Byggahus.se

engelsk kontakt

 1. P
  Medlem Nivå 3
  Hej, undrar lite över de "engelska" kontakterna, verkar finnas många elbehöriga här som läser....

  de ser ju ut så här ungefär :)-) och tanken är att de inte skall gå att stoppa in på fel håll, så att fas och nolla och jord alltid hamnar på samma stift.

  Varför gör de så ? Varför gör inte hela världen så ?

  Minns i min ungdom när jag satt med "Phasen-penna" och vände på nätkontakterna i stereon för att få nollan på "avsedd plats" i alla apparater (påstods ge bättre ljud) det hade jag sluppit med engelska kontakter?
   
 2. R
  Medlem Nivå 3
  Varje land gjorde ju val i början av elens tillkomst som sedan påverkar lång tid framåt. I Sverige valde man att installationer i bostäder skulle ha det så kallade schucko-utförandet. I övriga Europa valde man lite olika lösningar bland annat engelsmännen, men även några valde samma lösning som vi i Sverige.

  Man har såvitt jag vet försökt i Europa att komma överens om en ny standard för hushåll men man lyckas inte då man har svårt att enas om nytt utseende.

  Om man leker med tanken att byta ut uttagssystemet Schucko i Sverige till systemet X. Hur många uttag behöver vi byta då? Säg 2 miljoner hem och 20 uttag per hem vilket ger 40 miljoner uttag att byta med en kostnad på 100 kr /uttag i materiel så har vi redan där en kostnad på 4 miljarder plus kostnade för elektriker för att byta.

  Sedan kommer följdfrågorna skall man då få lov att bygga om de fastigheter som inte har jordat eller ska vi ha dubbla uttagssystem i gång samtidigt och vad kostar det.

  Jag vet att detta är i varje fall en av orsakerna till att detta är svårlöst.