Byggahus.se

Farlig el från förra ägaren

 1. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 9
  Stämmer. En normal besiktning har undantag för olika områden, som oftast gäller till exempel el. Samtidigt har köparen undersökningsansvar även för dessa ormråden. Brukar vara väl beskrivet i besiktningsprotokollet vad som gäller. Om köparen ska vara säker bör alltså den vanliga besiktningen kompletteras med en elbesiktning.
   
 2. Mats: Gårdsägare
  Medlem Nivå 1
  Men låta nån som kan, dvs en elektriker gå igenom resten bör han väl göra ?
   
 3. B
  Medlem · Nivå 19
  I jordabalken står det att man ska använda sina sinnen (syn, hörsel, lukt) för att upptäckta fel. Bara om sinnena säger att något är fel, typ som besiktningsmän brukar skriva "detta är en riskkonstruktion, en fördjupad besiktning krävs" behöver man börja mäta, lossa på uttag osv. På samma sätt som det inte finns krav på att en besiktningsman mäter fukt i väggarna med 1 m mellanrum finns det krav på att besiktningsmannen mäter varenda eluttag.

  Japp, men det är fortfarande en visuell besiktning utan ingrepp och mätning som krävs enligt jordabalken.

  Nej, du måste låta säljaren kolla först innan något åtgärdas, och ev. åtgärda felen. Säljaren kanske känner en billigare elektriker än vad köparen gör och då finns det inget sätt att tvinga säljaren att betala mer än den billigare elektrikern.

  Nej, bara om det finns varningstecken som signalerar att en fördjupad undersökning krävs.

  Nej, om man har gjort en besiktning eller inte påverkar inte om ett fel är dolt eller inte.
   
  • Laddar…
 4. R
  Medlem · Nivå 8
  Men däremot din möjlighet att få ersättning.
   
 5. B
  Medlem · Nivå 19
  Nej, är det ett dolt fel så är det och det kan man få eller inte få ersättning för beroende på värdet men det har inte att göra med om man har besiktigat eller inte.
   
 6. snuttjulle
  Medlem · Nivå 11
  Ett dolt fel är alltid ett fel man inte kunde ha förväntat sig av objektets ålder pris och allmänt skick,
  Men att få rätt i rätten till ersättning och bevisa detta är mycket lättare om man haft en sakkunnig som bedömt skicket innan köp.
   
  • Laddar…
 7. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Jag anser att både BirgitS och snuttjulle har rätt.

  Ty egentligen är det och ska vara som BirgitS skrev, men sen när det hamnar i domstol så kommer en massa mer in, och då framförallt bevis, bevisvärdering och sakförhållanden.

  Och att ha anlitat en "riktig" besiktningsman, som ej funnit felet, anses nog vara någon form av bevis att felet var svårt att hitta. Det väger helt enkelt inte lika tungt att köparen själv påstår att h*n inte hittade felet ifråga.
  Men riktigt rent juridiskt ska det egentligen inte spela någon roll, det är bara en trovärdighetsfråga.
   
  • Laddar…
 8. L
  Medlem Nivå 1
  Inte nog med att kablarna är tvinnade, det ser inte speciellt nogrannt tvinnat ut heller. Det ökar ju risken för glapp och varmgång rätt markant.

  Det mest skrämmande är ju inte den sk. kopplingen på bild, utan att säljaren säger att han "fixat den mesta elen själv". Det betyder alltså att denna typ av "koppling" kan förekomma lite överallt runt om i huset.
  Hade det enbart varit dimmern denne hade pillat på så hade det fortfarande varit förfäligt, men inte lika skrämmande. Dimmern går ju ändå enkelt att åtgärda....... Att gå igenom resten av huset är "lite" mer jobb...
   
  • Laddar…
 9. S
  Medlem · Nivå 10
  Och? Du har köpt ett hus, nu är det ditt ansvar att ta hand om det...
   
 10. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 17
  Hade det varit ett nytt hus skulle jag säga att det är ett dolt fel, då ska man kunna förvänta sig ett fackmannamässigt utförande. Finns en relativt ny HD-dom om det som vi haft uppe nyligen.

  Men i ett 45 år gammalt hus, där skulle jag säga att undersökningsplikten ökat rätt rejält samtidigt som värdet på anläggningen minskat motsvarande genom åldersavdrag.

  Så nja, förmodligen inte dolt fel, och är det ändå det så är ersättningen ni kan få för det nog rätt liten.
   
  • Laddar…
 11. B
  Allvetare · Nivå 7
  Om det ser så vackert ut bakom dimmern då kan man tänka sig att det ser lika jävligt ut i kopplingsdosorna. Att ta bort ett lock är inte för bökigt. Då ser man hur vackert saker är gjort. Då ökar ens undersökningsplikt. Problemet med att jorden saknas så finns det billiga mätare som kan indikera att jorden saknas. Alltså har vi inget dolt fel. Det ställs ganska höga krav på besiktningen idag.
  Att ta bort ett doslock är nog krav. Och om mina misstankar stämmer så hittas fel. Alltså blir det inget dolt fel. Om det däremot ser bra ut så blir det en annan sak. Då kanske det skulle vara dolt. Beroende på vilka krav ställer på undersökningen.
   
 12. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 9
  Flera har hör diskuterat om detta kan anses som ett dolt fel eller ej. Termen dolt fel används inte explicit i lagstiftningen (Jordabalken) som säger så här om de fel som kan tänkas ge ersättning för en köpare, vad vi i dagligt tal kallar dolt fel.

  "Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet."

  Det anges tydligt att man ska ta hänsyn till beskaffenhet hos jämförliga fastigheter, alltså att det till exempel kan bero på fastighetens ålder, skillnad på en ny fastighet och en äldre. Normalt innebär det att det är svårare att hävda dolt fel hos en äldre fastighet. Detta förtydligas i kommentaren till Jordabalken .

  "Allt som köparen kan upptäcka med syn, lukt, känsel och hörsel utan att göra åverkan på fastigheten bör han undersöka (det gäller enligt NJA 1980 s. 555 även svårtillgängliga utrymmen som t.ex. kryputrymme under byggnaden). Undersökningsplikten utökas om det finns anledning till misstanke om fel. Om lukt eller fuktfläckar finns i byggnaden, eller om säljaren har sagt någonting som ger anledning till misstanke (t.ex. på grund av en friskrivning) bör köparen därför göra en mer noggrann undersökning. Då kan han t.ex. behöva bryta upp golvbrädor och liknande för att undersöka även ”dolda utrymmen” (dock ej utan säljarens tillåtelse!). Om säljaren däremot givit en lugnande uppgift om fastighetens skick minskar köparens undersökningsplikt och han ska kunna lita på vad säljaren sagt. "

  Ibland citeras detta som att man endast behöver kontrollera med syn, lukt och hörsel utan åverkan men som sägs utökas undersökningsplikten om det finns misstanke om fel. Tyvärr är elfel vanliga i äldre bostäder så det är nog svårt att hävda dolt fel utan att ha gjort någon form av utökad undersökning. En köpare kan ta hjälp av en besiktning för sin undersökning men detta är inget krav för att hävda dolt fel.

  Ett exempel på mer information om felaktig el i fastighet
  https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2015/april/svarupptackt-fulel-stod-husagare-dyrt/
   
 13. J
  Medlem Nivå 4
  Varit i en liknande situation nyligen med hemmapulad el som upptäcktes vid installation av jordfelsbrytare. Var den drös med fel..
  Jag lät elektriker byta alla eldragningar inomhus och jorda i samma veva, samt ny central och två jfb. Gjorde upp med säljaren som stod för ca 1/3 vilket motsvarade åtgärderna av de grövsta felen. Resten var ju en standardhöjning så det tyckte vi båda var rimligt. Vill minnas att kostnaden för oss efter rot var ca 30000. Så det behöver inte bli så farligt dyrt.
   
 14. T
  Lösvirkesbyggare · Nivå 12
  Detta är ett självklart dolt fel.
  Så många i denna tråd som verkligen inte vet vad ett dolt fel är.
   
 15. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Det var modigt sagt ...
  Är du jurist?

  Men då ska du kanske förklara vad ett dolt fel är, istället för att bara nedvärdera andras kunskaper och åsikter.