Byggahus.se

Ersättning för orimlig försening ??

 1. M
  Medlem · 38 inlägg

  MrSimpson

  Medlem
  Vi har beställt ett Katthult från Smålandsvillan och på något magiskt vis har dom missat leveransperioden med 10 veckor.

  När vi gjorde beställningen hade dom en leverans period på 17 veckor samt 4 veckorssemester dvs totalt 21 veckor.

  I veckan fick vi besked att vårt hus skulle levereras 31 veckor efter vår beställning.

  Om man läser det finstilta i entreprenadskontraktet mellan oss och smålandsvillan står det "Slutlig beställning samt leveransavrop och bygglov skall tillställas SmålandsVillan vid avrop. Leveranstid gäller från avrop. Vid stor orderingång har Smålandsvillan rätt att färlänga leveranstiden upp till 24 arbetsveckor." Under Ansvar står sedan att "Vid försening av entreprenaden är beställaren inte berättigad att erhålla vite utan har endast rätt till skadestånd enligt ABS95 kap 5.".

  Så vitt jag förstår kan vi kräva skadestånd för förseningen utöver de 24 veckorna dvs 7 veckor.

  Vad kan man kräva för skadestånd, kan vi avbryta entreprenaden eller är vi tvungna att genomföra affären ?
   
 2. G
  Medlem · 2 147 inlägg

  Re: Ersättning för orimlig försening ??

  Ni kan kräva ersättning för de merkostnader som förseningen innebär för er. Om ni har några sådana så spara alla kvitton för dem så att ni kan använda dem när ni ställer krav på ersättning.
  Mycket mer än så tror jag inte ni kan kräva men försök få lite extra för "sveda och värk". Kanske Smålandsvillan kan bjuda på något extra för att ni ska bli glada.
   
 3. Immobil
  Medlem · Blekinge · 9 998 inlägg

  Immobil

  Medlem

  Re: Ersättning för orimlig försening ??

  Avbryta kan ni nog inte. Rätt till skadestånd har ni för de sju veckorna. Skadeståndet är för de merkostnader som ni har fått p.g.a.denna försening. Det är viktigt att ni snarast meddelar Smålandsvillan att ni kommer att begära skadestånd. Såhär står det i ABS 95:

  Kapitel 5 Ansvar
  § 1
  Kan inte avlämnandet ske på avtalad tid, eller inom den ändrade tid som skall gälla
  enligt kapitel 4 §§ 1 och 2 har beställaren, om särskilt vite inte avtalats, rätt till skadestånd.
  Part skall inom skälig tid – normalt 2 månader från avlämnandet om inte särskilda
  skäl föreligger att förlänga tiden – meddela motparten att han avser att göra gällande
  anspråk på ersättning på grund av förseningen. Om sådant meddelande inte lämnats
  inom skälig tid har rätten till ersättning förfallit.
  § 2
  Oavsett vad som stadgas i § 1 i detta kapitel äger part kvittningsvis framställa
  anspråk på vite eller annat skadestånd inom en månad efter det att motparten framställt
  krav på skadestånd eller annan fordran med anledning av entreprenaden.
  § 3
  Vid hinder som anges i kapitel 4 § 2 punkterna 1 och 2 är entreprenören berättigad
  att av beställaren erhålla ersättning för därigenom orsakad kostnad.
  Vid annat i kapitel 4 § 2 angivet hinder är entreprenören dock inte berättigad till
  sådan ersättning.

  Hela ABS 95 hittar du här: http://www.gar-bo.se/pdf/abs95.pdf   ;)

  Edit: Hoppsan General Failure hann före, men vi kom till samma slutsats iaf. :D
   
 4. N
  Medlem · 162 inlägg

  Netaria

  Medlem

  Re: Ersättning för orimlig försening ??

  Jag tycker nog inte att det är lika självklart. Avtalet är ganska luddigt i en del och det är

  Har de rätt att förlänga med 24 v från avtalad leverans eller till sammanlagt 24 v från avrop? Vid tydliga otydligheter ( ;D) är det enligt avtalrättsliga principer den som författat avtalet som får vika sig till andre partens fördel. Jag skulle ringa till Smålandsvillan och få detta förtydligat innan reklamation (med detta i åtanke).
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.