Byggahus.se

Fasföljdsfrågor

 1. 3
  Husspekulant Nivå 6
  Till en gruppcentral kommer tre svarta fasledare. Hur vet jag vilken som är L1, L2 och L3?

  Går det att göra rätt direkt eller måste man prova åt vilket håll det snurrar?

  Är alltid L1 i en lgh sammanhängande med L1 i alla de andra lgh i ett flerfamiljshus eller kan det vara så att L1 i min lgh hänger samman med L3 hos min granne medan min L2 sammanhänger med grannens L1 o.s.v.?
   
 2. Fotografen
  Verktygstokig · Nivå 18
  1/ Är de omärkta, vilket är vanligt, vet man inte, måste mätas.

  2/ L1 L2 osv ska vara lika i hela installationen/fastigheten men i praktiken är det ibland inte så, tyvärr...

  I en ny inst så ska det stämma.
   
 3. J
  Medlem Nivå 9
  Det kan mycket väl vara så att lägenhetens säkringar är uppdelat på olika faser så att t.ex. F1-3 är på L1 i lägenhet 1 och F1-3 är L2 i lägenhet 2 och F1-3 är L3 i lägenhet 3 osv. Bara för att fördela den totala lasten lika över alla 3 faserna. Men det var kanske inte det du frågade?

  Normalt i en lägenhet har fasföljden ingen betydelse, förutom av ovanstående skäl, det är mer till 3-fas motorer som det spelar roll.
   
 4. E
  Medlem · Nivå 23
  Vilkn fas som är L1 L2 L3 har man normalt ingen aning om utan det man kan ha intresse av att veta är fasföljden
   
 5. pefo
  Medlem Nivå 10
  Tilläggas kan väl att det finns mätinstrument som kan avgöra fasföljden men vilken som är L1, L2 och L3 går som sagt inte att avgöra utan att i princip följa ledningarna ända tillbaka till generatorn. Lite som att säga var en cirkel börjar och slutar (Om man inte läst stiftelsetriologin... ;) ).