Byggahus.se

Föredra sitt eget ärende för nämnden?

 1. L
  Medlem · 74 inlägg

  lindansare

  Medlem
  Som jag förstått det är det bygghandläggaren som föredrar vårt ärende för byggnadsnämnden, som i sin tur fattar beslut om bygglov.

  Vi får även själva komplettera detta föredragande skriftligt för att vara säkra på att vi får fram alla synpunkter via handläggaren. Men får vi själva deltaga och föredra vårt ärende på plats på byggnadsnämdens möte? Är det vanligt att nämden struntar i handläggarnas rekommendationer och beslutar annorlunda?

  Vår handläggare har nämligen meddlat nämden att vi är rätt eniga, men i själva verket är vi inte överrens om något. Han har ritat ett helt nytt hus åt oss (sant!) för att det vi vill bygga inte går att placera som han vill på tomten, och ordagrant motiverat det med att han"har jobbat i 39 år och vet vad som är snyggast."

  Herregud! Var det en arktitkt jag var ute efter hade jag vänt mig till en sådan. Vi har plötsligt ett helt annat ärende än det vi lämat in!

   
 2. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Föredra sitt eget ärende för nämnden?

  Handläggningsgången är lite olika i kommunerna.

  Det enda som är givet är att det skall finnas en nämnd som beslutar i bygglovsfrågor.

  Denna nämnd kan vara lite olika beskaffad och ha hand om en fråga (byggande), vilket är vanligt i en stor (tätbefolkad) kommun eller flera frågor, vilket är vanligt i en liten (glest befolkad) kommun.

  I vissa frågor kan sedan en tjänsteman vara behörig att fatta beslut på nämndens uppdrag. Notera dock att det fortfarande är nämnden som fattar beslutet och inte tjänstemannen som sådan.

  En nämnd likväl som andra församlingar har svårt att i varje fråga sätta sig in i varje detalj och därför låter ledamöterna sig föredragas olika ärenden. Det är dock inget hinder att ledamoten sätter sig in i detalj.

  Det ligger i sakens natur att om man låter någon annan gräva i ett ärende så litar man på att denne gör rätt och då fattar man också beslut på dennes rekommendationer.

  Normalt brukar dock nämnder ha beredningsutskott där t ex ordföranden (från styrande parti) och vice ordföranden (från oppositionsparti) sitter och mera i detalj granskar ärendena.

  Inför detta utskott kan det hända att man kan dra sitt eget ärende men att få dra det inför hela nämnden brukar nog inte vara så vanligt förekommande i bygglovsärenden. Vanligtvis tycker nämligen politiker inte om att på deras arena släppa in sina uppdragsgivare!!!

  Lycka till!  :) :) :)
   
 3. L
  Medlem · 74 inlägg

  lindansare

  Medlem

  Re: Föredra sitt eget ärende för nämnden?

  Hm..det kan alltså bli svårt att få deltaga vid själva mötet...

  Nåja, jag har fått tillstånd ett möte med nämndens ordförande som själv skall sätta sig in i ärendet och även titta på tomten. Jag hoppas att hon kommer att inse situationen och dra tillbaks delegationen i detta ärende.

  Tack för att du tar dig tid att förklara.
   
 4. M
  Medlem · 173 inlägg

  Magnus_Redin

  Medlem

  Re: Föredra sitt eget ärende för nämnden?

  Gick det bra?

  Olika nämnder gör på olika sätt. I Linköpings miljönämnd brukar det vara något ärende per år där den som har ärendet själv föredrar sina synpunkter på nämndmötet. Det är väldigt mycket vanligare att kontakta nämndledamöterna, oftast blir det email till ordöfranden eller vice ordföranden. Den absoluta majoriteten av ärenden är hårt lagreglerade standardärenden som sköts direkt av tjänstemännen, det som är udda, nytt, svårt eller känsligt går upp på "politisk" nivå. Jag tror det är upp till nämnden att besluta hur sådant här skall skötas, dvs man är beroende av att politikerna i nämnden i fråga vill lyssna och inte stänger dörren. Visserligen kan man alltid överklaga men den processen tar tid.

  Jag kan tänka mig att en byggnämnd har en mycket större andel "engagerande" bedömningsärenden så det kan finnas en risk för att politikerna blir lite trötta på direktkontakter.

  Om man skriver om sitt ärende eller föredrar det har jag några tips:

  1. Var tydlig, tydliga ritningar och ordbehandlade texter. Det skall vara lätt att förstå just ditt ärende. Är det en suddig skiss och obegriplig handstil blir det inte lika noggrant läst.

  2. Ha gärna referenser till liknande lösningar och ärenden som har utfallit till din fördel. Du har nytta av att visa att du vet vad du pratar om. En som jag ser det seriös politiker vill få ett bra resultat, inte föra en kamp för en paragrafprincip, visa att det går att få ett bra resultat, gärna med flera varianter.

  3. Försök att vara lite låtsasobjektiv, du är det inte men var lugn,
  undvik personangrepp och tal om kränkningar som i onödan får
  folk att gå i försvarsposition. Om du klarar av det berätta om problem och svagheter och hur du har löst dem.

  4. Att inte våga tala eller rusa på aggresivt är mycket dåligt. Jag tror inte att stamning, talfel eller dålig men hyfsat förstålig svenska är något problem, då anstränger sig de flesta för att förstå.

  (Denna process har en baktanke. Gör man en riktigt grundlig hemläxa kan man hitta nya lösningar. Och det kan vara så att kontoret har rätt och man måste hitta på ett sätt att göra det bästa av det. Inom hälsoområdet händer det att en del driver helt hopplösa ärenden där det är svårt att inse vad de själva tjänar på att strula i stället för att fixa. )

  Om det finns en handläggare som är pragraftvärnare utan att det gör någon faktisk nytta eller som arbetar om det ni önskar efter eget tycke och smak är det troligt att nämnden redan vet att de har problem. Nämnden kan i värsta fall vara uppdelad i olika läger som tycker att ett motarbetande är bra, tex värderas prioritering av att över huvud taget hantera villatomter olika här i Linköping. Du kan påpeka det personligt till ledamöter för att vara säker på att de vet om problemet men var försiktig på ett möte om det är ett getingbo, återigen undvik personangrepp.

  Försök att luska ut om det finns en politisk laddning så du pratar med rätt folk. Pratar du med fel kan du i värsta fall få förstående hummanden i örat från den som tex har beslutat att det är ok att prioritera bort vissa typer av ärenden till förmån för kommunens stora projekt. För att göra det extra spännande följer inte kommunpolitiken rikspolitiken, speciellt i små kommuner kan enstaka indvider dra partier till att ha en helt annan praktisk politik än man är van vid eller som ideologin borde diktera.

  Det är ett elände att rätta eller avskeda tjänstemän som anser att deras arbetsuppgift är vara-i-vägen-enligt-varje-paragraf i stället för att med god serviceanda se till att regler följs för att uppnå reglernas syfte och inte alltid deras precis exakta bokstav. En sådan tjänsteman kan tex skrämma bort dussintals jobb och det kan ta år att utbilda/pressa/omplacera/avskeda så problemet blir löst och har han fel kompisar kan det ta till efter nästa val om valet ger en förändring. (Jag tvivlar på att obefintlig serviceanda ens får användas som grund för avskedande. )

  Som tur är fungerar miljökontoret i Linköping ok men jag har hört gamla skräckhistorier och skräckhistorier från andra orter.
   
 5. L
  Medlem · 74 inlägg

  lindansare

  Medlem

  Tack för alla tips

  Det gick faktiskt väldigt bra. Vi sitter med ett bygglov i handen helt enligt våra önskemål!

  Vi fick inte föredra vårat eget ärende men fick rådet av nämdens ordförande att kontakta alla ledamöter i nämden. Så vi skickade mail och brev med ritningar, argument för vår sak samt bilder på objekt som är nästan identiska med det vi vill bygga.

  Det funkade bra. Det blev ett "ja" utan diskussion överhuvudtaget i nämden.

  Tack som frågar och dina tips är bra - det var ungefär så vi gjorde.

  :)
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.