Byggahus.se
Hej,

Jag köpte en stuga där jag bor permanent och det har visat sig att cirka 15-20m2 av stugan står på grannens tomt. Där våra bostäder är belägna är en f.d. gård som en familj tidigare vuxit upp på och det finns två hus - grannens samt mitt. Familjen som tidigare ägde gården hade då endast ett hus. Sedan byggde sonen en stuga (den jag bor i nu). De gjorde en väg som delade av båda husen på gården på ett naturligt vis. Vid själva anläggandet av betongplattan för huset avstyckades dock tomten något fel, varpå att 15-20m2 av plattan hamnade på grannens tomt.

Familjen sålde efter några år huset som stått längst och då hade den stugan jag bor i nu, stått på plats i 7 år. Familjen behöll dock min stuga för uthyrning. När stugan sedan skulle säljas frågade ägaren (alltså även f.d. ägaren till huvudbyggnaden och stugan) om de skulle kunna skriva ett servitut över den utskjutande delen av stugan. De nya ägarna till huvudbyggnaden vägrade då de ville köpa stugan till ett underpris. Det slutade med att jag köpte stugan och bor där permanent. Har inga problem med grannarna överhuvudtaget. Vi har en naturlig gemensam väg som delar av våra hus, så det ser ut som att min stuga står helt på min egen tomt. Stugan har givetvis bygglov och stått klar i 11 år och den var alltså på plats när grannarna köpte huvudbyggnaden. Vad är det värsta som skulle kunna hända mig givet det läge jag befinner mig i? Kan jag bli tvingad till att riva/flytta huset? Jag hade gärna betalat en liten slant (marken här är inge värd särskilt mycket) för att få ett servitut, men i och med att grannarna vägrade det gentemot den förra ägaren i utpressningssyfte, har jag nog inte mycket att hämta hem. Detta gör mig sömnlös om nätterna.
 
Vad menar du med att tomten avstyckades fel? Är du helt säker på vart tomtgränsen går (utifrån riktiga tontmarkeringar eller karta från lantmäteriförrättning, inte någon karta på internet med fastighetsgränser)?
Att tomten avstyckades fel vid gjutning av betongplatta var det som f.d. ägaren sade till mig. Det finns färgade plaströr vid tomtgränsen och då är det tydligt att stugan står fel.
 
Att tomten avstyckades fel vid gjutning av betongplatta var det som f.d. ägaren sade till mig. Det finns färgade plaströr vid tomtgränsen och då är det tydligt att stugan står fel.
Är du säker på att plaströren är gränsmarkeringar? Rör för gränsmarkering brukar vara av mer beständigt material, oftast fastgjutna järnrör. Rör som sticker upp ur marken kan vara vad som helst, t.ex. markeringar för kabel av något slag eller markeringar för att visa var rör för något ändamål grävts ner. Fixa en förrättningskarta från lantmäteriet för att kunna klura ut om plaströren verkligen är gränsmarkeringar.

Edit: På lantmäteriets förrättningskarta finns även beskrivning av vilken typ av markering som använts:
 
OM vi antar att stugan faktiskt står över gränsen, så kan du ha rätt till en fastighetsreglering där du får köpa marken ifråga, och lite utanför byggndens väggar. Förrättningen hos lantmäteriet kan vara ganska dyr.

Det finns även andra lösningar.