Byggahus.se

Faktura överstiger offert!

9k läst  46 svar

 1. M
  Medlem Nivå 1
  Vi fick en vattenskada i väggen, så vi anlitade en firma för att fixa detta. Offerten låg på 25000 kr med ROT-avdrag och specificerar material, resor och arbetstid. Notera att materialet var utöver själva fasaden eftersom vi fixade detta via en bekant. Enda eventuella tillägg som nämns i offerten är 'ändrings- och tilläggsarbeten', men hantverkarna som var här sa ingenting om något extra medan de var här.

  Så fakturan på 25K (dyrt nog som det var tycker jag!) betalades för ett par veckor sedan. Men i fredags kom en faktura till på nära 5000 kr! Alltså 5000 kr utöver de 25000 kr som redan är betalda. Deras arbetsledare menar att han missdömt de inre skadorna och att de behövde "lägga till lite nya reglar". Har jag helt fel om jag tycker att detta är orimligt? Det vore intressant att höra era åsikter om det här.
   
 2. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 16
  Om offerten gällde det arbete som utfördes så har du genom accepten ett avtal om priset och det är detta belopp som du ska betala 25 000 kr. Konsumentjänstlagen är kristallklar på detta. Att företagaren missbedömt arbetets omfattning är dennes problem.

  Det som det kan uppstå diskussion kring är just vad offerten innehöll. Står det väldigt detaljerat vilka arbetsmoment som offereras så är det dessa och inga andra moment som du ska betala 25 000 kr för. Har det visat sig att andra - icke offererade moment - behövde utföras så får företagaren göra det först efter att ha rådfrågat dig som kund. Det är alltså inget som ska dyka upp på en faktura långt senare.
   
 3. B
  Medlem Nivå 1
  Å andra sidan - hör jag som beställare ingenting under arbetets gång förutsätter jag att allt gått enligt plan. Tilläggsarbeten ska rimligen vara avstämda av entreprenören, helst innan de utförs, och med skriftlig accept.

  Skulle nog bestrida det om de inte har informerat något under byggets gång.
   
 4. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 16
  Det är precis så som konsumenttjänstlagen är skriven.
   
 5. E
  Medlem · Nivå 18
  Fördyrande arbete utöver vad som är överenskommet, ska företaget först inhämta godkännande för från beställaren.
   
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Som sagt bestrid fakturan helt. Förklaringen låter dessutom rätt krystad. Även OM det faktiskt var några reglar som behövde bytas, så tar det inte så lång tid när de redan är på plats.
   
 7. M
  Inredare Nivå 3
  Jag trodde att de fick fakturera extra 15%? Hade en faktura som jag bestred, men jag betalade ändå 15 % mer än vad de offererat mig i slutändan.
   
 8. S
  Medlem Nivå 1
  Vilket avtal har ni i grunden? AMA Hus, muntligt eller inget uttalat? Det kan göra stor skillnad skulle jag säga.
   
 9. B
  Medlem Nivå 1
  Har man ett avtal om fast pris är det det priset som ska betalas om inga andra överenskommelser (tillägg, avdrag) görs under arbetets gång.

  15% gäller om du fått en kostnadsuppskattning och kör på löpande räkning.
   
 10. M
  Medlem · Nivå 7
  Om de har gett ett uppskattat pris så får det överskridas med max 15 %, men om de har gett ett fastpris + eventuellt tillägg för ändringar och tillägg (utöver det offerten omfattar alltså) så får det läggas till enligt överenskommelse, eller med exempelvis timpris som specificeras i offerten.

  (
   
  • Laddar…
 11. H
  Medlem Nivå 1
  Hade samma problem med byggbolaget som gjorde vid vår fuktskada i vårat vardagsrum. Hade skrivit på ett avtal på ca 6500kr men när fakturan kom (efter 1 år!) så var den på 17500kr. Efter flertalet samtal kom det fram att de ville ha betalt för elarbeten och rörmokare (borttagning och montering av element för att montera gips). Dock gjorde jag elarbetet själv samt hade dom aldrig plockat bort elementen.
  Stod på mig och fick dem till att gå med på avtalat pris om ca 6500kr efter att sagt till dem att jag tänkte gå till ARN med det, efter hot om ARN backade dom väldigt snabbt.
   
  • Laddar…
 12. T
  Medlem Nivå 2
  Det är konsumenttjänstlagen som går in inte konsumentköplagen som många tror.
  Följande paragrafer borde kunna ge dig lite klarhet i skyldigheter från båda parter.

  36 § I den mån priset inte följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.

  Har näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg enligt 38 §.

  37 § Har konsumenten uppdragit åt näringsidkaren att företa enbart förberedande undersökning för att utreda omfattningen av eller kostnaden för en tjänst, är konsumenten inte skyldig att betala för undersökningen, om han på grund av sedvana inom branschen eller i övrigt har haft skäl att anta att undersökningen skulle göras utan ersättning.  Pristillägg
  38 § Näringsidkaren har rätt till pristillägg
  1. om han har utfört tilläggsarbete i enlighet med bestämmelserna i 8 §, eller
  2. om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades.

  I fråga om pristilläggets storlek gäller bestämmelserna i 36 §.  Betalning efter olyckshändelse m.m.
  39 § Konsumenten är inte skyldig att betala för arbete som näringsidkaren har utfört eller material som denne har tillhandahållit i den mån arbetet eller materialet försämras eller går förlorat genom en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse som inträffar före den tidpunkt som anges i 12 §.  Specificerad räkning
  40 § Näringsidkaren är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen skall göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats.  Tid för betalning
  41 § Om inte annat följer av avtalet, är konsumenten skyldig att betala vid anfordran sedan näringsidkaren har utfört tjänsten.

  Har konsumenten i tid begärt en specificerad räkning, är han inte skyldig att betala förrän en sådan räkning har kommit honom till handa.
   
 13. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 16
  • Laddar…
 14. F
  Medlem Nivå 3
  Nej, inte 15%. Du blandar ihop offert, som är en exakt summa som inte kan överskridas, med en uppskattning av pris. Om en hantverkare uppskattar arbetet som ovan (säg att det inte var en offert, utan en uppskattning av kostnad) så kan han om det tar längre tid eller han gjort någon annan miss lägga på upp till 15% extra. Men, det finns en avvikelse här. Om hantverkaren uppskattar priset till 25000 kronor för att göra jobbet, och när han väl bryter upp väggen eller vad det är och det då visar sig att det faktiskt måste bytas mera saker, för att han skall kunna göra det arbete som är sagt, såsom exempelvis det finns inga reglar att fästa i, de kanske är ruttna eller finns inte alls, så har han rätt att ta upp till 30% extra. Men detta är sådant som hantverkaren inte hade kunnat förutse när han lämnade sin kostnadsuppskattning. Om det däremot är sagt i uppskattningen att han skall byta x antal kvadratmeter väggpanel, och det visar sig när han öppnar upp att det finns ingen isolering, eller isoleringen är pissevåt och möglig så hamnar detta under tillkommande arbete. då ska hantverkaren inhämta ok att detta bör bytas, det kostar extra. Vill man då inte det så kan ju i och för sig hantverkaren låta den våta isoleringen vara kvar och utföra det arbetet som är sagt, till det pris som är uppskattat. Han behöver ju inte isoleringen för att sätta fast panelen, och kunden väljer att inte byta isoleringen. Men den hantverkare som spikar igen en våt isoleringen är ju inte rätt funtad, men han gör inget juridiskt fel om kunden väljer att låta den sitta kvar efter att hantverkaren förklarat konsekvenserna av detta.
   
 15. B
  Medlem · Nivå 18
  Nej, en offert är ett erbjudande, en första början till ett avtal, och kan innehålla ett fast pris, ett ungefärligt pris, ett takpris eller löpande räkning.
   
  • Laddar…