För- och nackdelar med avfallskvarn i köket

3k läst  17 svar

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida Nivå 8
  Avfallskvarnen är en omdiskuterad produkt. Det är fortfarande inte tillåtet i flertalet kommuner, men många ser den som ett smidigt och miljövänligt alternativ.


  Du kan läsa artikeln här: För- och nackdelar med avfallskvarn i köket
   
 2. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  Bättre att inte fråga ha ha det bästa jag köpt
   
 3. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  Borde det inte bli ett fruktansvärt slöseri med rent vatten att skölja ner skiten med?
   
 4. E
  Anonym
  Skrivet av: Joakim Matkvarn

  Vattenåtgången är normalt ca 6-8l/dag vilket motsvarar en toalettspolning. Elförbrukningen ligger på ca 15 :- /år. Jämför med att samla in matavfall med stora lastbilar är detta ett mycket energieffektivt sätt.

  Mvh Joakim Matkvarn

  www.matkvarn.se
   
 5. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  Taskig syn på miljötänk! Måste jag konstatera..
  Avfallspåsarna går till biogas vilket inte avfallet från kvarnen inte alltid gör. Det går till reningsverk och blir rötslam i bästa fall. En helt annan process.
  Om vi går över till A-kvarn så ökar belastningen på avloppsnätet (med allt det för med sig) samt att planerna för rötgasanläggningar inte blir av.
  Vår kommun i Sollentuna är restriktiva till godkännande av a-kvarnar. Endast undantagsfall.
   
 6. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  Haft kvarn i 5 år, bästa jag investerat i på länge.
   
 7. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  Ökar belastningen? tror inte det, kvarnen producerar ett slam som är som grov juice, mycket mer lättrinnande än när man gjort 2an på muggen.
   
 8. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  Borde det inte gå att göra biogas av just rötslam! Då hade vi sluppit transportera en massa matavfall runt omkring i landet. Det är också miljövänligt.
   
 9. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  De flesta reningsverk tillverkar idag biogas.
   
 10. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  Helt fantastiskt bra. Tack Stockholms kommun. Hur klarade vi oss innan? :) Jag sparar ryggen då jag slipper bära avfallet i min icke miljövänliga soppåse. Jag slipper lukt från mat och behöver bara gå till soprummet 2 ggr/vecka jmf med tidigare 7 ggr/vecka. Jag vet att det är bra för miljön och så mycket vatten behöver inte vara på under de få sekunder kvarnen körs.
  Varför man överhuvud taget nämner råttor i avlopp då detta inte i någon undersökning kunnat påvisas, förstår jag inte! Däremot vet vi att råttor älskar soprum som har matavfall.
   
 11. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  Vaddå slöseri med vatten? Det finns hur mycket vatten som helst!
   
 12. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  Jag bor i en bakåtsträvande kommun som inte tillåter avfallskvarn. Men jag låtsades som det regnade och monterade in en ändå. Outstanding den bästa investering jag gjort.
  Min kommun skyller furbudet på:
  - risk för stopp i rören om alla skulle ha det
  - risk för bildandet av saltsyra (?) i rören

  Nu är det så att INGENTING är dimensionerat för alla på en gång. Om alla skulle beöka kommunen på en gång så finns varken parkering eller plats til det. Om alla skulle spola, duscha etc samtidigt så är knappast det heller dimensionerat för alla.
  Ang syran så undrar jag hur vi i vår kommun kan ha det problemet när tex Stockholm inte har det?

  Det är mao inga hållbara argument, så därför blev jag olydig:)
   
 13. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  Maler man ner avfallet via en avfallskvarn och till ledningsnätet, kommer det att bli biogas på reningsverket alternativt användas i reningsprocessen och ersätta andra kemikalier som idag måste användas på ett reningsverk. När man tillverkar biogas görs detta i en rötkammare och slammet efteråt brukar omtalas som rötslam. En biogasanläggning är idag vanligt att man bygger vid eller på reningsverket eftersom där finns det redan idag rötkammare med outnyttjad kapacitet.
  Föstår dock inte tanken bakom att områden med flacka rör kan bli sämre. Om man spolar ner hushållsavfall, samt vatten så kommer den slurry att bidra till att flödet ökar. Detta i sin tur kan leda till förbättringar på ledningsnätet där man idag har problem med ett lite flöde och/eller svavelvätebildning. I fastigheten har man idag sätt problem i gamla hus med lodräta ledningar som slutar med en 90 graders böj, där det kan bli ansamlingar och påbyggnader i ledningar. I tester gjorde på likadana fastigheter ser men att det är en minskad påbyggnad om man använder sig av avfallskvarn.
   
 14. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  Problemet med att materialet hamnar på reningsverket är att det blandas med övrigt avloppsslam som innehåller medicinrester och tungmetaller. Förekomsten av dessa ämnen gör det svårt att återföra slammet till åkrarna. man riskerar att få en situation där restprodukten från biogas produktion blir farligt avfall istället för gödsel på åkrarna. Jag är inte helt uppdaterad på situationen men tidigare har det funnits förbjud mot att använda rötslam som gödsel för matproduktion. Har dock testats för energiskog men där fann man förhöjda värden av tungmetaller i produktionsmassan (salix). Biogas är en viktig del av framtida energiproduktion och lösningarna är definitivt intressanta för lägenhets komplex i städer. För villor och mer utspridd bebyggelse tror jag dock att kompostering på plats är ett mer intressant alternativ eftersom man får ett mer direkt kretslopp. i Kina finns exempel på större gårdar som har direkt produktion av biogas ifrån fekalier och organiskt material det är dock oklart hur vanligt detta är. Bör tillägga att det var några år sedan jag sysslade med de här frågorna så en hel del kan ha hänt.

  En bieffekt blir att avfallet till förbränningsverk minskar och sammansättningen blir annorlunda. I städer som Malmö och Göteborg där man har stora förbränningsverk som driver mycket av fjärrvärmen kan detta få stor påverkan. I extrema fall så importerar man sopor ifrån andra länder för att kunna hålla igång förbränningen vilket knappast kan anses vara långsiktigt hållbart. dessa kommuner har förstås inga större incitament för att minska mängden sopor eftersom det påverkar fjärrvärme produktionen.

  Måste även kommentera på svaren som menar att vattentillgången inte är något problem i Sverige. Nej vi har inte brist på rent vatten såsom andra länder men vi kan få lokal brist på vatten i perioder och om Avfallskvarnar ökade på bred front skulle detta sannolikt öka användningen kraftigt. Dricksvatten tar framförallt mycket energi att producera och transportera samt rena. I mina ögon är det ganska tveksamt att ta färskvatten i från sjöar, pumpa det in till hus, sen rena avloppsvattnet och pumpa ut vattnet i havet eller liknande recipient. Att slösa med vatten leder till att hela denna process måste byggas ut med energi och materialkostnader som följd.

  /m
   
 15. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  Största slöseriet är väl all mat som mals ner? Ät upp maten istället!
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: