Byggahus.se

Flytta / förlänga inkommande luftburen teleledning

  1. E
    Medlem Nivå 4
    Har idag luftburen telefonledning rakt in till första jacket på övervåningen, denna vill jag flytta ned till serverrummet i källaren. Det verkar då vara enklast att klippa ingående kabel vid husknuten (där finns det redan en gel-fylld 'bit' som jag ersätter) och dra ny kabel rakt ned och in i källaren.

    Frågan är vilken kabel som 'skall' användas (dvs. som rekommenderas). Dagens ingående är helt enkelt en gråaktig tvåledare.

    Borde jag samtidigt fundera på att byta ut luftledningen mot nedgrävd ledning? Redan idag är ledningen nedgrävd fram till tomtgräns där den går upp på en stolpe och förgrenas till oss samt ett tiotal hus någon kilometer uppe i skogen. Om jag gräver och lägger färdigt rör med diverse ledning (och fiber för framtida bruk) kan telia/skanova tänkas komma ut och koppla det till ett vettigt pris?