Byggahus.se

Extrem ökning av bygglovsavgifterna

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida · 2 649 inlägg

  Redaktionen

  På konsumentens sida
 2. B
  Allvetare · Stockholm · 8 306 inlägg

  b8q

  Allvetare
  Jag undrar hur mycket denna prisökning beror på de ökade krav man lagt på kommunerna i plan- och byggfrågor nu jämfört med 25 år sedan? Idag ska t.ex. nya detaljplaner ut på en jämrans massa remissrundor till en mängd instanser, många fler än förr. Och allt ska miljöcertifieras och nya byggen ska godkännas på många fler punkter nu än förr (radon, buller, energi, ventilation, brandskydd, tillgänglighetsanpassning... listan kan göras lång).
   
  Redigerat 11 nov 2015 12:02
 3. G
  Anonym

  guransson

  Anonym
  Har aldrig riktigt fattat bygglovsprocessen. Om det skulle finnas ett tydligt transparent regelverk så skulle det väl räcka, möjligen med ett start-tillstånd efter en enkel myndighetskoll? Nu känns det som att det regelverket är godtyckligt och case-by-case. För stora speciella byggnader är det säkert rimligt. Men ett standardhus (tex kataloghus) på ett detaljplanerat område, vilket mervärde ger en avancerad bygglovsprocess där?
   
 4. B
  Allvetare · Stockholm · 8 306 inlägg

  b8q

  Allvetare
  Jag misstänker att den största anledningen till den allt krångligare plan- och bygglovsprocessen är frågan om Ansvar. I Sverige har vi blivit vääääldigt benägna att försöka skyffla över ansvaret på någon annan. Om ett hus brinner ner, så väcks frågan om "HUR kunde man godkänna detta bygge som visade sig inte ha tillräcklig brandsäkerhet!!!". Om man blir rörelsehindrad, så är det genast kommunens ansvar att se till så att bostaden tillgänglighetsanpassas. Om man störs av bullernivåer i sitt hus är det genast någon annan som ska se till att åtgärda detta problem åt en, osv.

  Jag tror därför att man skulle kunna minska handläggningstider och kostnader för byggloven, om man fick till en lagändring där fastighetsägaren tvingas ta ett större ansvar själv.
   
  • Laddar…
 5. B
  Allvetare · Stockholm · 8 306 inlägg

  b8q

  Allvetare
  Jag ska be att få komplettera (blev lite för sent för att hinna redigera mitt eget inlägg). Pratade nyss med en bekant som är mycket insatt i planprocessen, och han var förvånad att artikeln inte tog upp det som han ansåg vara den största orsaken till den stora prisökningen - nämligen att kommunerna numera faktiskt tar ut plankostnader/planavgifter över huvud taget.
  Det gjorde nämligen väldigt få kommuner fram tills för några år sedan, tidigare "subventionerades" mycket av kostnaden för att ta fram nya detaljplaner av kommunalskatten, men så fick man ju inte ha det - den nya planen skulle bekostas av de som främst har nytta av den, dvs av de fastighetsägare och exploatörer som berörs av den, och inte av hela skattekollektivet. Därför har avgifterna höjts så mycket. (Konstigt nog har inte kommunalskatten sänkts i samma grad....mutter....)
   
 6. pelpet
  Medlem · Dalarna · 9 887 inlägg

  pelpet

  Medlem
  Jag tror att kommunerna lägger för mycket tid på det här. När jag tar över som kommunalråd så ska jag se till att tjänstemännen i kommunen tillämpar en minimalistisk princip som går ut på följande.
  - Alltid göra enklast möjliga tolkning av lag- och regelkrav och sedan ta problemen om de uppstår.
  - Ha som grundprincip att bygglov som följer detaljplan ska stämplas igenom direkt på lägsta tjänstemannanivå, helst med vändande post.
  - Ställa minimala krav på bygglovshandlingar.
  - Anta en policy om att byte av fasadfärg, takbeläggning, trädfällning, lägga till/ta bort fönster, byte av fasadbeklädnad mm ska betraktas som icke anmälnings- eller lovpliktiga åtgärder.
  - Lägga ut ett dokument på kommunens hemsida som tillåter placering av friggor och attefallare 1m från gränsen mot all kommunal mark (undantaget vägar).
  - Aldrig kräva högre krav än boverkets miniminivå.
  - Anta minimalistiska detaljplaner med stort inslag av frihet.
   
  • Laddar…
 7. haavard
  Medlem · Bohuslän · 2 938 inlägg

  haavard

  Medlem
  Synd för dig att kommunalrådet har nada att säga till om.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.