Byggahus.se

enskild egendom

 1. S
  Medlem · 19 inlägg

  syskon

  Medlem
  För en massa år sedan skänkte mina föräldrar bort familjens skärgårdsställe till mig och mina två syskon. Ett gåvobrev skrevs och för att egendomen skulle bevaras inom familjen gjordes gåvan till enskild egendom. Ett avtal om mina föräldrars rätt att bo kvar under hela sin livstid fogades till gåvobrevet och allt var frid och fröjd.  :cool:

  Efter ett antal år ville ett av syskonen bli avstyckad och en förrättning gjordes. Tomten delades då i två delar - en lite mindre till min ena bror och en större till mig och min andra bror. Det sades då att det inte gick att stycka i fler än två delar. OK  ;)

  Åren har gått, min far har dött och min mor bor kvar i ett av husen på tomten. Jag bor i det andra. Min bror, som jag samäger med, är inte här så ofta och har inte velat bo här. Nåväl  :-?

  Nu har det visat sig att han har upphävt avtalet om enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Han har inte talat om detta varken för mig eller för vår mor, utan det uppdagades i ett helt annat sammanhang. I praktiken innebär det att hans fru nu äger halva egendomen. Hon har klart deklarerat att hon inte är intresserad av att ha det kvar och det är hon som bestämmer. De har inga barn. Jag har två barn och ett barnbarn och vi är alla mycket engagerade i stället och vill ju förstås behålla det. Nu befarar jag att min bror hade tänkt "vänta ut" vår mamma och sedan tvinga fram en försäljning. Min enda möjlighet tycks vara att lösa ut honom. Taxeringsvärdet här är på 3,5 miljoner, så det här är ingen lätt sak. Och allt mina föräldrar ville var att det skulle bli rättvist!
  :-[ :'( >:(
   
 2. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: enskild egendom

  Att din bror har gjort en omdisponering av sin egendom innebär inte med automatik att hans fru äger vare sig halva din brors del eller den andra halvan mot dig. Innebörden av upphävandet av din brors enskilda egendom är att dess värde nu skall ingå i bodelningen ifall din bror och hans fru gör en sådan. Lottläggningen är en helt annan fråga.

  Även om din bror behållit egendomen som enskild hade han senare (efter "väntan")  kunnat tvinga fram en försäljning enligt samäganderättslagen.

  Vari består orättvisan?

  Att det inte skulle gå att stycka är något som kräver en närmare undersökning. Den omständigheten att det förefaller finnas två "självständiga" hus innebär att det är lättare att stycka för befintlig markanvändning, särskilt om det inte finns någon detaljplan som säger annorlunda (utgår ifrån att området inte är planlagt).

  Lycka till! :) :) :)
   
 3. S
  Medlem · 19 inlägg

  syskon

  Medlem

  Re: enskild egendom

  Tack för svar

  Ja, jag inser att en tvångsförsäljning kan bli aktuell även om min bror inte hade upprättat ett äktenskapsförord. Men jag tror det hade varit mycket svårare eftersom detta ju är hans barndomshem. Hon har däremot klart och tydligt deklarerat att hon inte har något intresse av det. Det jag tänker framför allt på är inte en bodelning, utan arvet. Hon ärver ju alltså min bror. Så om min bror går bort så är det henne jag då kommer att äga tillsammans med.

  Orättvisan består i att jag, som bor på stället, är mer eller mindre livegen, och ska jag nu förhindra att mitt hem säljs så måste jag ju också betala för denna livegenskap. Min bror däremot, som aldrig lyft ett finger för att hjälpa våra föräldrar, kan få en framtid som en mycket förmögen man. Visst, jag blir också förmögen, men det är ju faktiskt bara på pappret - för mig blir det blodpudding resten av livet.

  Sedan tycker jag ju att det är synnerligen fräckt att upphäva mina föräldrars vilja och inte tala om det vare sig för min mor eller för mig.

  :-[ :-[ :'(
   
 4. H
  Moderator · Stockholm · 43 523 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: enskild egendom

  Det är det väl oavsett äktenskapsförord. Om din bror går bort så ärver ju någon honom.
   
 5. S
  Medlem · 19 inlägg

  syskon

  Medlem

  Re: enskild egendom

  Nej, om min bror går bort och stället är enskild egendom så ärver jag och min andra bror. Hans enskilda egendom går alltså tillbaka till mödernet eftersom han inte har några egna barn. Men nu har han alltså upphävt detta och i förlängningen så kan det innebära att hans frus syskonbarn ärver - och kan tvinga fram en försäljning!!! :-/
   
 6. H
  Moderator · Stockholm · 43 523 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: enskild egendom

  Då lärde jag mig något nytt.
   
 7. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: enskild egendom

  Det är inte riktigt rätt.

  Man måste skilja på bodelning och arv.

  All makars egendom som är giftorättsgods kommer att ingå i bodelningen. Enskild egendom hålls utanför bodelningen (men inte från arvet, vilket förklaras nedan).

  Så vid bodelning "kommer" makan normalt åt hälften av den egendom som är giftorättsgods.

  Sedan hon har fått denna egendom skall makens bodelningsgods (tror att det kan vara en bra formulering) och dennes enskilda egendom läggas samman. Denna sammanlagda egendom utgör kvarlåtenskapen och är alltså det som blir föremål för arv.

  Beroende på vem som är arvsberättigad kommer egendomen att hamna där.

  Oavsett om egendomen är enskild eller inte, kommer den ändå den andra maken till del, antingen vid bodelningen eller vid arvet. Det enda som kan hindra detta är ett testamente, och om jag nu börjar förstå situationen rätt, skulle inte heller din bror vara främmande från det; huvudsaken att egendomen inte ärvs av dig eller din andra bror. >:(

  Lycka till!  :) :) :)
   
 8. S
  Medlem · 19 inlägg

  syskon

  Medlem

  Re: enskild egendom

  Oj, oj, det här blir bara mer och mer komplicerat. Alltså: min bror äger hälften. han är helt i händerna på sin fru, som inte är intresserad av att behålla stället. De har inga barn och dessvärre tror jag att de hellre vältrar sig i pengar än testamenterar till ex. mina barn. Någon direkt familjekänsla finns inte hos detta par. (Det visade sig om inte annat så när han för mig nämnde att vår 84-åriga mamma kanske skulle kunna flytta in i sin lilla övernattningslägenhet på ett rum och kök som hon har i stan) >:(

  Men menar du att hon skulle ha ärvt honom även om det fortfarande var enskild egendom? i så fall är ju mina föräldrar verkligen förda bakom ljuset! Det var ju precis just detta som de ville undvika och trodde att de gjort genom att göra gåvan till enskild egendom.  :surprised:

  Ännu återstår förstås möjligheten för mig att lösa ut min bror om jag har råd. Men jag blir inte klok på vem det egentligen är som äger - just nu, menar jag, medan vi alla är i livet. Och om jag vill lösa ut min bror - ska jag förhandla med bara honom, eller har hon också rättigheter att bevaka?

  Och så förstås kärnpunkten - hur mycket kan vara skäligt att lösa ut honom för. Jag befarar att svaret kommer att bli "till marknadsvärdet", fast jag hellre ser att svaret blir "en symbolisk summa", möjligen halva taxeringsvärdet???

  Tack för klargörande svar. Även om det inte gör mig gladare så gör det mig kanske lite klokare.  :-/ :-/
   
 9. H
  Moderator · Stockholm · 43 523 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: enskild egendom

  OK, det var ungefär så jag trodde att det fungerade.
   
 10. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: enskild egendom

  Ja, så kan det vara.  >:(


  Den du skall förhandla med är naturligtvis den som du äger egendomen tillsammans med. I första hand är det den som är lagfaren ägare och i andra hand den som har gjort ett förvärv utan att för den skull fått lagfart. Förvärven är köp, byte eller gåva. Den omständigheten att egendomen gjorts enskild eller omvänt innebär inte att äganderätten övergått på något sätt. Vardera maken äger sin egendom och sina skulder oavsett de familjerättsliga reglerna.

  Eftersom det förutsättningsvis inte är fråga om någon gemensam bostad behöver inte den andre tillfrågas om egendomen ägs av bara en av dem.

  Däremot skall mamma tillfrågas eftersom hon har en personlig "relations" nyttjanderätt.

  Tror du på att du skulle kunna köpa för en symbolisk summa?  :(

  Föreslå istället taxeringsvärdet.

  Sen kan du stärka din ställning på annat sätt gentemot din bror om du tycker att du behandlas orättvist, prata med mamma.... ;)

  Lycka till!  :) :) :)
   
 11. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: enskild egendom

  Vill bara tillägga:

  Styckningsalternativet, eller klyvningsalternativet som är den korrekta fastighetsregleringsåtgärden, leder bara till att du "säkrar" det hus du själv bor i. Din bror eller hans fru kommer ju fortfarande åt det andra huset (mammas hus) när hon går bort.

  I det fall du löser ut din bror "säkrar" du bägge husen. Därefter kan du söka styckning. Söker du först klyvning och sedan köper klyvningslotten av din bror kommer hans del av "hela" egendomen att ha ett annat värde, högre.

  Lycka till! :) :) :)
   
 12. S
  Medlem · 19 inlägg

  syskon

  Medlem

  Re: enskild egendom

  Ja, precis, det här har jag tänkt på också. Jag motsätter mig därför en klyvning i nuläget.

   
 13. H
  Moderator · Stockholm · 43 523 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: enskild egendom

  Ett tänkbart förslag till lösning skulle ju kunna vara att du löser ut din bror, men betalar med en revers, dvs din bror får inte ut några pengar, men "slipper" stå som ägare, och fördelen för dig är ju att du har "fryst" utlösningspriset, om värdet ökar så ökar inte det belopp som du skall betala.

  Reversen kan sättas att löpa på ganska lång tid, visserligen innebär det ju delvis att man skjuter problemet framför sig till barn eller barnbarn, men det kan vara lättare för dom att slutligen betala om 20-30 år än vad det är för er nu.

  Om denna lösning är möjlig beror ju givetvis dels på om din bror kanske faktiskt anser sig behöva pengarna (eller en del av dem), dels på hur goda eller frostiga förbindelser du har med honom. Om man sedan skall sätta en lämplig ränta på lånet så bör man ju ta i beaktande att han antagligen åker på förmögenhetsskatt för denna tillgång, både som det ser ut nu och om tillgången förvandlas till en skuldsedel. Och det kan ju vara så att dennn förmögenhetsskatt är en väsentlig del av hans (eller hans frus) åsikter om att ha huset kvar.
   
 14. S
  Medlem · 19 inlägg

  syskon

  Medlem

  Re: enskild egendom

  hmm, det här låter intressant.  ;)

  fast jag tror aldrig att han skulle gå med på det. Jag har nämligen erbjudit honom total befrielse från alla åtaganden (investeringar och arbete och ALLT), en symbolisk summa nu plus en option i en eventuell framtida försäljning. Men advokaten sa att det inte gick att göra så och min bror ville inte avstå från att vara med och betala investeringar (han har ju ett intresse av att öka värdet).

  Om han anser sig behöva pengarna - ja, tyvärr tror jag att han anser det. Trots att han definitivt inte är fattig - han äger ett värdefullt hus, flera bilar, har aktier och pengar på banken och dessutom inga barn. Men både han och hans fru är näriga och snåla och jag tror att de nu känner vittringen av pengar.

  Och med en revers skulle han ju inte få någonting. Men det är värt ett försök i alla fall. Jag ska ta med det på min lista över möjliga lösningar. Tack.

   
 15. O
  Medlem · 1 061 inlägg

  OLHA

  Medlem

  Re: enskild egendom

  Hallå....

  Så om jag fattar det rätt, vill Du att Din bror skall avstå betydande förmögenhetsvärden som troligen kan göra hans liv fantastiskt trevligt. Detta för att Du inte vill belåna Dig för att behålla ett ställe.

  Ärligt talat, det är Din bror. Så gör allt rätt. Killen skall ha sina pengar. Frågan är då hur Du och han kan göra så att Du köper på billigast sätt och att han får ut sina rättmätiga pengar. Han är ju knappast närig och snål för att han vill ha ut sina pengar? Tror inte många skulle ha gjort det heller.

  Det Du kan spela med är marknadsvärdet (som man bör utgå ifrån), skatten och sättet att betala. (vitt, svart, hur lång period, ingående delar i köpet, etc) Vilket skall motsvara värdet av det Du får. Oavsett får ju Du köpa ett tydligen fantastiskt ställe till mindre än halva priset och kan troligen göra en bra deal med Din bror. Eller vill Du både äta kakan och ha den kvar? Efter att Du fått huset skall Du ha hälften av övriga arvet? Man kan aldrig vara "smart" affärsman när det gäller familj.

  Bit i det "sura" äpplet och lös ut killen. Och i värsta fall, får Ni väl ta och leva med att det kommer en ny ägare till den eventuella andra tomten/fastigheten då brodern säljer den.

  Vilken familj.... Ledsen, men jag stör mig så djävulskt på sådant resonemang.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.