Byggahus.se

El över tomtgräns till servitutbyggnad

 1. H
  Medlem Nivå 3
  Hej!
  Jag och 2 andra fastigheter har ett gemensamt servitut sedan 1978 på ett pumphus samt slang till vattendrag. Pumphuset ligger idag c:a 2m från min tomtgräns. Elkabel från min central matar pumphuset och fastigheterna delar kostnaderna för elkostnad/reparationer etc.
  I samband med utveckling av området behöver kommunen flytta pumphuset (i praktiken rivs det gamla och ett nytt monteras). Förflyttningen är c:a 40m och det nya pumphuset kommer komma c:a 6m från min tomtgräns på ett nytt servitut. (Marken utanför min tomtgräns är kommunens)
  Tanken var precis som tidigare att ta el från min fastighet till detta nya pumphus vilket också har förberetts med ny grävning/markrör.
  Dock, i samband med arbetet som en av kommunens entreprenörer gör grävde kraftbolaget i samma område och det meddelades att det ej är tillåtet att dra el från min fastighet till detta nya pumphus. Istället vill de koppla in det på en ny elservis som sätts c:a 5m från det nya pumphuset. Detta innebär att vi behöver teckna ett nytt elabonnemang vilket såklart innebär merkostnader som vi inte är intresserade av.
  Huvudfrågan är, vad gäller? Jag var i kontakt med lantmäteriet angående ledningsrätt alt. ledningsservitut varav det sistnämnda verkade som helt möjligt, men fick varken ja eller nej.
  Fick även genom kontakt till mig följande:
  Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
  6 § Ett internt nät, på vilket el överförs till anläggningar och byggnader som inte är avsedda som bostadshus och som ligger i omedelbar närhet till ett bostadshus, får byggas och användas utan nätkoncession.


  Någon som har tips/ideer?
   
  • Laddar…
 2. D
  Besserwisser · Nivå 21
  Servitut för ledningen är en helt annan fråga. Den har inte med nätbolagets synpunkter att göra. Det handlar om huruvida msn kan hävda att den är i omedelbar närhet och inte en separat verksamhet. Nätbolagen har ett starkt monopol. Kan du få med dig kommunen på din sida? De har kanske lättare att övertala nätbolaget.
   
 3. bax
  Medlem · Nivå 10
 4. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 18
  Hur är verksamheten organiserad? Har du ett självständigt servitut eller är det gemensamt? Har ni en registrerad gemensamhetsanläggning eller är det lösare organiserat?

  Vad jag är ute efter är att du som privatperson eller enskilt hushåll nog kan ha en chans på nämnda undantag, men ni kan det inte tillsammans. Så försök agera själv, sen löser ni resten mer informellt.
   
 5. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 18
  När jag läser förordning och domskälen i målet M1302-16 så ser det mycket tveksamt ut. Exakt hur långt är det mellan ditt bostadshus och det nya pumphuset? Förordningens "omedelbar närhet till ett bostadshus" ska verkligen läsas som direkt inpå.

  Vill du ha en bedömning svart på vitt skriv till Energimarknadsinspektionen och begär ett bindande beslut om denna kabel. (Det går ju också att överklaga precis som de gjort i mål M1302-16, men sånt tar tid.)

  En annan variant är väl att bara dra ut kabeln till huset utan att fråga. Men det kanske är svårt att gå under radarn nu när kommunen är inblandad i byggnationen.
   
 6. R
  Medlem · Nivå 9
  Jag tycker man kan trycka på att vattenförsörjning är en basal funktion för själva bostadshuset och har en stark funktionell knytning till det. Finns hur många hus som helst som har sin brunn mer än 40 m bort, utan att det är i närheten av att ha karaktären av att vara en separat enhet.

  Eftersom de ser det som "tveksamt om en gäststuga för boende kan med sådana anläggningar som undantaget är avsett för" och vägen dessutom bidrar kan det fortfarande finnas utrymme för att metrarna kan bedömas mer relativt för något som tydligare faller inom lagens syften.
  Det beror ju också mycket på bebyggelsens karaktär var gränsen går för när det uppfattas som "inom tomten" e.dyl.

  Finns möjligheten att framställa detta som TS fastighets egen fastigehets vattenförsörjning. Som man i efterhand av praktiska skäl låtit någon granne vara med och dela för att det var en bra källa? Så den liksom inte är jämbördigt nyanlagd som en separat kollektiv enhet?
   
 7. H
  Medlem Nivå 3
  Tack för givande svar!
  Vår "förening" är en löst sammansatt gruppering. Han som har bott längst i ena fastigheten var den som anlade pumphuset och ordnade med servitutet 1978. Jag flyttade in för 6 år sedan i den fastighet som ombesörjt elen. Finns inget mer än muntliga överenskommelser mellan oss fastighetsägare om att dela på elkostnaderna. Tryckledningen går genom min fastighet och visare till de 2 andra fastigheterna.
  Totalt avstånd från bostadshuset till det nya pumphuset är c:a 14-16m. Varav c:a 8-9m på min tomt, resten på kommunens mark.
  Kommunen skulle jag säga är på vår sida då de annars får bekosta anslutningsavgiften. Inget hade uppdagats om inte kraftbolaget var och grävde i samma område och hade några "chefer" på besök.
  Efter diskussioner med kommunen har det idag beslutats att det förbereds för el från "båda" hållen, dvs det dras fram markrör från min fastighet samt från det servisskåp som nyligen satts upp i närheten.
  Kommunen tar juristhjälp för att bena i frågan.
   
 8. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 18
  Vad svårt det är att föreställa sig hur det ser utan när man inte sitter med karta eller bilder. Kring 15 m måste väl rimligen kunna betraktas som omedelbar närhet. Om ni är överens med kommunen om att dra el från ditt hus ut på deras mark så förstår jag inte riktigt vem som ska lägga fingrarna emellan. Det finns ju ingen elkabelspolis som är ute och letar efter elmatningar till brunnar. Men vill ni ha bedömning svart på vitt så är den där skrivelsen till Energimarknadsinspektionen en idé.
   
 9. tommib
  Självbyggare · Nivå 22
  Ändå respekt till kommunen att de råddar med det.
   
 10. T
  Medlem · Nivå 7
 11. H
  Medlem Nivå 3
  Bifogar översiktsbild
   
 12. P
  Medlem Nivå 5
  Var finns brunnen?

  Kan du inte dra in pumphuset på din fastighet?

  Ellagen är besvärlig...
   
 13. bax
  Medlem · Nivå 10
  Men jösses, orkar nätbolaget bråka om detta
   
 14. K
  Medlem Nivå 2
  Den där lösningen som ni har, torde finnas på tusentals små vattensamfälligheter på svenska landsbygden. Bl.a. där jag har ett sommarhus i Bergslagen. Den anläggningen är visserligen från 50-talet, kanske rådde andra bestämmelser då. I realiteten rör det sig ju i ditt fall endast om 8 m på servitutmark. D.v.s. ungefär längden på mitt vardagsrum. Är inte det i närheten, så vet jag inte vad. Rent generellt kan man tycka att nätbolagen har alldeles för stor makt. Här finns ingen fri konkurrens, inte. Och så sätter de priserna i stort sett hur de vill. Vad Ei tycker i frågan struntar de blankt i. Undrar om det inte vore bättre att staten ägde infrastrukturen.
   
 15. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 18
  (y)