Byggahus.se

får kommunen göra så?

 1. W
  Medlem · 59 inlägg

  wille_p

  Medlem
  Jag ansökte om bygglov för tillbyggnad i ett område med detaljplan för fritidshus. Kommunen kunde tänka sig detta men bara om jag kunde ordna avloppsfrågan. Kommunen rekomenderade en geoteknisk undersökning. Jag fick nu tillstånd att ordna avlopp. En infiltrationsanläggning byggdes och jag fick sedan bygglov att bygga ut mitt fritidshus. Utbyggnaden är nu
  klar. Under resans gång vill flera i området bygga och kommunen gör en ny detaljplan som stoppar all tillbyggnad INNAN en GEMENSAM AVLOPPSANLÄGGNING
  för hela området är byggd. Nu vill jag bygga GARAGE och kommunen nekar bygglov med hänvisning till förbehållet om gemensamt avlopp i den nya detaljplanen, trots att jag har godkänt vatten och avlopp. Det verkar otroligt att en gemensam avloppsanläggning skall kunna byggas de närmsta 5 åren.
  Mitt problem nu är att jag varken kan backa eller komma framåt eftersom stora investeringar är gjorda. :(

  1. får kommunen göra så här? ???
  2. Kan jag ställa kommunen till svars för de kostnader
  dom förorsakat mig?
  3. Kommunen förslår att jag drar tillbaka min ansökan
  annars kommer den troligen avslås på nästa byggnadsnämnsmöte. Och då kostar det mig 1400kr
  trots avslag. Jag kan då överklaga till länsstyrelsen.
  Är det rätt väg att gå?
  Tacksam för alla uppslag ::)
   
 2. T
  Medlem · 35 inlägg

  Toy

  Medlem

  Re: får kommunen göra så?

  1:Kommunen gör som de vill men prata en gång till med dem.
  2:Nej, oftast kan du inte kräva kommunen på kostnader som de orskat Dig. JO anmälan är ett alternativ.
  3:Låt det gå upp i byggnadsnämnden och hänvisa till ditt tidigare ärende angående avloppsfrågan och avslår de då så är det bara att överklaga. Du måste ändå ut med dina 1400:- om du skall överklaga.

  ps. dokumentera allt och vem du pratat med på kommunen, klockslag, datum etc.
   
 3. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: får kommunen göra så?

  Ditt garage har inget med avloppsfrågan att göra, så länge du inte skall ha avlopp i garaget förståss.

  Är detaljplanen således enbart föranledd/dess syfte enbart för att reglera avloppsfrågan, bör kommunen inte göra så här och gör den ändå det så har du goda möjligheter att få ditt bygglov efter ett överklagande.

  Detta förutsätter naturligtvis att garaget och resten av byggnationerna är detaljplaneenliga.


  Nu är det emellertid så att kommunen med största sannolikhet inte har begränsat prövningen av en ny detaljplan till enbart avloppsfrågan utan som brukligt även till allmän byggrätt. I så fall kan kommunen stoppa din bygglovsansökan enligt PBL 8 kap. 23 §. Där regleras nämligen att kommunen kan meddela anstånd med avgörandet av din bygglovsansökan till dess kommunen avgjort planärendet, dock högst två år.

  Lycka till! :)
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.