Byggahus.se
Bygglovschefen i Falun anser att om det står "ombyggnad av verkstad till Enfamiljshus" i bygglovet och i bygglovsansökan "ombyggnad av verkstad till Enfamiljshus samt rivning av verkstaddelen vid huset" .Råkar det då finnas en tom yta i det nya Enfamiljshuset så ska det tolkas som att det fortfarande finns en verkstad för uthyrning. Är dettta möjligt?
utan att söka ändrad användning av enfamiljshuset ?. 1993 Blir Enfamiljshuset som är uthyrt som verkstad enbostadshus/kontorshus utan att man begär ändrad användning av enfamiljshuset eller frågar grannar. Det behövs tydligen inte ens en ansökan om att få bli enbostadshus/kontorshus. Är detta möjligt? Därefter är kontoret bostad i 7 år, det gör inget heller. Och 2008 har man frågat grannar och oss om en riktig ändrad användning, inte av Enfamiljshuset eller kontorshuset som inte det begärts ändrad användning på tidigare. Nu säger bygglovet ”ändrad användning av verkstad till frisörsalong. Inte ett ljud om att huset har en lägenhet som har ett riktigt bygglov från 1982. Nämligen Enfamiljshuset. Det är värre en så. Bygglovchefen säger att det är naturligt att belasta ett servitut för In och utfart och som det står i akten Lämpligt för permanentboende. Med Verkstadsinfart mm. Infarten är 2.3 m bred. Det tog oss 24 år att få veta att huset på fastigheten var ett enfamiljshus. Stadsbyggnadskontoret har hävdat att det varit verkstad i alla tider. PUH.
 
Vår infart som är 80% av vår fria tomtyta är belaggd med in och utfartservitut där den fastighet jag försöker beskriva är den häskande. I akten från lantmäteriet som avstyckade stamfastigheten 1982 i 2 lotter står det att avstyckningen lämpar sig för permanentboende. 1986 flyttar vi in och 2 månader senare fylls vår minimala infart av hantverkare, bilar cyklar kunder osv. När vi ringer stadsbyggnadskontoret påstår de att grannfastigheten alltid varit verkstad och att vi har att finna oss i den trafik som belastar vår infart. I infarten har vi våra enda entrér till vår bostad, trädgård (40kvm) samt garage. Nu i april bad vi att få alla handlingar om stamfastigheten. Till vår förvåning står det att "ett hus byggs om till enfamiljshus samt att verkstadsdelen rives." I de bygglov som sedan getts för stamfastigheten är inte "enfamiljshuset" nämnt.
1993 ges bygglov för ny entré på stamfastigheten (Enfamiljshuset) Sedan benämns huset som enbostadshus/kontor. Någon ändring på fastigheten från "enfamiljshus gör man inte. 2008 ges bygglov för "ändrad användning av verkstad till frisersalong" denna gång frågar man grannar osv. Vi är lite brydda eftersom huset heter enbostadshus/kontor från 1993. Avstyckningen från 1982 där det står i lantmäteriakten att avstyckningen lämpar sig för permanentboende menar bygglovchefen i Falun har ingen betydelse. Vår 2.3m breda infart med vår entré dörr är fortfarande "verkstadsinfart" Rörigt? ja det är vad vi tyckt i 24 år.