Byggahus.se

Ersätta gammalt fritidshus inom strandskyddet

 1. T
  Medlem Nivå 1
  Hej,
  Tror jag läst de flesta trådar kring strandskydd på forumet men vill ändå ställa ett par frågor då jag inte hitta något svar som stämmer in på min tomt.
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  FAEDB704-2DB4-4F08-8F49-101B46005D07.jpeg

  Just nu står det tre mycket gamla byggnader på tomten. Den närmsta är ca25kvm, minsta är bara ett förråd och den enda vinterbonade är den längst från stranden på bilden och är bara runt 16kvm.
  Jag vill riva alla dessa, och ersätta med antingen ett fritidshus eller permanentboende, och jag vill ha huset så långt fram som möjligt.
  Vilka möjligheter jag att få dispens i ett LIS område (tror jag det heter, glesbygd)?
  Eller vilka rättigheter har jag, och vad är troligt att jag kan få igenom samt vad är troligt att jag absolut inte får igenom....

  Får jag fälla träden på tomten, eller måste jag söka lov precis som jag måste söka rivningslov?
  Tack.
   
 2. R
  Medlem Nivå 2
  Hej!

  Om det är så att området är utpekat som ett LIS-område så bör det underlätta för dig när du söker rivingslov och bygglov hos kommunen. Byggnadsnämnden eller vad ni har i er kommun kommer ta ställning till bygglovsfrågan utifrån att tomten redan är taget i beaktande av byggnader och att den ligger i ett utpekat LISområde. Även utan LIS så skulle du nog ha en rimlig chans att få igenom en dispens från strandskyddsbestämmelserna.

  Men i vilket fall är LIS inget som gör att reglerna för bygglov, startbesked etc faller bort. I vår nämnd är det verkligen inte särskilt många bygglov som nekas, men det kan ju vara olika i olika kommuner.

  Ang träden vet jag inte.
   
  • Laddar…
 3. D
  Besserwisser · Nivå 21
  Träden får du normalt sett fälla utan lov. Du har i princip rätt att underhålla dina hus, inte mer än så. Så det är nog bara att vänligt fråga bygglovsavdelningen på komunen vad som kan tänkas vara tillåtet.
   
  • Laddar…
 4. A
  Medlem · Nivå 7
  Trädfällningen kräver inte lov, men handlar det om mer än "enstaka" träd kan det krävas strandskyddsdispens eftersom det kan påverka livsvillkoren för växter och djur.

  För att få dispens från strandskyddet krävs som bekant att ett av de uppräknade särskilda skälen i miljöbalken är uppfyllda, och eftersom det är ett utpekat LIS område kan det vara en liten knuff i "rätt" riktning.

  Vid prövning av ersättningsbyggnader kan man ofta hävda att platsen redan är ianspråktagen enligt första punken 7 kap 18 c § i miljöbalken. Det som talar emot detta i det här fallet är att både ett modernt fritidshus och ett permanentboende i kombination med en röjd och planerad tomt kan bedömas ha andra och kanske mer påtagliga hemfridszoner än dessa enklare byggnader och därför inte är direkt jämförbara som ersättningsbyggnader. Det kan kanske bli skillnad om man även hänvisar till LIS enligt 7 kap 18 d § i miljöbalken, lite beroende på hur det formulerats i översiktsplanen.

  Men det går alltid prova.
   
  • Laddar…
 5. H
  Moderator · Nivå 25
  Trädfällning kan vara känsligt inte bara för att det är strandskyddat område. Inom många områden finns ett generellt förbud mot trädfällning. Där behövs lov för varje träd som skall fällas. Där vi hade sommarstuga när jag var liten fanns ett krav att för att få "bygglov" för att fälla ett träd med större diameter än 10cm så måste man återplantera ett träd med 10cm stam.
   
  • Laddar…
 6. A
  Medlem · Nivå 7
  Helt riktigt, jag utgick ifrån att detta låg utanför både detaljplan och områdesbestämmelser och därför skulle inte trädfällningen kräva lov. Men det kan som sagt vara reglerat.
   
  • Laddar…
 7. G
  Medlem · Nivå 7
  När man då röja upp rejält och få det till att platsen är så ianspråkstagen som möjligt innan man kontaktar kommunen?
   
  • Laddar…
 8. R
  Medlem Nivå 2
  Vet inte om jag förstår dig rätt men du bör INTE börja fälla massa träd och greja med annat innan du pratar med kommunen. VI har ett fall uppe nu där en fastighetsägare dels kommer behöva återplantera en massa träd men också betala miljösanktionsavgifter.

  Prata med kommunen, skriv din bygglovsansökan efter det och vänta in beskeden från kommunen. Finns ingen anledning att göra något före dess eftersom du ändå kommer behöva bygglov för det du vill göra. Tänk dock på att de kommer kräva en fullgod avloppsanläggning med mera (verkar inte som du har kommunalt VA där)...
   
  • Laddar…
 9. H
  Moderator · Nivå 25
  Det är lite det som är grejen inom strandskyddat område så får du inte göra något som ökar den ianspråkstagna ytan utöver vad som var ianspråkstaget 1973 (?) när lagen kom. Du får inte ens klippa gräset utanför det som betraktas som din hemfridzon, eller inom den definierade "tomtplatsen", om en sådan bestämning gjorts. Och tomtplats är inte detsamma som hela din fastighet.
   
  • Laddar…
 10. T
  Medlem Nivå 1
  Ja, utanför detaljplanerat borde jag nog skrivit.
  Byggnaderna närmst vattnet fanns före 1967 då bygglovet för den tredje stugan lämnades in. Första indikation från kommunen är att jag blivit ”lurad” på tomten, dom kommer inte bevilja bygglov annat än 100m från vattnet...
  Får hitta en husmodell och lämna in bygglov för att försöka helt enkelt. Trodde att det kanske gick få ett rakt svar vad man får eller inte får, men jag förstår att det varierar från fall till fall och kanske hur välskrivet bygglovet är.
   
 11. G
  Medlem · Nivå 7
  Nu råkade autocorrect vara inblandat :) frågan jag skulle ställa ska givetvis börja med bör och inte när.
  Oavsett så var svaret klart :) men jag tänker vidare. Om det är massa sly på tomten och kommunen uppenbarligen inte har koll, kan man inte tänka sig att röja lite sly först? Det verkar ju mer bebott då :)
   
 12. H
  Moderator · Nivå 25
  Du har ju byggnader på tomten, det brukar alltid gå att få bygglov för nya byggnader i samma läge, och samma byggyta. Sedan kan det gå att få bygga lite större/högre.

  Men om en av byggnaderna ex. är ett båthus, så får det inte bli bostad.
   
 13. T
  Medlem Nivå 1
  Så är det, frågan är lite hur stor chans/rätt jag har att få bygga större om jag bygger ett hus iom att de som står där är väldigt små.
   
 14. vcx
  Byggnovis Nivå 6
  • Laddar…
 15. T
  Medlem · Nivå 6
  Om det inte finns en tomtplatsavgränsning gjord så är det inte fritt fram att göra vad man vill inom strandskyddat område. Om byggnaderna dessutom inte har varit i bruk som bostäder utan har förfallit under flera års tid så kanske inte området upplevs som privatiserat längre. hempularen, Alias_Olle och Rojo72 har gett bra råd i tråden enligt min bedömning.