Byggahus.se
Osäker på om detta passar bäst i Bostadsrätt eller Juridik men chansar på detta forum.

Jag bor i en HSB-förening där HSB har hand om både yttre och inre fastighetsskötsel. Ibland hörs lite klagomål från grannarna om just skötseln, det är mest småsaker som gräsklippning, snöröjning, något trasigt som inte blir lagat trots felanmälan och påminnelser osv.
Min personliga uppfattning är väl att HSB är lite bekväma eftersom föreningen ända alltid tecknar nytt avtal när det gamla löper ut. Jag tror att vi alltid anlitat HSB sedan föreningen grundades för 50 år sen.

Så jag började fundera på om vi måste ha HSB för fastighetsskötseln eller kan vi begära offert från en annan leverantör?
Vi följer HSB normalstadgar och under § 3 hittade jag relevant information. Jag tolkar detta som att vi bör anlita HSB men att det inte är ett skallkrav. Tänker jag rätt?

§ 3 SAMVERKAN Bostadsrättsföreningen ska vara medlem i en HSBförening, i det följande kallad HSB. HSB ska vara medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningens verksamhet ska bedrivas i samverkan med HSB. Bostadsrättsföreningen bör genom ett särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att biträda bostadsrättsföreningen i förvaltningen av dess angelägenheter och räkenskaper.
 
Ej monopol, fritt fram att byta förvaltare , detta är inte Kuba eller Sovjet!
Det är den här raden jag hänger upp mig på, (om man tolkar det till HSBs fördel alltså)
Bostadsrättsföreningens verksamhet ska bedrivas i samverkan med HSB.

Hur ska man tolka "verksamhet" kontra "förvaltning"?
 
Min personliga uppfattning är väl att HSB är lite bekväma eftersom föreningen ända alltid tecknar nytt avtal när det gamla löper ut.
HSB-föreningarna är bekväma (och kör på HSB:s fullservice-paket), HSB är bekväma (och kan lita på att föreningarna är moderorganisationen trogen).

Fast om ni är ute efter en högre servicenivå funderar jag på om det verkligen är en bra idé att ta in en annan teknisk förvaltare... HSB-konceptet innebär en osedvanligt hög servicenivå, de flesta andra föreningar gör den ekonomiska avvägningen att inte lägga mer pengar än nödvändigt på sånt.

Principiellt kan man också tycka att man istället skall ställa krav på HSB. HSB ägs och styrs trots allt av medlemsföreningarna.
 
En vän till mig bodde i en HSB-BRF, efter missnöje med just HSBs tjänster började de med att ersätta dessa.

Det slutade faktiskt med att de gick ur HSB helt och hållet.
 

Bästa svaret

Det är den här raden jag hänger upp mig på, (om man tolkar det till HSBs fördel alltså)
Bostadsrättsföreningens verksamhet ska bedrivas i samverkan med HSB.

Hur ska man tolka "verksamhet" kontra "förvaltning"?
Det centrala ordet är nog "samverkan". Ni kan "samverka" med HSB utan att behöva anlita dem för förvaltning.
Jag bodde till exempel tidigare i en Riksbyggen-förening. Där köpte vi in teknisk förvaltning av RB, medan den ekonomiska förvaltningen sköttes av en annan aktör. RB hade en representant i styrelsen och vi andra i styrelsen kunde gå utbildningar et cetera via RB och hade via medlemskapet även tillgång till viss rättshjälp (har jag för mig).
 
Så som det åtminstonde var för en del år sedan, så gällde att en HSB förening var tvungen att ha den ekonomiska förvaltningen hos HSB. Bokföring, Avgiftsavier till medlemmarna osv. Däremot finns en hel del föreningar som sköter den tekniska förvaltningen i annan regi.

Och man kan ha en del synpunkter på det redovisningsmonopolet, men det ger ändå en viss säkerhet. Det har genom åren förekommit förvaltningsbolag som totalt rensat bostadsrättsföreningar på pengar. Och det är inte jätteovanligt med föreningar där styrelsen rakt av förskingrar pengar. En stor stabil redovisningsverksamhet är visserligen ingen garanti för att allt skall gå rätt till. Men det blir avsevärt svårare för en styrelse att sko sig själva.
 
Genomför en stadgeändring och träd ut ur HSB. Nu är det ingen tvekan om ni kan anlita annan part. Om man vill ha lägre priser på förvaltningstjänster så måste man konkurrensutsätta dessa.
 
Så som det åtminstonde var för en del år sedan, så gällde att en HSB förening var tvungen att ha den ekonomiska förvaltningen hos HSB.
Det går ju alltid att ändra stadgarna och frigöra föreningen helt från HSB.
Men som sagt, svårt att tro att man hittar samma "kompletta" förvaltningspaket hos någon annan aktör.

Å andra sidan, en j-vligt trög och ineffektiv organisation. Hur svårt skall det t.ex. vara att få ut avgiftsavierna i rimlig tid?

upload_2023-2-22_1-29-29.png

Tråkigt för de som är bortresta över sportlovet...
 
Njaa.. åtminstonde som det var förr, så fanns en punkt i stadgarna i alla HSB föreningar om att en stadgeändring måste godkännas av HSB. Just för att hindra föreningar att lämna. I många fall vet jag att HSB valt att tillåta utbrytning. Och jag vet att det har ifrågasatts om formuleringen håller juridiskt.
 
Aha, de har tydligen anpassat sig. Detvar kanske inte en giltig formulering i de äldre stadgarna.

Då för drygt 30 år sedan när jag var ordf. i en större förening, blev jag ibland anlitad att sitta mötesordförande på årsmöten i andra bostadsrättsföreningar, en del av dem var HSB föreningar, så på den tiden satte jag mig noga in i hur HSB "reglerna" var formulerade, det fanns viljor att bryta sig ur.

Och det fanns på den tiden ett ifrågasättande av om spärren mot utträde var laglig. Jag vet att HSB frivilligt släppte några föreningar för att inte formuleringen skulle prövas i rätten.
 
Jag vill inte uttala mig om avtalet i fråga, men rekommenderar er att både ta diskussionen med HSB för att se om de kan ändra sig samt konkurrensutsätta dom med annan aktör.

När jag bodde i BRF hade vi separata aktörer för allt från ekonomi till städ till fastighetsskötsel och var riktigt missnöjda. Det skedde ingen förbättring så då tog vi in Riksbyggen på "allt" och det blev både billigare och flera gånger bättre på alla plan.