Byggahus.se

Ej rätt att överklaga bygglov enligt detaljplan?

  1. A
    Medlem · Stockholm · 32 inlägg

    altan2009

    Medlem
    Hej,

    jag hittade en artikel på byggahus.se där det står att det inte längre ska vara möjligt att överklaga ett bygglov som är enligt detaljplan:
    https://www.byggahus.se/bygga/hrdare-krav-dyrare-bygglov-ny-pbl

    Var hittar jag den lagtexten i PBL? Vi har ett hus och hade outnyttjat byggrätt som vi nu ansökte om att använda i en tillbyggnad på huset. Kommunen gav oss väldigt snabbt bygglov/byggstart då allt var planenligt och inom detaljplan för området. Men trots detta har ändå en granne kunnat överklaga och nu ligger ärendet hos länsstyrelsen som är väldigt långsamma.

    Hur kommer det sig att man kan överklaga när ni säger att det inte längre ska vara möjligt då allt är planenligt? Vore väldigt tacksam om hjälp att hitta dessa lagtexter att skicka till länsstyrelsen.

    Tusen tack på förhand!
     
  2. S
    Medlem · 740 inlägg

    sune73

    Medlem
    Har du ställt frågan till kommunen? Vad svarar de?
     
  3. H
    Moderator · Stockholm · 43 073 inlägg

    hempularen

    Moderator
    Nu är jag amatör inom området. Men jag tror att formuleringen i den länkade artikeln kanske är lite olycklig. Jag tror att det är så att OM du följer detaljplanen så skall en överklagan inte kunna vara framgångsrik.

    Men huruvida du följer det. planen kan i många fall vara öppet för tolkning. Om en granne anser att du fått bygglov trots att du (enl. grannen) inte håller dig inom det. planen. Då måste grannen kunna få den frågan prövad.
     
  4. A
    Medlem · Stockholm · 32 inlägg

    altan2009

    Medlem
    Kommunen är på vår sida och ser inga konstigheter, vi är 5 m till granne och under maxhöjden på byggnaden från vilket håll du än mäter. grannen hävdar att de får skugga men det får de var jag än bygger på min tomt.
     
  5. A
    Medlem · Stockholm · 32 inlägg

    altan2009

    Medlem
    Vad jag har hittat i PBL är:

    PBL 13 kap. Överklagande av kommunala beslut
    2 §
    Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de avser;
    8. en fråga som redan är avgjord genom en detaljplan, områdesbestämmelser eller
    ett förhandsbesked.

    Det måste väl ändå innebära om beslutet är planenligt ska det inte gå att överklaga? Eller hur tolkar ni andra här texten - är själv lekman på juridikområdet
     
  6. H
    Moderator · Stockholm · 43 073 inlägg

    hempularen

    Moderator
    Och byggnadsytan ligger under max också?
     
  7. H
    Moderator · Stockholm · 43 073 inlägg

    hempularen

    Moderator
    Jag tolkar det som att grannens överklagande kommer att avskrivas, men först när länstyrelsen har fastslagit att argumentet för överklagan inte är att ni bryter mot planen. Någon måste ju avgöra om överklagan gäller något som redan är avgjort i detaljplanen.
     
  8. D
    Medlem · Västragötaland · 523 inlägg

    dthompa

    Medlem
    Så tolkar jag det med, men det verkar lite klurigt. Läser man bla på http://www.alltomjuridik.se/foretagarpaketet/andrade-regler-for-bygglov/

    Att överklaga ett bygglov

    Ett bygglov överklagas som ett förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen. Det innebär att de som kan överklaga måste vara sakägare, beslutet ska angå den klagande och ha gått honom/henne emot. Ett överklagande ska som huvudregel ske inom 3 veckor efter att beslutet meddelades och till den myndighet som har meddelat beslutet.

    Har din granne sökt bygglov och den tänkta byggnationen följer gällande detaljplan finns inget krav på att du som granne ska höras i samband med att bygglovet prövas. Om ni däremot bor utanför detaljplanelagt område och åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd eller om grannen ska bygga på ett sätt som innebär att man gör en liten avvikelse från detaljplanen, ska du som granne alltid ges tillfälle att komma in med skriftliga synpunkter.

    Har du som ansökt om bygglovet nekats detta är det ganska självklart att beslutet går att överklaga. Men hur är det med att överklaga någon annans bygglov?

    Grannar som berörs av bygget, exempelvis då deras fastigheter angränsar till den aktuella fastigheten eller vars utsikt påverkas, är sakägare. De kan därför överklaga beslutet till dess att det vinner laga kraft, vilket i regel är tre veckor efter att beslutet meddelades.


    Där säger väl första och andra stycket lite emot varandra.
     
  9. H
    Moderator · Stockholm · 43 073 inlägg

    hempularen

    Moderator
    Andra stycket handlar inte om överklagande utan om grannehörande som skall ske innan ett bygglovsbeslut tas. OM det finns en avvikelse mot detaljplanen i beslutet. Eller om det gäller bygge utanför detaljplanerat område.

    Har kommunen missat grannehörande (förvånansvärt vanligt) så kommer länstyrelsen att ogiltigförklara bygglovet.
     
  10. A
    Medlem · Stockholm · 32 inlägg

    altan2009

    Medlem
    byggytan är inom detaljplanen, höjden under max och inte 4,5m mot granne. och taklutningen är också under maxnivån.
     
  11. A
    Medlem · Stockholm · 32 inlägg

    altan2009

    Medlem
    Inget krav på grannehörande då det är enligt detaljplan
     
  12. R
    Medlem · Västernorrland · 1 530 inlägg

    Räknenisse

    Medlem
    1. Man får alltid göra en överklagan. Om det som överklagats inte är överklagbart så kommer rätten att avsluta ärendet utan att ha prövat själva sakfrågan. Men innan dess måste de först bedöma om det var överklagbart eller ej. Tar viss tid, men går fortare än att pröva hela ärendet i sak.

    2. Ärendet innehåller även andra frågor, och dessa är överklagbara. Kanske anser grannen att beslutsfattaren var jävig? Eller att energiberäkningen var felaktig eller tusen andra saker som INTE berörs i detaljplan etc.

    3. I detaljplan är avgjort exempelvis max byggyta eller liknande. Dock är inte om just ditt sökta bygge ryms inom detta avgjort där. Frågan ifall ditt bygge verkligen är planenligt eller ej kan prövas.

    Alltså om grannen klagar på att 145 kvm är för stort för att passa på den tomten så kommer det inte att prövas därför att planen redan sagt ok till det.
    Men om han menar att ytan på ditt hus egentligen är 148 kvm för att ett visst takutsprång borde ha räknats med så kommer man att pröva vilken tolkning som ska gälla för beräkningsreglerna.

    Så det beror på VAD i beslutet det är grannen har klagat på.
     
  13. Jonatan79
    Hobbysnickare · Stockholm · 8 309 inlägg

    Jonatan79

    Hobbysnickare
    Vore intressant att se statistik på vilka överklaganden som fått fått bifall i procent. Samt borde den som överklagar få betala handläggningskostnader om han får avslag. Undra hur många som skulle fundera en gång till då?!
     
  14. A
    Medlem · Stockholm · 32 inlägg

    altan2009

    Medlem
    Hittade en uppsats från KTH med följande siffror (södermanslän 1998-2005 dock):

    28% av överklagan får bifall i länsstyrelsen, låter väldigt högt tycker jag.
    i 33% av dessa fall har länsstyrelsen skickat tillbaka fallet till kommunen för förnyad handläggning.
     
  15. Jonatan79
    Hobbysnickare · Stockholm · 8 309 inlägg

    Jonatan79

    Hobbysnickare
    Hur många bygglovsärenden var den baserad på?
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.