Vi är en förening bestående av drygt 150 äldre fritidshus. Tomterna är runt 3000 m2 och utöver detta finns det en hel del allmänning som tillhör föreningen.
Vi har under senare tid haft några fastighetsägare som fäller träd på allmänningarna utan lov. Oftast för att få in mer sol på sin egen tomt. När man påtalar detta är den vanligaste kommentaren ”trodde det var min tomt”
Träden är borta och veden också. Förslag på hantering?
 
Någon slags reprimand måste ni ju ge trädfällarna, annars finns det väl snart inga träd kvar, som riskerar att skymma solen för någon. Att man kanske inte vill gå så långt, som att polisanmäla, kan jag förstå, men vet förövarna att det kanske är enda chansen, för att få en rättvis straffutmätning?
Kanske dags för föreningen att börja med att skicka ut ett brev till samtliga medlemmar och påpeka att polisanmälan kommer att göras i alla framtida fall av illegalt trädfällning. Hur ni sedan hanterar det, som redan skett, borde kanske tas via möte.
 
 • Gilla
Albano
 • Laddar…
Kolla stadgarna och uppdatera vid behov så att ersättning kan tas ut för plantering av likvärdigt träd (Det är dyrt). Sen löser framtida problem sig själva.
 
 • Gilla
Albano
 • Laddar…
Rimligt kan jag tycka är:
 • Vill man fälla träd på allmäning måste man ansöka. Det är orimligt att föreningen säger nej om det inte drabbar någon negativt.
 • Fäller man träd olovligen får man betala bortforsling, omplantering och justering av skogsvårdsplan (så det blir lite kännbart)
 • Tar man veden får man betala motsvarande värdet av veden (bensinmackspris såklart)
Det är ju liksom inte hela världen om några fäller ett träd då och då, så inget att arbeta upp sig över, men det är ju bra om det finns lite ordning för den dagen det uppstår problem.
 
 • Gilla
Albano
 • Laddar…
Eftersom träd växer blir ju skuggningen av ett par björkar exempelvis större och större med tiden. Argument som att ”träden alltid stått där” blir då lite ihåliga, då de aldrig varit så stora som idag.

Så hur funkar det om man vill ta bort några träd på ”rätt” sätt idag? Har ni ett system för det, eller har situationen uppstått spontant och samfällighetsstyrelsen börjar med att känna sig förbigången och lurad?

Jag skulle föreslå att man börjar i änden med att ha en trädvårdsplan. Se till att det kommer in lite nya träd samtidigt som man har en tolerant inställning till att fullvuxna träd successivt kan tas bort. Samt se till att systemet för borttagande av samfällda träd var väl känt bland medlemmarna. (Vem som får fälla träd på samfälld mark, vilken sorts utbildning och försäkring som krävs är också en fråga värd att titta på i sammanhanget.)

Nu låter ju 3.000 kvm iofs som stora tomter, och då kan man ju kunna acceptera lite skugga nu och då, så visst finns även ett motsatt intresse i form av att vilja ha en uppvuxen park-/skogsmiljö, men det behöver ju inte vara antingen eller.

Om jag vore fastighetsägare i området skulle jag i alla fall känna att det vore översitteri att nekas ta ned något enstaka stort träd som störde mig men egentligen inte tillhörde någon annan. Inom måttliga gränser.
 
 • Gilla
Claes Sörmland och 1 till
 • Laddar…
Skog brukar man ju anse är kapital. Föreningen har väl tänkt använda pengarna från eventuell avverkning till investeringar? Informera på stämman om att årsavgiften kommer behöva höjas för att vissa fäller träd på allmänningen.

Fälla träden borde vara skadegörelse, att ta veden borde vara stöld.

Polisanmäl för att markera.
 
 • Gilla
RaMarting och 1 till
 • Laddar…
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Eftersom träd växer blir ju skuggningen av ett par björkar exempelvis större och större med tiden. Argument som att ”träden alltid stått där” blir då lite ihåliga, då de aldrig varit så stora som idag.

Så hur funkar det om man vill ta bort några träd på ”rätt” sätt idag? Har ni ett system för det, eller har situationen uppstått spontant och samfällighetsstyrelsen börjar med att känna sig förbigången och lurad?

Jag skulle föreslå att man börjar i änden med att ha en trädvårdsplan. Se till att det kommer in lite nya träd samtidigt som man har en tolerant inställning till att fullvuxna träd successivt kan tas bort. Samt se till att systemet för borttagande av samfällda träd var väl känt bland medlemmarna. (Vem som får fälla träd på samfälld mark, vilken sorts utbildning och försäkring som krävs är också en fråga värd att titta på i sammanhanget.)

Nu låter ju 3.000 kvm iofs som stora tomter, och då kan man ju kunna acceptera lite skugga nu och då, så visst finns även ett motsatt intresse i form av att vilja ha en uppvuxen park-/skogsmiljö, men det behöver ju inte vara antingen eller.

Om jag vore fastighetsägare i området skulle jag i alla fall känna att det vore översitteri att nekas ta ned något enstaka stort träd som störde mig men egentligen inte tillhörde någon annan. Inom måttliga gränser.
Hjjhgg
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Eftersom träd växer blir ju skuggningen av ett par björkar exempelvis större och större med tiden. Argument som att ”träden alltid stått där” blir då lite ihåliga, då de aldrig varit så stora som idag.

Så hur funkar det om man vill ta bort några träd på ”rätt” sätt idag? Har ni ett system för det, eller har situationen uppstått spontant och samfällighetsstyrelsen börjar med att känna sig förbigången och lurad?

Jag skulle föreslå att man börjar i änden med att ha en trädvårdsplan. Se till att det kommer in lite nya träd samtidigt som man har en tolerant inställning till att fullvuxna träd successivt kan tas bort. Samt se till att systemet för borttagande av samfällda träd var väl känt bland medlemmarna. (Vem som får fälla träd på samfälld mark, vilken sorts utbildning och försäkring som krävs är också en fråga värd att titta på i sammanhanget.)

Nu låter ju 3.000 kvm iofs som stora tomter, och då kan man ju kunna acceptera lite skugga nu och då, så visst finns även ett motsatt intresse i form av att vilja ha en uppvuxen park-/skogsmiljö, men det behöver ju inte vara antingen eller.

Om jag vore fastighetsägare i området skulle jag i alla fall känna att det vore översitteri att nekas ta ned något enstaka stort träd som störde mig men egentligen inte tillhörde någon annan. Inom måttliga gränser.

Okarlsson Okarlsson skrev:
Rimligt kan jag tycka är:
 • Vill man fälla träd på allmäning måste man ansöka. Det är orimligt att föreningen säger nej om det inte drabbar någon negativt.
 • Fäller man träd olovligen får man betala bortforsling, omplantering och justering av skogsvårdsplan (så det blir lite kännbart)
 • Tar man veden får man betala motsvarande värdet av veden (bensinmackspris såklart)
Det är ju liksom inte hela världen om några fäller ett träd då och då, så inget att arbeta upp sig över, men det är ju bra om det finns lite ordning för den dagen det uppstår problem.
normala hanteringen är att tomtägaren i samråd med styrelsen kommer överens om vad som skall fällas. Då kan detta göras under en arbetsdag i föreningen eller tomtägare fäller trädet själv och kan tillgodoräkna sig detta som en arbetsdag. I detta fall har träden fällts med extern hjälp som innan fällningen informerats om vad tomtgränsen går. Nu vet jag inte hur det jobbet är betalt men Rutavdrag gäller bara vid arbeten på den egna tomten och inte allmänningen. Det gäller 8 fina granar.
Det är svårt att bli arg på idioter.
 
 • Gilla
Nötegårdsgubben
 • Laddar…
Claes Sörmland
A Albano skrev:
Det gäller 8 fina granar.
Gran är generellt mycket olämpligt att odla invid bebyggelse så se till att gallra ut dessa enorma ruskträd och plantera lite ädellöv.
 
Redigerat:
 • Gilla
avdpos och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Gran är generellt mycket olämpligt att odla invid bebyggelse så se till att gallra ut dessa enorma ruskträd och plantera lite ädellöv.
området ligger delvis i skog. Svårt att göra åker av allt. Skogsvårdslagen finns liksom trädfällningsförbud i en felnavigering området enligt kommunen
 
A Albano skrev:
området ligger delvis i skog. Svårt att göra åker av allt. Skogsvårdsplan finns liksom trädfällningsförbud i en felnavigering området enligt kommunen
 
Claes Sörmland
A Albano skrev:
området ligger delvis i skog. Svårt att göra åker av allt. Skogsvårdslagen finns liksom trädfällningsförbud i en felnavigering området enligt kommunen
Jag uppfattade att det var en fritidshusområde. Sådana har vanligen en detaljplan för just fritidshusområde och då är skogsvårdslagen inte ett aktuellt lagrum.

Men trädfällningsförbud kan ju finnas i detaljplanen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.