Byggahus.se

Fackmässigt - fackmannamässigt

 1. S
  Medlem · Västra Götaland · 391 inlägg

  Spikin

  Medlem
  Den här diskussionen om uttrycken fackmässigt och fackmannamässigt är en off topic diskussion som är flyttad från tråden https://www.byggahus.se/forum/threads/rimlig-ersaettning-vid-sneda-vaeggar.342594/page-6

  /moderator

  -----------------------

  Uttrycket fackmannamässigt är inte definierbart och används inte i domstol. Rätt uttryck är fackmässigt . Fackmässigt utförande är vad man kan kräva av en normalt kunnig fackman . Detta visar att regler för arbetets utförande skall sökas hos branschens anvisningar eller/och hos besiktningsmans regelverk t.ex Svensk Våtrumskontroll eller
  Besiktningsmannaboken eller AMA som ger anvisningar till fackmän.
  Tillåten vägglutning erhålls genom Höjd/600 det tillåts dock en max. lutning med 20 mm på lodlinjen , sträckan mellan golv o. tak Vägg med tätskikt fordrar, för bra funktion, att väggen är i lod .
  Det finns utförande A ( finare )och B standard . För A måste det avtalas och för detta måste man vara påläst.
  Domstolen skall från början inte kunna något om arbetet utan följer vad avtalet säger ,branschen och regelverk uttalat samt följer av Konsumenttjänstelagen . Domstolen har fri bevisprövning .Det håller inte med att "jag tycker att det ser fel/fult ut"
  Om arbetet utförts av ej fackman bedöms risken för fel i arbetet som större.
   
  Redigerat av moderator 20 maj 2019 09:57
  • Laddar…
 2. S
  Medlem · Västra Götaland · 391 inlägg

  Spikin

  Medlem
  I fackmässigt utfört arbete ingår att fackmannen har upplysning-och avrådandeplikt enl. Konsumenttjänstlagen .En fackman
  skall kolla om arbetet är utförbart enl. beställning och skulle upplyst om att väggar lutar för mycket och måste justeras innan
  påbyggnaden kan utföras .Om köparen är införstådd med detta skall fackmannen ha ett skriftligt tillägg i beställningen för att gå fri . Detta verkar inte den s.k fackmannen ha gjort ,varför den utförda tjänsten även är behäftad med detta grundfel förutom
  tillverkningsfelet. Tyvärr har köpare svaga avtal eller endast muntliga som innebär att en part säger "det är fel" och en part
  säger "det är rätt" . Då står det 0-0 i rätten och utfallet fås genom stödbevisning i form av Ktjl , byggregler ,besiktningsman .
   
 3. P
  Medlem · stockholm · 78 inlägg

  PeGe Stockholm

  Medlem
  Om kunden inte var anträffbar och kunde välja mellan att ha 3 icke korrekta hörn och 1 hörn, bör väll fackmanen fatta ett beslut som han tror är bäst och fortsätta arbetet? väggen lutar inte den är sned i förhållande till en annan... ej 90 grader...
   
 4. S
  Medlem · Västra Götaland · 391 inlägg

  Spikin

  Medlem
  "Om kunden inte var anträffbar" , Var det fråga om ett telefonbeställt arbete ? För att besikta arbetsplatsen och beställningen måste fackmannen ha besökt kunden och skal då ha utfört sin upplysning-och avrådandeplikt. Efter detta samråder parterna och träffar avtal om arbetets/uppdragets utförande och tiden enligt Konsumenttjänstlagen §4
  Genom sin handling att utföra arbetet bekräftar fackmannen avtalet .Om resultatet blev fel beror ju detta på fackmannens inkompetens och han står då risken .Om fackmannen under arbetet träffar på något som måste
  åtgärdas för att arbetet skall kunna utföras skall han kontakta köparen. Om köparen inte kan anträffas och värdet av det nödvändiga är lågt skall fackmannen dokumentera och åtgärda för köparens räkning. Om fackmannen då arbetet påbörjas upptäcker att väggar är skeva och arbetet kommer att bli felaktigt utfört skall han inte fortsätta förrän köparens godkännande.
  Fackmannen får bara utan köparens accept utföra vad köparen själv skulle ha utfört och endast om värdet är lågt . Detta regleras i Konsumenttjänstlagen /Avtalslagen
   
 5. P
  Medlem · stockholm · 78 inlägg

  PeGe Stockholm

  Medlem
  @Spikin Hur skulle porblemet lösas tycker du? om det är så att det inte finns ett 90 graders hörn att utgå ifrån? Vad jag vet så visar TS bara ett hörn som är fel.... den total vinkeln kanske bara är bara 83 grader.... men jag tänker kanske helt fel.....
   
 6. Rafael Ospino
  Medlem · Stockholm · 68 inlägg

  Rafael Ospino

  Medlem


  I Konsumenttjänstlagen har tidigt förekommit uttrycket Fackmannamässigt, men eftersom alltfler börjat använda den kortare varianten förekommer den allt oftare. Att inte "Fackmannamässigt" skulle förekomma i domslut är fullständigt fel. Det är antagligt att det äldre uttycket förekommer oftare i tingsrätter.
  https://lagen.nu/dom/rh/2013:44
   
 7. Åsa Lund
  Husägare · Skåne · 4 511 inlägg

  Åsa Lund

  Husägare
  Sluta tjafsa om ord, bara tråkigt att läsa.
  Heter det hemgjorda eller hemmagjorda?
  Trevlig helg!
   
 8. Rafael Ospino
  Medlem · Stockholm · 68 inlägg

  Rafael Ospino

  Medlem
  Tack för det, Åsa. Jag har beslutat avsluta mitt konto här på ByggaHus. Jag förstår allvarligt talat inte varför någon försöker få några frågor besvarade i detta forum. 99 % av svaren kommer från diverse amatörer som tror sig ha ett svar. Och som är självutnämnda experter på byggandets nomenklatur, Jag har själv upprättat förfrågningsunderlag, utfört offentliga upphandlingar i mångmiljonklassen, utfört besiktningar och hållit utbildningar i bland annat energieffektivisering och entreprenadjuridik, men skall ändå bli knäppt på näsan av någon som fullständigt grundlöst hävdar att uttrycket "fackmannamässigt" inte skulle ha någon juridisk giltighet. Hade han googlat på de bägge hade han sett att "Fackmannamässigt" ger runt 4 miljoner träffar, medan det nyare "Fackmässigt" bara ger 68000. Men varför låta sig störas av fakta?
  Faktum är att många av de råd som ges är baserade på egna fantasifoster och i vissa fall direkt katastrofala.
  Därmed tackar jag för de gångna åren och önskar ByggaHus all lycka - men utan mig!
   
 9. T
  Medlem · Sö · 2 175 inlägg

  TheGame

  Medlem
  Som man sa förr om internet.
  10 000 idioter är smartare än en expert.
  Ta inte åt dig vad som sägs på internet. :)
   
 10. T
  Husägare · Stockholm · 4 076 inlägg

  twoody

  Husägare
  Ja kan man inte ta in att alla inte tycker lika så är nog ett forum på nätet inget för dig.
   
  • Laddar…
 11. S
  Medlem · Västra Götaland · 391 inlägg

  Spikin

  Medlem
  I alla lagtexter används fackmässigt för att beteckna arbetets/tjänstens utförande. Att det i domstolar, av käranden,svaranden,vittnen används olika benämningar är riktigt men det gör inte benämningen ett juridiskt rätt uttryck.
  I hänvisat mål används ordet fackmannamässigt av käranden men i domstolens skäl används inte ordet utan det hänvisas till lagtexten i konsumenttjänstelagen vari det endast används ordet fackmässigt.
  Konsumenttjänstelagen §4 säger att näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt , detta är grunden för användningen.
  Att Hovrätten i referat av utsaga använder ordet fackmannamässigt beror på att den inte får förvanska en utsaga.
  Du måste skilja på vad rätten har refererat till och vad den uttryckt i domskälen. I domskälen uttrycks "Hovrätten finner dock
  att det inte kan anses fackmässigt".
  Fackmässigt utförd tjänst är att följa aktuella branschregler vilket är definitionen av en professionellt utförd tjänst.
  Fackmannamässigt finns inte i någon lagtext eller någon klar definition av men kan antas avse fackmässigt utförande.
  Rafael Ospino får gärna visa till var Hovrätten i domskälen använt fackmannamässigt som uttryck för tjänstens utförande.
  Domslut är det formella beslutet om påföljd , ogilla käromålet etc. Domens rättskraft är beroende av domskälen och formuleringen av domslutet. Att domstolen i domslutet skulle ange ett icke juridiskt begrepp som uttryck för skäl är uteslutet.
   
 12. S
  Medlem · Västra Götaland · 391 inlägg

  Spikin

  Medlem
  Ingen har påstått att uttrycket fackmannamässigt inte har juridisk giltighet . Alla uttryck har juridisk giltighet även om det inte kan förstås vad som avses. Om med uttrycket juridisk giltighet skall förstås juridiskt bindande är grunden för all rättstillämpning
  att uttrycket skall vara klart och tydligt så att möjligheten till missförstånd och tolkningsmisstag minimeras.
  Uttrycket fackmässigt utförd tjänst visar tydligt till att tjänsten skall vara utförd enligt yrkesfackets/branschens regler. Detta är
  anledningen till att uttrycket finns i konsumenttjänstlagen §4 sedan 1985 och är ett juridiskt bindande uttryck Fackmannamässigt utfört är inget klart definierat uttryck utan kan misstolkas som fackmannens egen åsikt och regler
  och har inget stöd i någon lagtext. Detta var grunden för min tidigare påtalan om uttrycken vilket fått Rafael Ospino att surt konstatera att 99 % av inläggen kommer från amatörer som är självutnämnda experter. Detta är ett forum för amatörer som frågar och uttrycker sina erfarenheter för andra medlemmars nytta och om den självutnämnde överexperten Rafael Ospino inte förstår detta och med amatörer avser mindre vetande ( jämfört med honom ) är det ett helt rätt att lämna .
  Det fordras verkligen en självutnämnd hög expert för att klart kunna avgöra att 99 % av andras åsikter är dumheter , det finns en beteckning för en sådan person och det är inte fackman.
  Rafael Ospinos självförhärligande CV ger klart uttryck för "se vad jag kan och jag skall veta bäst" ni andra skall inte säga emot. Att Rafael Ospino har undervisat i entreprenadjuridik är ett eget påstående då bristande juridisk förståelse visas i hans inlägg.
  Det finns många medlemmar som i sina inlägg visar till stor erfarenhet och bättre CV än Rafael Ospinos påstådda .
  Forumet har verkligen sitt berättigande och har hjälpt många. Adjö Rafael Ospino .
   
 13. S
  Medlem · Västra Götaland · 391 inlägg

  Spikin

  Medlem
  Fackmannamässigt har aldrig förekommit i Konsumenttjänstlagen . Från lagens tillkomst 1985 har §4 haft lydelsen
  "Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt" .Detta står även i förarbetena där alla parter yttrat sig.. Lagen är utformad av verkliga juridiska experter . I lagen uttrycks hur tjänsten skall utföras.
  Lagen tillkom just för att bringa reda i röran av uttryck och påstådda regler och egna tolkningar av dessa .Allt för att utjämna förhållandet mellan konsument och fackmannen genom tvingande lagstiftning.
   
  • Laddar…
 14. Rafael Ospino
  Medlem · Stockholm · 68 inlägg

  Rafael Ospino

  Medlem
  Käre Spikin, Du ger dig visst inte? Måste du ha rätt, till varje pris? Nåväl, du har FEL. FEL.
  I Hovrätternas domslut förekommer Fackmannamässigt ungefär dubbelt så ofta som Fackmässigt.
  Bägge uttrycken kan användas. Inget av detta käbbel har dock någon bäring på ursprungsfrågan.
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  upload_2019-5-19_10-41-15.png
   
 15. S
  Medlem · Västra Götaland · 391 inlägg

  Spikin

  Medlem
  Denna tråd är Rafael Ospinos påstående att Hovrätterna i sina domslut använder ordet Fackmannamässigt utfört tjänst.
  Frågan var att Rafael Ospino skulle visa i vilket domslut ordet använts , detta har inte visats av överexperten Ospino .
  Jag har tidigare förklarat att visst brukas ordet fackmannamässigt i domstolsdokument av käranden , svaranden, vittnen i sina
  inlagor , de kan använda vilka uttryck som helst .Du förstår fortfarande inte att du skall skilja på vad som rätten (HR ) har refererat till och vad rätten (juristerna) har uttryckt i domskälen.
  Vidare förstår du inte vad domskäl är och vad domslut är .Du blandar ihop saker till din egen röra och försöker att påföra andra
  dina irrläror( dock tror du på dem ) genom att påstå hur duktig du är.
  Du har sökt på var ordet fackmannamässigt används och fått ett antal mål men inte förstått hur ett mål är utformat och varför.
  I dina nu anvisade mål finns inte något domskäl/domslut där ordet fackmannamässigt har använts. Det står " Domstolen finner
  dock inte det visat att åtgärderna är fackmässigt utfört" I kärandens inlaga används fackmannamässigt . Jag betvivlar verkligen
  att Rafael Ospinos påstående om att han hållit i juridikutbildning är sann , han bör hålla sig långt ifrån detta ämne.
  Har du något du kan styrka är du välkommen.Du tål verkligen inte att bli emotsagd och då passar kanske inte ett forum för dig. Jag tänker fortsättningsvis inte besvara några påhopp av Rafael Ospino , det är totalt meningslöst .
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.