Byggahus.se

En översikt av energislagen

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida Nivå 9
  De vanligaste energislagen som används till att värma huset är idag någon typ av värmepump, fjärrvärme, biobränsle såsom ved eller pellets, men det finns även de som fortfarande värmer huset med enbart el eller olja trots skyhöga kostnader. Solvärme blir mer och mer populärt. Här berättar vi om för- och nackdelarna med de olika energislagen.


  Du kan läsa artikeln här: En översikt av energislagen
   
 2. E
  Anonym
  Skrivet av: Ved eldare

  Att kraven på vedens kvalitet är stor med moderna pannor är väl inte sant?Snarare tvärtom.
  Nu börjar tillverkarna dessutom satsa på Lamda styrning av vedpannorna.Då görs justeringen av luftspjäll helt automatiskt.
   
 3. E
  Anonym
  Skrivet av: richard walsh

  Hej.
  kan du sager hur mycket det koster att ta bort en olja tank Tack
   
 4. E
  Anonym
  Skrivet av: Tomas

  Hej!

  Jag betalade tretusen med kvitto och intyg för borttagning av en 5 kbm tank för ett år sen
   
 5. E
  Anonym
  Skrivet av: MickeCTC

  Att veden när man använder moderna vedanläggningar måste lagras i 2 år innan förbränning stämmer väl inte!!??

  Är det inte så att äldre vedpannor är känsligare om veden har ett för högt fuktinnehåll.
   
 6. E
  Anonym
  Skrivet av: Vedeldarn

  Tja , vatten brinner ju inte vad jag vet...
  Ett färskt vedträ innehåller procentuellt mer vatten än vad en brandbil gör... Och tror inte det är en slump att brandkåren använder vatten för att släcka bränder...

  Lämplig fukthalt vid eldning är ca 20-23%. Kapar man och klyver veden på vintern och låter veden ligga ute, skyddad för regn kommer veden vara lagom torr att lägga i vedboden till hösten. Har man däremot stora ekklampar tar det naturligtvis längre tid. Köp en billig fuktmätare på Claes olsson så vet du säkert.

  Allt trä innehåller lika mycket energi, ca 4,5 kwh/kg, vid 20 % fukthalt. Tänk på att barrträd är "lättare" / kubikmeter än vad lövträ är när du köper ved.

  Modern vedeldning är mycket enklare än det var förr. Då var det en konst att eld med ved. Spjäll hit och dit och lägga på i rätt tidd osv. Vid modern vedeldning eldar man mot ackumulatortank och inte mot huset vilket innebär att man aldrig behöver ändra något på pannan. När tankarnas temperatur sjunkit och det är dags att elda fyller man eldstaden och tänder. Det finns tillverkare (Värmebaronen)som förenklat ytterliggare med t.ex. gasoltändning. då kortas tiden avsevärt vid upptändning.

  Den energi veden innehåller förs över till tankarna och tas därifrån av huset efter behov.

  Alla kan dessutom idag ha tillgång till billig ved! Köp kapad kluven torr eldningsklar ved tippat på garageuppfarten så kostar det ca hälften av vad pellets eller värmepump kostar. Den arbetsinsats som beskrivs ovan som mycket tidskrävande är vintertid (under 0 gradigt) max 5 min arbetstid om dagen. Vår/höst 2ggr/vecka och sommartid kanske 1 gång i veckan.

  Plats för lagring av ved behövs naturligtvis, men det rör sig inte om jätteytor. Räkna med att ersätta 10.000 kwh el går 6-7 m2 ved. Veden skall ligga skyddad från väta men med möjlighet för luft att ventilera och torka veden. Sista 2 veckorna före eldning har man veden i pannrummet.

  Askan och de näringsämnen den innehåller som man en gång berövat naturen på återför man dit, se bara till att den är släckt. Dock ej trädgårdslandet.

  Att man sedan har möjlighet i och med acktankarna kunna koppla till solfångare, vindkraft, värmepump olja eller pelletsbrännare och naturligtvis elpatron om man skulle få lust gör ju inte saken sämre...
   
 7. E
  Anonym
  Skrivet av: Peter

  Jag och min fru vill köpa ett hus som just nu värms av olja (äldre system). Systemet måste bytas och vi funderar på vad som är bäst. Fjärvärme kan gå men är dyrt (64 000). Värmepump, kanske luft/vatten kan vara ett alternativ, dock vet vi inte vad detta kostar? (vatten element).

  Däremot har vi läst att om man tar bort en gammal oljepanna och värmer med exv fjärvärme, så kan mögel uppstå i källaren.

  Gäller detta även för om vi installerar en pelletsbrännare? Vad kostar det att installera en sådan och vad kostar pellets att köpa in?
   
 8. E
  Anonym
  Skrivet av: Holger Wästlund

  Regeringen har inrättat ett investeringsstöd för solfångare som riktar sig till både privatpersoner, företag och offentliga myndigheter. Från och med 1 juli ska man kunna få 60 procent av investeringskostnaden finansierad av staten. Syftet är att öka andelen solenergi i Sverige och att skapa fler jobb och företag inom energiteknikområdet här på hemmaplan. Inspirationen till detta har hämtats från Tyskland där man fått en ordentlig fart på solcellsbranschen och skapat tusentals arbetstillfällen. Tyskland står i dagsläget för hälften av den solcellselektricitet som produceras i världen. Regeringens solcellsstöd blir förhoppningsvis en vitamininjektion för solenergibranschen i Sverige, och kommer också att bidra till att sänka systemkostnaderna framöver. Solenergi har en enorm potential, branschen växer med ca 40 procent per år och sysselsätter idag tiotusentals personer bara i Europa. Som vanligt finns det byråkrati som möter den som vill satsa på att ställa om sin energiförbrukning till förnyelsebar energi, t ex behöver man i många kommuner söka bygglov för att kunna installera en solfångare på taket på sitt hus. Det finns möjlighet för alla enskilda kommuner att på ett enkelt sätt möta och stimulera utvecklingen, genom att helt enkelt ta bort bygglov för solfångare på tak. En vinna-vinna lösning för såväl kommunen som för den enskilda. Källa: Linköpingsnytt.nu
   
 9. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  Energislag: Passivhus

  Plus: Inget externt uppvärmningsbehov. Jämn temperatur, ren luft och tysta hus. Inget behov av underhåll och teknisk hjälp då människor och apparater är värmekällan.

  Minus: Större investeringskostnad som snabbt betalas tillbaks.

  Långsiktigt inget minus alltså!
   
 10. P
  Medlem Nivå 1
  Kära skribent.Måste anse att du måste komma från stadsmiljö när kompetensen om vedeldning är dylik med dina rader.......Läs på!!!! Finns flis åxå med samma goda teknik som pellets i dag !!!!