Byggahus.se

EL-besikting efter tillträdet???

 1. M
  Medlem Nivå 1
  Hej hej...

  Jag har precis köpt ett hus och efter tillträdet så lät jag göra en EL-systemsbesiktning. Under denna besiktning så påvisades endel fel på elen. Då jag redan har tillträtt huset finns det någon juridisk möjlighet att ändå få kompensation för dessa fel?
  Kan dessa fel ses som doldafel?
  För information så gjorde jag en generell besiktning före tillträdet men eftersdom de "vanliga" besikningsmännen inte får göra el-besiktningar så gjordes en eftter tillträdet.
  Ligger detta helt i mitt ansvar enlitg min undersökningsplikt?
  Spelar det någon roll vem som har gjort felen (det är inte den förre ägaren själv eller är det så att eftersom att besiktingen är gjord efter tillträdet så ligger ansvaret hoss mig.

  Snäll finns det någon som her egna erfarenheter kring detta problem? Jag vill få lite kött på benen innan jag talar med förre ägaren.

  /F
   
 2. A
  Medlem · Nivå 16
  Du måste berätta mer om vilka fel det handlar om och om huset i övrigt.
  Helt klart är dock att det inte kan bli ett dolt fel på grund av att köparen av någon orsak väljer att inte besikta före köpet.
   
 3. M
  Medlem Nivå 1
  Hej och tack för det snabba svaret. Kan du vara lite ber specifik när det gäller informationen du behöver om huset i övrigt.

  /F
   
 4. H
  Moderator · Nivå 25
  Mycket handlar om varför du gjorde en elbesiktning. Fanns det något som tydde på att det kunde vara problem med elen? Var det en gammal installation, såg det amatörmässigt ut? Fanns det synligt trasiga elprylar, spruckna uttag etc?


  El och dolda fel är så vitt jag förstår lite av en gråzon.

  (det jag skriver här nedan är inget expertutlåtande, bygger på saker som kunniga har sagt till mig).
  Anledningen till att el inte ingår i en normal jordabalksbesiktning är att det normalt inte skall behöva undersökas som en del av undersökningsplikten. Undersökningsplikten innebär att du som köpare är skyldig att nogrant kontroller huset före köpet. De fel du är "skyldig" att upptäcka är sådant som du som (mycket) duktig lekman skall kunna upptäcka, du är inte skyldig att göra fuktmätningar, eller öppna en elcentral etc. För det är inget som en lekman förväntas kunna göra.

  Ofta anlitar man en profesionell besiktningsman, då har man så att säga uppfyllt sin plikt med råge. De fel som en erferen proffesionell besiktningsman inte hittar skulle en duktig lekman heller inte hitta, de felen bör då kunna vara "dolda fel". Detta är grundtanken bakom att göra en jordabalksbesiktning. Om man vid besiktningen upptäcker något "skumt" så kan det innebära att du som köpare blir skyldig att göra en fördjupad undersökning, då måste du ta hjälp av en expert.

  Nu finns det fler kriterier som måste vara uppfyllda för att ett fel skall kunna betraktas som dolt, det måste vara ett fel som man inte har anledning att misstänka kan finnas, med avseende på husets ålder och allmäna skick.

  Det innebär att om ditt elfel beror på att det är en gammal anläggning så är det inte ett dolt fel, om det är ett någorlunda modernt fel, men anläggningen i övrigt är gammal eller visar tydliga tecken på dåligt underhåll, tydliga tecken på icke fackmannamässiga installationer så är det inte heller ett dolt fel, för i det läget borde du ha gjort en fördjupad undersökning (vilket du ju nu gjort men för sent).

  Om det däremot ex. är så att du har köpt ett hus med all el omgjord nyligen (typ senaste 5 åeen), allt ser bra ut osv. Och man nu då upptäckt att det finns ett direkt fel. Då har du vissa möjligheter att få det klassat som dolt. Du hade ingen anledning att göra en fördjupad undersökning, Det fanns inget som du som lekman kunde se var fel osv.

  Detta är exempel på omständigheter som påverkar, viktigt kan också vara vilka utfästelser säljaren gjort om skicket, om han ex. påtått att all el är omgjord för 2 år sedna, och du upptäcker att bara halva huset är omgjort (och detta av någon mystisk anledning inte skulle gått att se på uttag etc), då kan det var frågan om en felaktig utfästelse, vilket dels i sig själv kan ge ersättning (bedrägeri), dels vara "förmildrande" när man bedömmer hur du fullgjort din undersökningsplikt.
   
 5. H
  Moderator · Nivå 25
  Viktigt att komma ihåg är också att det är oehört svårt att få rätt som köpare i mål om dolda fel. Bara ett litet fåtal får rätt i domstol. Betydligt fler avgörs utan domstol, där säljaren betalar en del av bloppet mest för att slippa bråka, eller i tron att de kanske kommer att förlora om det skulle hamna i domstol.

  Nu vet jag ju inte hur stort fel vi pratar om, eller hur rimliogt det är att säljaren borde stå för det. Men elfel är nästan aldrig så stora att det det ä lönt att blanda in advokater. Om du har ett solklart dolt fel som bara är omöjligt att förlora i domstol. Då kan dte vara värt att driva hela vägen om det handlar om kanke 100 000 eller mer. Finns det minsta tvekan om utgången så bör man inte driva det om det inte handlar om mångdubbelt större belopp. Ett mål om dolda fel kan mycket väl drivas i 2-5 år utan att det är anmärkningsvärt, och trilskas motparten så kan man troligen segdra det i 4- 5 år mer. Det är helt enkelt inte värt stressen att veta att man står med juristkostnader på många hundra tusen i kanske 5 års tid innan man får klart för sig att det med säkerhet blir motparten som får betala.
   
 6. A
  Medlem · Nivå 16
  Ja, du fick kanske lite att tänka på utifrån övriga svar. Det jag menar är tex: hur gammalt är huset, är det renoverat, hur är skicket i övrigt. Exakt vad är det som är fel? Saknas jordfelsbrytare, är vägguttagen trasiga, går det inte att tända vissa lampor, går säkringen om du kör tvättmaskin och torktumlare samtidigt?
  Det som man uppfattar som fel idag kanske var helt enligt standard när huset byggdes. Om du har ett hus från 60-talet och upptäcker att uttagen inte är jordade, tja, det är så man gjorde då.