Felaktig utökning i hyresrätt - vems ansvar?

7k läst  109 svar

 1. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Ja i princip har du rätt så, åtminstone när det inte gäller rena "lagbrott".

  Men ändå ... så har jag som hantverkare faktiskt ett krav på mig att se till att det blir fackmässigt, att jag avråder om det verkar bli dåligt/ av ringa värde för köparen, och att jag avsäger mig uppdraget under vissa omständigheter.
  § 4-6 i KTjL

  Så någonstans går faktiskt gränsen för när kunden har rätt.
  Sällan några problem i verkligheten, då även kunder inser när saker håller på att bli tokigt.

  Men tänk t.ex. kunder där bara pengarna styr, inte hur det blir. Som elektriker möter jag ibland lite av den attityden hos både små hyresvärdar och restaurangägare.
  Jag kan bli ombedd att göra ett riktigt dåligt jobb bara det går snabbt och blir billigt.

  Och när det gäller reglerna runt och kring el så saknas ofta den kunskapen hos beställaren.
  Om det är draget 2x0,75mm2 lampsladd till något i köket så får får jag verkligen inte koppla in något mer där. Det är isåfall ett lagbrott, men beställaren kanske inte vare sig vet eller förstår eller vill förstå detta.
   
 2. P
  Medlem Nivå 8
  Vi får väl göra skillnad mellan lagbrott (under vilket nästan allt som blir farligt hamnar) och avsteg från standarder och normalt förfarande i andra fall.
   
  Nyfniken och Kjell_G gillar
 3. E
  Medlem · Nivå 20
  Men det är fortfarande upp till "elektrikern" att avgöra om det är OK eller inte. Om inte annat för att slippa höra på efterhand att han gjort ett "dåligt jobb" som borde varit annorlunda utfört.
   
  Uffe A gillar
 4. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Det kan vara som du skrev.

  Detta brev, som jag fick scanna av, skickar ESV ut till de som tar ut en behörighet idag.
  Och här skriver ESV själva att gränsen går vid privat, ej yrkesmässigt, utförande.
  Sen går väl säkert den var den gränsen exakt går, och göra konstruktioner för att kunna runda detta lite.
   
 5. K
  Medlem Nivå 14
  När det gäller regler och föreskrifter är det svårt för kunden att veta exakt vad som gäller (vilket även yrkesmännen verkar ha svårt att vara helt ense om också ibland). En yrkesman bör kunna förklara och motivera. Får kunden en rimlig förklaring köper han nog det. Ett "vi brukar inte göra så" och en tre gånger så hög kostnad är det lite tuggmotstånd på
   
 6. P
  Medlem Nivå 8
  När vi har behövt specialare på jobbet (och hemma) så har det name skrivits in i avtalen respektive noterats i fakturan.

  Jag skulle nog inte vilja anlita en hantverkare som inte vet varför man inte gör på vissa vis som standard och när det är rimligt (eller inte) att göra så ändå.
   
 7. F
  Medlem · Nivå 5
  När ni som husägare ska beställa en elinstallation vill ni kunna göra bästa möjliga urval av de företag som finns tillgängliga och är intresserade av att göra jobbet, right?

  Alla företag som utför elinstallationer måste ha ett egenkontrollprogram. Där framgår kompetensen i företaget, vilka metoder de använder för planering och kontroll etc. Det är ett ypperligt underlag för er som beställare att använda vid valet av företag som ska få uppdraget. Det företag som inte har något egenkontrollprogram, eller inte är intresserade av att delge er det kan ju på goda grunder misstänkas för att inte vara lika seriösa som de övriga.

  I AMA-reglerna, som i princip alla professionella beställare följer, är ett krav på värdering av egenkontrollprogrammet redan infört. Det har varit ett stort intresse från beställarledet kring detta.
   
 8. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  OK, tack för svar.

  Ja det känns väldigt uppenbart att det blir åtminstone något bättre med nya systemet ifall beställarsidan (ie husägaren när det är privatkund) först och främst kollar att företaget ifråga är registrerat hos ESV.
  Detta är ju lätt:
  https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget
  Prova vettja, lättare än såhär har det aldrig varit att kontrollera ett elföretag.

  Såvitt jag förstår ska inte något företag kunna finnas i denna vitlista utan att det verkligen finns en behörig elinstallatör kopplad till företaget.
  Jag vet dock inte hur det hanteras ifall en installatör drar sig ur rollen som "elinstallatör för kontroll av regelefterlevnad". jag kan tänka mig att företag åtminstone en period kan köra på vidare utan att ramla ur ESV's lista.

  Nästa steg är att försöka få ut företagets egenkontrollprogram.
  Av Fredriks inlägg får jag känslan att det inte är något som de är tvingade att lämna ut. Och då tror jag, på goda grunder, att det inte alls kommer bli lätt att få del av detta. Ja det är ju klart om branschen förändras till att det blir typ standard så ... men ...
  "Mitt" företag lämnar inte ens ut de protokoll över provningar som jag mödosamt utför och plitar ner på en blankett, till våra kunder. Jag har frågat om det läggs med som bilaga till fakturan eller något sånt. -Nej, absolut inte, varför det?
  Nähä, men om kunden frågar om det då?
  - Nej, det är våra interna dokument, de har inte kunderna med att göra!

  Ungefär så är det. Och då är jag numera på det allra bästa företaget jag hittills jobbat åt, med hyggligt kundfokus och en verklig vilja att inte fuska eller lämna dåliga jobb efter sig.

  Så jag är faktiskt lite tveksam om egenkontrollprogrammet kommer lämnas ut på kundens begäran.
  Detta är ju väldigt nytt än, men jag ska nog fråga lite framåt hösten hur de tänker om den saken. :)
   
 9. Nyfniken
  Medlem · Nivå 16
  Ok. Nu börjar det klarna. Det här med egenkontrollprogrammet har aldrig varit tänkt för privatkunder över huvudtaget.
   
 10. F
  Medlem · Nivå 5
  Det är konsumenterna som sitter på makten nu. Alla företag _måste_ ha ett egenkontrollprogram. Om konsumenterna konsekvent använder egenkontrollprogrammet som en del av utvärderingen inför en upphandling så kommer de företag som vägrar lämna ut sitt egenkontrollprogram att konkurreras ut.
   
 11. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 13
  Fast så funkar inte privatmarknaden, är det så svårt att förstå? Privatkunder har ett stort informationsunderläge och förlitar sig helst på personliga rekommendationer eller kända, etablerade företag. Att tro att vi privatkunder skulle sätta oss och granska olika företags egenkontrollprogram är vansinnigt naivt – eller ett vilseledande resonemang.
   
 12. Bo.Siltberg
  Självbyggare · Nivå 23
  Och varför behöver man bry sig om egenkontrollprogram och ställa firmor mot varandra? I den bästa av världar borde det vara så att privatpersoner ska kunna ringa en elfirma vilken som helst och kunna lita på att få arbetet korrekt utfört till ett skäligt pris. Andra ska inte få skylta med sitt telefonnummer.
   
 13. F
  Medlem · Nivå 5
  Nu tycker jag du undervärderar privatmarknaden. Jag är övertygad om att den som avser att köpa till exempel en bil eller ett nytt kök för 150 000 gör en hyfsat grundlig research innan man bestämmer vad man ska köpa. Varför ska just elinstallationsarbeten hanteras på något annat sätt? Ingen, allra minst privatkonsumenter med små finansiella muskler, vill kasta pengar i sjön.

  Tidigare fanns inget sätt att på ett hyfsat analytiskt sätt kunna värdera elfirmor sinsemellan. Nu finns det det. Om privatkonsumenterna använder det verktyget kommer det att gynna alla. Detta var även en grundläggande slutsats i elbehörighetsutredningen, där bland annat villaägarnas förbund deltog.
   
 14. F
  Medlem · Nivå 5
  Tja, för att det är en grundläggande mekanism i en fri marknad. I den bästa av världar ser marknaden, i vilket privatkonsumenter definitivt ingår, till att oseriösa aktörer konkurreras ut. För att kunna göra det krävs vissa verktyg, till exempel egenkontrollprogram.
   
 15. GK100
  Medlem · Nivå 18
  Jag tror du kraftigt övervärderar betydelsen av detta egenkontrollprogram Fredrik, det är en konstruktion för gallerierna som jag ser det. I princip alla liknande förfaranden jag känner till och har haft att göra med under åren i många sammanhang är mer eller mindre betydelse/verkningslösa när allt kommer omkring.

  Jag ansluter mig i det som brukar diskuteras i liknande trådar här till linjen att om det nu behöver skärpas är kontroll av individernas kompetens som verkar i branschen en rimlig men kanske "omöjligt" väg.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: