Byggahus.se

Finns det rörmokare som rörmokar?

 1. Krille-72
  Medlem · 3 586 inlägg
   
 2. Krille-72
  Medlem · 3 586 inlägg
  Nu vet du att det är så.
   
  • Laddar…
 3. K
  Medlem · 1 189 inlägg

  kortis

  Medlem
  Då ska de bara vara anställda av huvudentrepenören o ha kollektivavtal så blir det bra. Men då missar ju ex NCC några kronor och de vet ju inte vad som försiggår på bygget
   
 4. Krille-72
  Medlem · 3 586 inlägg
  Dom kan nog städa. Men då får du betala för det.
   
 5. K
  Medlem · 1 189 inlägg

  kortis

  Medlem
  Det står ju Björnkläder på dom ju
   
 6. B
  Medlem · västerbotten · 144 inlägg

  b50gud

  Medlem
  när en firma installerar dina inköpta prylar som jag utgår från är godkända för ändamålet tar han på sig ett garantiåtagande som är reglerat i konsumentlagstiftningen.

  ge mig ett skäl till varför en firma ska ta på sig denna risk utan att ha tjänat något på prylarna.
  det är dessutom precis som när du servar din bil på verkstaden, bilverkstaden tjänar pengar på olja filter etc. samma sak i den här branschen, man vill tjäna pengar prylarna är en del i det har sedan flera årtionden varit gott om jobb då väljer firmorna att ta de arbeten de tjänar bäst på inget konstigare än att du byter arbete när du får ett erbjudande hos konkurrenten med högre lön.
  det är helt enkelt en fråga om tillgång och efterfrågan.

  vissa firmor tar på sig att montera dina prylar men kommer då att kräva en högre timpenning. gillar man inte detta så får man nog helt enkelt montera själv. finns inget krav att firmor ska utföra jobb åt alla, många firmor tar helt enkelt inte på sig arbeten åt privatpersoner då dessa ofta har uppfattningen att bara tid som firman är hos kund ska faktureras, tiden för att transportera sig dit fixa prylar köra bort skrot etc ska ingå i timpriset verkar vara en vanlig uppfattning att då lägga en massa energi på tvister om betalning lockar inte.
  så mitt råd är begär ett fast pris så slipper du fundera på tid prylar etc det kommer att vara lite dyrare för de flesta då firman måste ta höjd för oförutsedda saker, men ingen blir överraskad av fakturan eller annars utför arbetet själv och hoppas att det fungerar.
   
 7. Krille-72
  Medlem · 3 586 inlägg
  Finns tydliga och bra svar i tråden hur konsumenttjänstlagen är uppbyggd och fungerar i praktiken. Bara att läsa bakåt i tråden så kanske du också förstår.
   
 8. Krille-72
  Medlem · 3 586 inlägg
  Då får jag önska Portugiserna välkomna och lycka till. Hittills har jag inte stött på någon gästarbetare därifrån.
   
 9. Krille-72
  Medlem · 3 586 inlägg
  Intressant. Har inte stött på dom i Stockholm. Men dom kanske hänger på nybyggen där vi inte är
   
 10. frma71
  Medlem · 84 inlägg

  frma71

  Medlem
  Krille-72, en konkret fråga då när det gäller garantier/reklamationer. Har jag rätt att kräva att rörmockaren som gjorde jobb hos mig och inte isolerade rören för kallsidan genom bjälklaget kommer tillbaka och gör om jobbet utan kostnad för mig ?

  Och hur ska jag få honom att göra det nu efter det att jag betalt hans faktura ?

  /Fredrik


   
  • Laddar…
 11. B
  Medlem · västerbotten · 144 inlägg

  b50gud

  Medlem
  du får nog kolla detta lite bättre om du köper en värmepump får du garanti precis som på en dator.
  en värmepump får du dock beroende på fabrikat 7-10 års garanti om den köpts och installerats av en firma.

  om du vill ha det riktigt billigt köp prylarna själv installerar själv så behöver du inte bli upprörd över firmornas fakturor. dom har ingen skyldighet att göra jobb åt dig utan väljer själva vem de vill ha som kund.
   
  • Laddar…
 12. B
  Byggnadsvårdare · gävleborg · 441 inlägg

  Bjor

  Byggnadsvårdare
  Istället för att slängs en bit gängtejp på golvet så kan dom lägga den i fickan. Ska jag betala för det? Eller plocka med sig rörbiten som blir över när dom går därifrån.. Då är det arrogans hantverkare har.

  Ha med er en sop och lägg en minut på att sopa så blir ni mer omtyckt. Och är ni girig så ta betalt för den minuten.
   
  • Laddar…
 13. 13th Marine
  I sorg · Trelleborg · 9 546 inlägg

  13th Marine

  I sorg
  Inte omöjligt, detta var ett stort nybygge av ett kontorshus (huvudkontor för ett svenskt företag).
  Så en hel del gjutning och sedan montage av stålstomme och fasadelement.
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  upload_2021-2-11_9-42-22.png
   
  • Laddar…
 14. Fairlane
  Medlem · Stockholms Län · 5 422 inlägg

  Fairlane

  Medlem
  Jag vet inte hur mycket tydligare jag ska bli för att du ska förstå.

  Rörmokare är tydlig med att det är 3 timmars minimitid à X kr/h + servicebil à 750:-
  Fakturan kommer och stämmer med det man sa innan = Jag är en nöjd kund

  Rörmokare säger att han tar X kr/h, men nämner inget om minimitid och servicebil, samma faktura som ovan kommer efter att rörmokaren varit hos mig 15 minuter = Jag är en missnöjd kund

  Vill jag också ha lägre priser om möjligt? Självklart, vem vill inte det? Det vill väl alla människor? Därmed inte sagt att det går i alla lägen.

  Istället för att vara tydliga så kommer istället en massa hittepå-saker som:
  "har du köpt material själv så kommer ingen firma kunna skriva ett intyg om säker vatten"
  "har du inte ett intyg om säker vatten så får du ingen ersättning från försäkringsbolaget om det blir problem"
  etc. Sanningen är väl den att är arbetet korrekt utfört som kommer försäkringsbolaget ersätta, oavsett vem som gjort arbetet. Är arbetet felaktigt utfört så hjälper inte ett säker-vatten-intyg. Då får man hoppas att firman försäkring kliver in istället.

  Eller: "Om din blandare går sönder och du har köpt den själv så måste du själv betala rörmokaren som plockar bort den och monterar en ny". Ja så blir det, men det är ju ett val jag kan göra, på samma sätt som att jag inte tar alla försäkringar på vitvaror etc. Ja, den gången diskmaskinen går sönder så får jag köpa en ny och betala själv, bara för att jag inte tecknade en försäkring, men å andra sidan tecknade jag inte heller försäkringen för tvättmaskinen, hällen, ugnen, kylskåpet, TVn, mobiltelefonen, datorn etc, så jag kan ta den ekonomiska smällen i det läget.
   
 15. Krille-72
  Medlem · 3 586 inlägg
  Nu är det lite svårt att svara eftersom jag inte vet hur beställningen såg ut. Men jag kan försöka svara ändå. :rofl:
  Blir lite kortfattat svar som är lite generella urklipp från Ktjl. Du får läsa och fundera ifall du känner igen ”ditt fall”. Sen kan vi diskutera vidare.

  Från Konsumenttjänstlagen:
  4 § Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. Han skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt

  Tilläggsarbete
  8 § Om det när tjänsten utförs framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete), skall näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar.

  Fel hos tjänsten
  Vad som avses med fel
  9 § Tjänsten ska anses felaktig, om resultatet avviker från

  1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse,
  2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt, eller
  3. vad som därutöver får anses avtalat.

  4. 10 § Tjänsten skall vidare anses felaktig, om resultatet avviker från sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på avtalet och som i samband med avtalets ingående eller annars vid marknadföring har lämnats
   1. av näringsidkaren,
   2. av någon annan näringsidkare eller av en branschförening eller liknande organisation för näringsidkarens räkning, eller
   3. av en leverantör av material till tjänsten eller av någon annan i tidigare led.

   Reklamation
   17 § Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.


   Avhjälpande
   20 § Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten.

   [​IMG]Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.

   [​IMG]Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det att konsumenten har gett näringsidkaren tillfälle till det.

   [​IMG]Avhjälpande skall ske utan kostnad för konsumenten. Detta gäller dock inte kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, kostnader för att ersätta material som konsumenten enligt avtalet om tjänsten har tillhandahållit och bekostat. Lag (2005:61).


   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.