Har ställt in robott. Skulle koppla ljusslingan,
då fungerade det inte.
Jordfelsbrytare eller säkring ej frånkopplade🤔
 
Menar du 230V-uttaget som laddstationen till robotgräsklipparen normalt är kopplad till?
Är det dvärgbrytare eller diazedsäkring?

Vipparmen på dvärgbrytaren flippar inte alltid ner när den löser ut.
Signalpärlan i en diazedsäkring ploppar inte alltid ut när säkringen går.

Har du spänningsprovare samt vet hur den fungerar?
 
Är inte så insatt
Det är en stolpe i trädgården, med två uttag, fungerade i slutet av september när robot ställdes in. Har fungerat felfritt i sju år
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.