland står det i detaljplanen att minsta tomtstorlek skall vara X meter och största byggnadsarea får vara Y% av tomtstorleken och avstånd Z till tomtgräns osv.

  Sedan när du fått positivt förhandsbesked och satt igång med avstyckningen, då kan du skicka in bygglovsansökan för just det specifika hus du vill bygga.
   
 4. A
  Medlem · 350 inlägg

  arny

  Medlem

  Re: Förhandsbesked mm

  Jag fick beskedet från Stadsbyggnadskontoret i min kommun att man inte får stycka av en tomt innan man fått positivt förhandsbesked.
   
 5. I
  Husägare · 243 inlägg

  Inger

  Husägare

  Re: Förhandsbesked mm

  Vi har byggt på en avstyckad tomt i Järfälla och vi skickade in bygglovet innan avstyckningen och tomtöverlåtelsen var klar. Jag har dock för mig att bygglovet inte kunde beviljas förrän avstyckningen var klar.
  I vårt fall var det kanske enklare då säljaren hade styckat av tomten en gång tidigare och sedan "styckat ihop" den igen. Det måste ju finnas ett annat ord än "styckat ihop"?

  Enligt vår och även andras erfarenhet så är Järfälla en kommun där det är enkelt att ha och göra med folket på Stadsbyggnadskontoret. Hoppas att ni får samma erfarenhet :D
   
 6. R
  Medlem · 103 inlägg

  rosie

  Medlem

  Re: Förhandsbesked mm

  Ja det låter bra att järfälla var bra att ha och göra med, jag hoppas vi får samma upplevelse.
  En fråga om förhandsbesked, man skickar bara in en förfrågan om att man får bygga, man behöver alltså inte ha bestämt sig för ett hus? Hade nog missuppfattat i så fall. Vi har fått positiva svar när vi ringt och pratat med kommunen angående avstyckning och att bygga så genom telefon har vi fått veta hur stort vi får bygga osv. Men det kanske är lika bra att skivcka in ett förhansdbesked också så man har det på papper.
   
 7. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Förhandsbesked mm

  Den första viktiga frågan man måste ställa sig är om området, stamfastigheten eller styckningslotten är planlagd på något sätt. Om så är fallet; finns det s. k. genomförandetid kvar för planen, d.v.s. är planen rättsligt aktuell? Finns det nämligen en plan där det löper genomförandetid MÅSTE kommunen meddela bygglov och andra tillstånd om åtgärderna stämmer överens med plan. Finns det däremot en plan vars genomförandetid gått ut eller saknas plan är läget ett annat och då kan kommunen motsätta sig de tänkta åtgärderna. I detta läge kan det vara lämpligt att söka ett förhandsbesked. Notera bara att förhandsbesked kostar pengar, förvisso inte så mycket som ett bygglov men kanske uppemot 1/3 avgift mot ett bygglov. Några egentliga ritningar behöver man inte lämna in utan syftet med förhandsbesked är just att begränsa arbetsinsatserna till dess man vet att det lönar sig att fortsätta. Det går att skriva mycket i denna fråga men vi begränsar oss här och återkommer om någon vill frågorna belysta ännu mer.

   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.