Byggahus.se
I vintras lät vi installera bergvärme. En välrenommerad installatör anlitades, som i sin tur anlitade en brunnsborrare som vara certifierad enligt kommunens stränga normer. Kommunen gav klartecken till installationen. Alla befintliga brunnar redovisades i ansökan

Under borrningen stötte man på två stora vattenådror vilket medförde att en grannes brunn 100 meter därifrån förvandlades till en fontän, vattnet blev alldeles grått och odrickbart. Brunnen fick renspolas 4 gånger, varmvattenberedaren fick bytas och grannen fick bo på annat håll i en månad. Denna brunn ligger utanför 80 metersradien inom vilket man är skyldig att markera på en karta i samband med ansökan till kommunen.

Grannen har försynt nog ,inte ännu framfört något skadeståndanspråk. Men det kan ju komma senare.

Frågan är: Vem har ansvaret? Är det jag själv, installatören, borraren, kommunen eller ingen? Jag har ju fått godkännande av kommunen, Installatören har använt en certifierad brunnsborrare som har gjort borrningen enligt föreskrifter
/Peter.
 
I vårt område blev det ett djäkla rabalder på 70-talet i samband med att SGU borrade efter olja. Ett antal fastighetsägare hävdade att brunnar blivit förorenade av smörjolja som hällts i ett borrhål. Efter en synnerligen omfattande undersökning kom man fram till att oljan i brunnarna var i kalkstenen här naturligt förekommande sådan och inte smörjolja.

I alla händelser tyder den omfattande utredningen på att det fanns ett potentiellt ansvar. Åtminstone på den tiden.
 
Huvva, det låter inte som en kul situation ... Jag har tyvärr inga svar att komma med (mer än att du kan kontakta konsumentvägledaren i din kommun), men jag ger frågan en puff.
Kom det något anspråk från din granne?
Skulle det dyka upp så kan du ju invända att det är preskriberas!