Strikt juridiskt har TS troligen rätt. Just nu har inte ledningsägaren rätt att ha ledningen där. Oavsett om de hade ett avtal med ursprunglig markägare.

Men som jag uppfattat det så kan de då söka ledningsrätt, och med stor sannolikhet få det. Utan hänsyn til nuvarande markägares intresse att inte ha ledningarna just där. Det är bef. ledningar, det kan antas att de drogs enl. någon form av avtal med dåvarande markägare. Det vore en annan sak om man kan visa att ledningarna har dragits helt olovandes, mot dåvarande markägares protester, som han kanske inte orkade driva fullt ut.
 
 • Gilla
Bagtjesen och 1 till
 • Laddar…
B
kashieda kashieda skrev:
Det gäller vid överlåtelse, inte för allt som rör fastigheter.
Beror på!
Svårare med typ kommunala el ledningar eller nätbolag.LM ger ledningsrätt
Privata intrång utan avtal lättare få bort , säg upp skriftligt.
 
Redigerat:
H hempularen skrev:
Strikt juridiskt har TS troligen rätt. Just nu har inte ledningsägaren rätt att ha ledningen där. Oavsett om de hade ett avtal med ursprunglig markägare.

Men som jag uppfattat det så kan de då söka ledningsrätt, och med stor sannolikhet få det. Utan hänsyn til nuvarande markägares intresse att inte ha ledningarna just där. Det är bef. ledningar, det kan antas att de drogs enl. någon form av avtal med dåvarande markägare. Det vore en annan sak om man kan visa att ledningarna har dragits helt olovandes, mot dåvarande markägares protester, som han kanske inte orkade driva fullt ut.
Ja du har rätt, i den första delen, men vid ledningsrätt så skall det tas hänsyn till om det kan göras på annat sätt. Samma sak som t ex att ansluta en ny bildad fastighet till en enskild väg, och t ex över annans mark (privat eller anslutning till samfälligheten, det är inte bara den som ansöker om ledningsrätt som får sin vilja igenom, utan det skall tas hänsyn till påverkan på andras rätt.
 
L lnvinzible skrev:
Hej,

Har en tvist med ett kommunalt ägt bolag som hänvisar till rätten av användningen av min tomt med hänvisning till ett ”muntligt” avtal. De har stolpar och luftledningar ovanför min mark utan varken ett servitut eller skriftligt avtal med mig eller tidigare ägaren. De envisas med att de har rätten utan att presentera några bevis för det muntliga avtalet. Min fråga är kan jag fakturera de för otillåten användning av mark? Och vad är skäligt att ta betalt? Vill även att de plockar bort de ledningsrna då jag har ett gällande bygglov som är påväg att löpa ut men som äventyras pga deras ledningar. Dock vill de att jag ska bekosta borttagningen av ledningarna.

finns det någon fastighetsjurist här kanske som kan kontakta mig för att hjälpa mig att gå vidare med ärendet?
Hyr in en el eller teleperson med stolpskor och motorsåg( förmodar trästolpar) Du slipper både irritation o tjafs till en billig penning.
 
L Lundsan skrev:
Hyr in en el eller teleperson med stolpskor och motorsåg( förmodar trästolpar) Du slipper både irritation o tjafs till en billig penning.
Det kommer garanterat inte bli nåt tjafs om man gör en sån grej
 
Kommunen flyttade in en belysningsstolpe på min tomt för ca 5 år sedan. Den lutade, så den skulle rätas upp och hamnande då en halvmeter längre in från vägen, med ett fint hål i min häck. Jag påpekade både för idioten som flyttade på den och kommunen att den hamnade fel, men bägge sket i det. Man är ganska rättslös.

Enda chansen att få ut den till där den var från början är nog om den skulle ”råka” bli skadad och falla omkull, men då kan den nog lika gärna hamna ännu längre in och då kanske dom inte nöjer sig med att kalklippa häcken utan gräver upp den istället.

Spelar ingen roll att den står där förutom om jag sätter upp ett staket, då kommer den att hamna innanför.
 
Claes Sörmland
Ja arbetare men grävmaskin är svår att skydda sig emot i praktiken.

Men ställer du till ett helvete för kommunorganisationen så flyttar de stolpen.
 
 • Gilla
Dilato
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Vore kul att läsa ett rättsfall av denna typ, gärna hovrätt om det finns. Har du något ärendenummer för oss som inte sitter med rättsdatabaser?
Ursäkta sent svar, men något exempel ska jag väl kunna bjuda på:

Luleå Tingsrätt, mål nr: T 481-23.
Tingsrätten menar att ledningarna lagts ned under 1970-talet med dåvarande fastighetsägares tillåtelse, även om det inte skett genom en ledningsrätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt. Käranden har inte kunnat visat på att kommunen saknar rätt att ha ledningarna där, varför käromålet ogillas och kommunen inte förpliktigas att ta bort ledningarna.

Det ska även förtydligas att det för TS egentligen torde finnas två vägar att gå, antingen en fastställelsetalan enligt RB 13:2 eller en fullgörelsetalan enligt RB 13:1.

Jag hittade inget hovrättsfall, så du får väl ta underrättspraxisen för vad den är. Eventuellt kan ju ovan nämnda dom ha överklagats, men jag hittade inget avgörande från hovrätten ännu i varje fall.
 
Redigerat:
 • Gilla
Dilato och 1 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Tack! Så rykande färskt avgörande. Beställt!

Underligt om detta skulle hålla, att andra får en de facto nyttjanderätt i evig tid om en tidigare ägare av en fastighet en gång har tillåtit att någon annan använder fastigheten till något. Hela jordabalkens upplägg med servitut och nyttjanderätt blir ju då helt meningslös, det är bara att be om tillåtelse istället och man har bättre rätt än servitut/nyttjanderätt. Eller så missförstår jag något.
 
 • Gilla
lnvinzible och 5 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Tack! Så rykande färskt avgörande. Beställt!
Gött, trevlig läsning :)

Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Underligt om detta skulle hålla, att andra får en de facto nyttjanderätt i evig tid om en tidigare ägare av en fastighet en gång har tillåtit att någon annan använder fastigheten till något. Hela jordabalkens upplägg med servitut och nyttjanderätt blir ju då helt meningslös, det är bara att be om tillåtelse istället och man har bättre rätt än servitut/nyttjanderätt. Eller så missförstår jag något.
Ja det återstår väl att se. Jag håller egentligen med dig, tycker också domslutet känns lite märkligt om jag ska vara helt ärlig.

Även om det inte riktigt är samma fråga så finns det ett annat rättsfall från HD som kan ha lite bäring på situationen, det så kallade "Basstationen i Luleå" (NJA 2021 s. 874). Där är HD inne på att om en anläggning ingår i ett fungerande kommunikationsnät så ska kostnaden av att flytta anläggningen kunna ligga till grund för Lantmäteriets prövning, trots reglering i 6 § LL. Dessutom säger HD att i regel är det så att den sträckning ledningar redan har får antas vara den mest lämpliga (om anläggningarna utgör en del av ett fungerande kommunikationsnät), se HDs domskäl punkterna 15 och 16.

Så jag vidhåller nog att det (tyvärr) ser mörkt ut för TS att komma någon vart än att i bästa fall få en formell ledningsrätt över sin fastighet, i vart fall så länge ledningarna kan anses utgöra en del av ett fungerande kommunikationsnät.
Personligen tycker jag det är en märklig rättsutveckling, men jag sitter ju inte i HD heller... ;)
 
 • Gilla
Dilato och 1 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Nu fick jag domen T 481-23 och har läst. Den är verkligen så underlig som det verkade.

Först, ägaren (S. J.) av de fastigheter där kommunen VA-ledningar har yrkat att kommunen ska förpliktigas att ta bort dem. Detta yrkande ogillas av tingsrätten.

Det finns vissa bevissvårigheter gällande att bedöma när VA-ledningarna har lagts ned men tingsrätten landar i att dess mening är att det skedde 1975 eller 1976, det som kommunen uppger utan egentlig dokumentation. Tingsrätten landar också i att det fanns samtycke från den dåvarande ägaren även om det inte finns dokumenterat. Man gör det med utgångspunkten sannolikhet. Eftersom det därmed inte är visat att kommunen saknar rätt att ha ledningarna på S. J.s fastigheter ska hans talan lämnas utan bifall.

Jag undrar nu om S. J. inte bara föll på en formalitet i detta fall. Ja, ledningarna las med en rätt att ha dem där enligt tidigare ägare men om S. J. nu inte vill ha dem där längre så kan han säga upp detta löpande avtal. D v s hade han sagt upp rätten att ha ledningarna på fastigheten och gett kommunen skälig tid att flytta på dem eller skapa sig formell rätt att ha dem där så hade han vunnit.

Men troligen hade han i alla fall inte blivit av med ledningarna om de kan ges ledningsrätt. D v s om ledningsrättslagens skydd av markägaren inte sätter stopp. Och det står i domen att kommunen har ansökt om ledningsrätt.
 
 • Gilla
JSten och 2 till
 • Laddar…
L lnvinzible skrev:
Hej,

Har en tvist med ett kommunalt ägt bolag som hänvisar till rätten av användningen av min tomt med hänvisning till ett ”muntligt” avtal. De har stolpar och luftledningar ovanför min mark utan varken ett servitut eller skriftligt avtal med mig eller tidigare ägaren. De envisas med att de har rätten utan att presentera några bevis för det muntliga avtalet. Min fråga är kan jag fakturera de för otillåten användning av mark? Och vad är skäligt att ta betalt? Vill även att de plockar bort de ledningsrna då jag har ett gällande bygglov som är påväg att löpa ut men som äventyras pga deras ledningar. Dock vill de att jag ska bekosta borttagningen av ledningarna.

finns det någon fastighetsjurist här kanske som kan kontakta mig för att hjälpa mig att gå vidare med ärendet?
Servitut, ledningsrätter och andra juridiska figurer som belastar en fastighet skall vara skriftliga och skrivas in i fastighetsregistret. Är de inte inskrivna är de ogiltiga och inget avtal föreligger.
 
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Nu fick jag domen T 481-23 och har läst. Den är verkligen så underlig som det verkade.

Först, ägaren (S. J.) av de fastigheter där kommunen VA-ledningar har yrkat att kommunen ska förpliktigas att ta bort dem. Detta yrkande ogillas av tingsrätten.

Det finns vissa bevissvårigheter gällande att bedöma när VA-ledningarna har lagts ned men tingsrätten landar i att dess mening är att det skedde 1975 eller 1976, det som kommunen uppger utan egentlig dokumentation. Tingsrätten landar också i att det fanns samtycke från den dåvarande ägaren även om det inte finns dokumenterat. Man gör det med utgångspunkten sannolikhet. Eftersom det därmed inte är visat att kommunen saknar rätt att ha ledningarna på S. J.s fastigheter ska hans talan lämnas utan bifall.

Jag undrar nu om S. J. inte bara föll på en formalitet i detta fall. Ja, ledningarna las med en rätt att ha dem där enligt tidigare ägare men om S. J. nu inte vill ha dem där längre så kan han säga upp detta löpande avtal. D v s hade han sagt upp rätten att ha ledningarna på fastigheten och gett kommunen skälig tid att flytta på dem eller skapa sig formell rätt att ha dem där så hade han vunnit.

Men troligen hade han i alla fall inte blivit av med ledningarna om de kan ges ledningsrätt. D v s om ledningsrättslagens skydd av markägaren inte sätter stopp. Och det står i domen att kommunen har ansökt om ledningsrätt.
Det är så här jag uppfattat att det brukar fungera. Ledningsägare har lagt ledningar med ”godkännande” från markägare, eller iallafall utan dokumenterat motstånd.

Förutsatt att man senare kan anta att ledningen inte lagts ”olagligt” så beviljas ledningsrätt.
 
 • Gilla
Claes Sörmland
 • Laddar…
Det här är så märkligt som det kan bli man känner sig helt maktlös när kommuner tar lagar i egna händer och att det inte finns ett tydligt rättsfall gällande detta då det går ledningar i många gamla bebyggelser eller så är det så att andra kommuner sköter sig bara den här kommunen som gör lite som de vill.
Har läst allt ifrån avtalslagen till jordbalken och det jag kommer fram till är att det är just egendomsägaren som påstår sig ha ett muntligt avtal som bevisbördan ligger hos. Jag har ställt frågorna, när ingicks detta avtal? med vem? Och hur länge gäller det? Utan att få svar på någon av frgorna utan det enda svaret jag fick är att det gäller för all evighet och att jag bör bekosta borttagningen trots att kommunen saknar ledningsrätt, har inget avtal, inget servitut absolut ingenting men ändå har de rätt att ockupera min tomt där stolpar och ledningar står i vägen för mitt bygge. Känns väldigt olustigt.
 
Claes Sörmland
Då står du i situationen att antingen betala för flytten eller att ta det rättsligt (kronofogden eller tingsrätten). Det är väl just den kalkylen företaget har gjort. Och går det så går det tänker de.
 
 • Gilla
kashieda
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.