VA-bolaget har bytt vattenmätare.
Det går snabbt ibland 😮
Mätaren har stått still det senaste året så min förbrukning har varit O kubikmeter
Senast de bytte för ca 10 år sedan klagade jag direkt på dåligt flöde, jag tyckte mätaren var liten och gav för dåligt tryck.
Deras förklaring, där är inget fel vi sätter inte in större nu utan den räcker till ett hus.
Sedan vid renovering och därefter indragande av nya rör blev det sämre varje gång och jag trodde det berodde på lite klenare rör.
Innan när man stod i duschen och det spolades i köket försvann vattnet.
Men efter bytet av vattenmätaren är det full fart på vattnet så felet under ca 10 år har berott på deras mätare hela tiden.

Nu har de mage att kräva mig på extra förbrukning mot beräknad.
Detta baserad på förbrukningen de tre senaste åren före det att mätaren stannade, (då vattnade jag gräsmattan och inte de sista åren då trycket varit för lågt för att driva vattenspridarna riktigt).

Jag kommer att bestrida fakturan, men kan jag vara berättigad till ersättning?
 
  • En hand håller en vattenmätare framför rörgenomföringar på en vägg.
S Sotared skrev:
kan jag vara berättigad till ersättning?
Osannolikt. Men du får ställa ett välgrundat krav utifrån den skada du har lidit på grund av det dåliga trycket.
 
  • Gilla
Sotared
  • Laddar…
Claes Sörmland
Jag förstår inte vad skadan skulle vara som du skulle kunna få skadestånd för. Sveda och värk räknas inte.

Vad gäller vad du ska betala så regleras det i första hand av den VA-taxa som kommunen beslutar om enligt lagen om allmänna vattentjänster. Kanskle finns det en skrivning där om hur schablonförbrukning ska beräknas. Om inte så finns det stöd i lagen om att avtala lite vad som helst med dig, d v s det är en förhandlingsfråga:

Svensk text om avtal angående avgifter, paragraf 38, med förhandlingar mellan huvudman och fastighetsägare.
 
  • Gilla
Sotared
  • Laddar…
Nej, ersättning kan du inte kräva. Men du kan motivera på vilket sätt schablondebiteringen är fel. Så kan du kanske komma undan med ett något lägre belopp.
 
  • Gilla
Sotared
  • Laddar…
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.