Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Experthjälp? - färdig golvnivå för rätt fall på VA

 1. P
  Medlem · Bohus län · 20 inlägg

  Pancha

  Medlem
  Skall precis påbörja markarbeten på min tomt, och har under en längre tid kämpat med att få bekräftat vilken höjd jag skall lägga golvnivån på. Har diskuterat detta med husleverantören, markentrepenörer, byggnadsnämnden och tekniska kontoret VA, utan att lyckas få en konkret bekräftelse på att färdig golvhöjd stämmer. Problematiken ligger i att jag kommer att placera huset under marknivå på färdig gata. Jag vill därmed vara helt säker på att jag får tillräckligt med fall på vattenledningar för att vara säker på att inte få behöva pumpa tillbaka vattnet. Ber därför om hjälp från alla experter där ute om ni kan hjälpa mig att visa på vad som verkligen gäller. Känner till kraven på 2cm/m, men har inte lyckats få fram på vilken höjd i plattan som VA-ledningarna verkligen ligger på. Spill och dagvatten på gatan ligger på 148.98m, resp 149.25m, avståndet från brunnarna ligger på ca.30m från anslutningspunkten i huset. Färdig gata ligger på 151.6m. Vi skall bygga betongplatta på mark med 30 cm isolering och 40cm höga kantelement. Golvet ligger enligt vårt bygglov idag placerat på 150.2m vilket kan uppdateras. (Många siffror, gäller att ha tungan rätt i mun...) Och detta vill jag nu verifiera!!! Vilken är den lägsta höjd jag kan lägga golvet på rent terortiskt, och hur kommer man fram till detta? Se bifogat utdrag från nybyggnadskarta. Hjälp mig...
   
 2. J
  Medlem · Västernorrland · 1 454 inlägg

  JanneL

  Medlem
  Inte för att jag är expert, men jag får kanske tycka till ändå? Rent allmänt är jag allergisk till att placera ett hus under gatunivå om det finns möjlighet till annan lösning. Denna fråga har för övrigt behandlats i forumet ett antal gånger med samma nedslående resultat. Risken för att vatten från omgivande mark söker sig till denna plats är överhängande. Naturligtvis är markens beskaffenhet av betydelse och är man medveten om vad som kan ske har man ju möjlighet att vidta åtgärder redan från början i planeringsstadiet.
  Men för att återgå till ditt problem, om vi utgår från spillvattenledningen, med höjd 148,98m och antar att avståndet till anslutningenspunkten i huset är 30m får vi med en lutning av 2cm/m en ny höjd = 149,58m (148,98+ 0,02*30). Vi bör nu befinna oss under plattan där avloppet skall gå upp. Beroende på om utgångshöjden på spillvattenledningen var i under eller överkant rör får vi på dessa 149,58m plussa på först och främst tjockleken på plattan, ex.vis 12cm? och ev. avloppsrörets diameter 11 cm. Vi bör då hamna på en höjd av 149.70 - 149,81m.
  Noterbart i sammanhanget, spill- och dagvattenledningarna ligger i gatan på c:a 149m, gatan på 151,6m, d.v.s 2,6 meters djup. Vad jag kan tyda av tomtkartan har du utanför västra husväggen en höjd på 150m. Va och avlopp kommer där att ligga mindre än en meter under markytan. Kan kanske vara ide att isolera vattenledningen eller stoppa i en värmekabel.
  Hoppas du fick svar på frågan.
   
 3. P
  Medlem · Bohus län · 20 inlägg

  Pancha

  Medlem
  Tack för ett bra svar. Kändes som en bra beskrivning av principerna bakom. Har haft en del diskussioner kring att placera huset under gatunivån, och kontentan har varit att beskaffenheten på tomten tillåter detta på ett bra sätt. Dock var det en mkt bra synpunkt kring husets västra hörn och huruvida det kommer att kunna vara frostfritt vid ledningarna på denna nivån i marken. Skall ta upp detta som en synpunkt när vi har "uppstartsmöte" för markarbeten på torsdag. Har ni fler bra tips så tas detta gladeligen emot!
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.