Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Följer servitut med automatiskt

 1. K
  Medlem · 5 inlägg

  Kafl61

  Medlem
  Olle har servitut För traktorväg som belastar min mark Nu ska olle sälja sin mark till Kalle följer då servitutet med automatiskt eller ska det förhandlas på nytt med Lantmäteriet eller försvinner det ?
   
 2. Martin Berggren
  Verktygstokig · Sörmland · 252 inlägg

  Martin Berggren

  Verktygstokig
 3. K
  Medlem · 5 inlägg

  Kafl61

  Medlem
  tack men man kan väl förhandla bort den ?? sker det genom lantmäteriet?
   
 4. D
  Besserwisser · E · 20 399 inlägg

  Daniel 109Premiumikon: Hand

  Besserwisser
  Ja visst kan du ta bort ett servitut om ni är överens om det.
   
 5. harry73
  bra på allt · Skåne · 14 824 inlägg

  harry73Premiumikon: Skruvdragare

  bra på allt
  Är det ett avtalsservitut (och är det inskrivet?) Eller är det ett officialservitut?
  Vad är syftet med servitutet och finns behovet kvar efter ägarbytet?
   
  • Laddar…
 6. Bästa svaret

  F
  Medlem · 235 inlägg

  Falckman

  Medlem
  Det beror på omständigheterna, det finns två slags servitut, officialservitut och avtalsservitut. Officialservitut innebär att servituten är skapade av lantmäteriet vid en förrättning. Avtalsservitut däremot är ett avtal som är ingånget mellan ägarna till en fastighet. Precis som nämnts tidigare i tråden är det viktigt att inse att servitut är ett rättsförhållande mellan (minst) två fastigheter och inte mellan fastigheternas ägare.

  Avtalsservitut kan upphävas, förutsatt att alla inblandade parter är överens om att det ska hävas (eller om någon nyttjat servitutet på ett felaktigt sätt vilket ger den andra parten rätt att häva det, jämför med 14:e kapitlet jordabalken). Ett officialservitut däremot måste upphävas genom lantmäteriförrättning och kan således kosta en slant att bli av med, dessutom kräver upphävande av servitut att förhållandena på något sätt ändrats så att servitutet inte längre är nödvändigt (eller förhindrar ett ändamålsenligt nyttjande av tjänande fastighet).

  Så det korta svaret är:
  Om det rör sig om ett avtalsservitut är det möjligt att förhandla bort det (men bara så länge samtliga fastighetsägare är överens om att ta bort servitutet). Om det däremot rör sig om ett officialservitut finns ingen möjlighet att förhandla bort servitutet, istället kommer Lantmäteriet göra en prövning om behovet av servitutet finns eller inte. Vid en eventuellt lantmäteriförrättning kommer ingen hänsyn tas till vad nuvarande ägare av respektive fastighet kan tänkas tycka om saken. Se främst 7:e kapitlen i FBL för detaljer om (official)servitut, 7:4 och 7:5 FBL torde vara de paragrafer som är mest intressanta för just din del.
   
  Redigerat 9 maj 16:08
  • Laddar…
 7. R
  Medlem · Västernorrland · 1 708 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Indirekt kommer det ändå ha viss betydelse om den härskande fastighetens ägare motsätter sig att servitutet ska tas bort eller inte. Om inte annat så blir det snabbare och billigare förrättning i fall båda parter är ense på förhand. Tror LM även kan ta hens uppgift om att ett visst servitut numera är överspelat för god utan vidare utredning i en hel del situationer.
   
 8. F
  Medlem · 235 inlägg

  Falckman

  Medlem
  Förvisso, men hur ska vi säga, formellt sett så ska inte respektive fastighetsägares önskemål spela in utan fastighetens behov av servitutet i fråga är det som ska avgöra. Däremot är det så klart så att en mer pragmatiskt lagd lantmätare inser att om ingen klagar på beslutet så kommer det ju gå igenom och vinna laga kraft. Så för all del, om alla parter är överens om att ta bort servitutet kommer det mest troligt precis som du skriver bli en billigare och snabbare process eftersom LM då i praktiken inte behöver göra samma utredning av härskande fastighets behov av servitutet. Men det som kan bli intressant är ju om traktorstigen i fråga t.ex. är enda vägen till ett skogsskifte, då torde servitutet inte kunna tas bort, även om sakägarna skulle vara överens (då det borde strida mot 3:1 FBL).
   
  • Laddar…
 9. R
  Medlem · Västernorrland · 1 708 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Beror på vad det är för servitut.
  I en del fall kan ett servitut vara uppenbart onödigt eller uppenbart behövligt oberoende av fastighetens användning. Men behovet av en del servitut kan också variera med hur fastigheten används eller utvecklats genom åren. I de fallen kan ägarens redogörelse för omständigheter och syn få stor betydelse.

  Vedservitut kan jag tänka mig är ett exempel på att LM lätt tar bort, alternativt nekar att ta bort, helt baserat på ägarens uttalande om hen anser att det behövs eller ej, utan några som helst ytterligare utredningar av de faktiska omständigheterna.

  Poängen är snarare att myndigheten är en självständig beslutsfattare. Det betyder inte att det inte spelar någon roll vad parterna säger, men att det är myndigheten som bestämmer vilken vikt de ska lägga vid det som framförs och vilken annan information som läggs till grund för beslutet. (Du är nog medveten om det, och jag reagerade mer på att din ursprungliga skrivning kunde missuppfattas av någon annan.)
   
  • Laddar…
 10. K
  Medlem · 5 inlägg

  Kafl61

  Medlem
  Det jag mest funderar över är att LM och Ingen av Säljaren- Köparna har kontaktat mig . Säljaren har Servitut med mig för att kunna köra sin Traktor till sina andra åkrar. Han har utnyttjat den servituten ca 3 ggr de senaste 23 åren. Köparens Son Vuxen åker på min Åker med 4-hjuling och Markerar var min gräns går och leker Lantmäteri förrättare. Men vart ska man anmäla när den Nya köparen med familj beter sig som OM de ägde allt och tror sig hava Rätt att leka Lantmätare??!!! Har skickat förfrågan till LM men ej fått svar. Polisen?? Vet att det är Straffbart att Leka lantmäteriförättare.
   
 11. D
  Besserwisser · E · 20 399 inlägg

  Daniel 109Premiumikon: Hand

  Besserwisser
  Det är definitivt tillåtet att mäta sin gräns. Det man inte får gör är att flytta markeringar eller göra nya som ser ut som officiella. Men att mäta är fullt tillåtet.
   
 12. K
  Medlem · 5 inlägg

  Kafl61

  Medlem
  Men nu är det så att de mäter Min tomt och markerar med Trädgrenar i rören som ligger i marken på Min Tomt.
   
 13. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 11 823 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
  Rören står ju på gränsen, så svårt att hävda att de är på din tomt. Och vad menar du att brottet skulle vara, olovlig vertikal placering av träpinne?
   
 14. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 11 823 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
  Är servitutet inskrivet gäller det oavsett. Är det inte inskrivet kan det falla om en ny köpare av tjänande fastighet (din) inte blir informerad inan köpet om att servitutet finns.

  Men när härskande fastighet säljs finns egentligen inget skäl att samråda med tjänande fastighet.

  Så servitutet gäller med all säkerhet och har du problem med omfattningen av nyttjandet får du fundera på vad det står. Säkerligen står inget om hur mycket det får köras där.
   
 15. K
  Medlem · 5 inlägg

  Kafl61

  Medlem
  Du menar alltså att Hela Sverige får köra med 4hjuling på mina Åkrar.!!!? Det jag vet är att Om jag t.ex.tillåter Jägaren att hämta Älgen de fällt på min Mark då är det befogat att köra på min mark. Men om grannens vuxna son kör där på ren jävulskap så är det inte RÄTT.Jag lär nog ringa Polisen då.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.