Byggahus.se

Effektvakt & lastbalansering - tårta på tårta?

 1. B
  Medlem Nivå 6
  Hej!

  När vi renoverade vårt hus för 20 år sedan, satte man in en effektvakt (se bifogad bild) som var avsedd att stänga av vår bergvärmepump (och/eller varmvattenberedaren) när vi lagade mat eller på annat sätt tog ut mycket ström.

  Förra året bytte vi ut värmepumpen mot en ny Thermia Diplomat Inverter L. Nu tänkte vi också installera en laddstation till vår lilla elbil och då har Garo rekommenderat att vi även skall installera en elmätare med lastbalansering (Garo 0900135, 3-fasversion eller Garo 0900132, 1-fasvariant).

  Vi har för närvarande 25A in till huset, men kommer sannolikt att uppgradera huvudsäkringarna till 35A i stället i samband med att elbolaget uppgraderar elnätet fram till huset.

  Nu till mina frågor:

  1. Om vi kommer att installera en laddstation med lastbalansering, behöver vi ÄNDÅ ha kvar den gamla effektvakten för bergvärmepumpens skull?

  2. Kan det vara så att den nya Thermia-pumpen kanske har någon form av inbyggd "effektvaktsfunktion" som vi inte känner till?

  3. Finns det kanske någon annan variant på effektvakt/lastbalansering som tar ett helhetsgrepp om vår situation (med ny värmepump, uppgradering av centralen till 35A, laddstation till elbil)???

  4. När frågan ändå är uppe, givet ovan, bör vi satsa på en 3-fasvariant på laddstationen till elbilen, eller välja 1-fasversionen?

  5. Elbolaget kommer att sätta upp en nytt mätarskåp utanför huset och vi kommer då att kunna byta ut den gamla elkabeln som idag går in till den gamla mätartavlan och huvudsäkrningarna. Vilken typ av kabel behöver vi då om vi kommer att säkra upp till 35A och kabeln kommer att gå i kabelskyddsrör in till huset? Finns det olika typer av kablar som man kan välja mellan i detta fall?

  Tack på förhand för inspel och tips!
   
  Redigerat 3 maj 14:17
 2. Bo.Siltberg
  Hobbyelektriker · Nivå 25
  Vad är syftet med en extra elmätare? Har du mer information om helheten, länkar? Det enda jag ser framför mig är två belastningsvakter i serie, den andra efter den prioriterade utgången på den första. Det kommer att fungera såvitt jag kan se i hastigheten. Det är ju billaddningen som får stryka på foten. Så den andra belastningsvakten kommer fortfarande att göra nytta.

  1. Om ni säkrar upp till 35 A så kanske den andra effektvakten aldrig behöver träda in, men man kan ju ställa ned den lite så att billaddningen får en chans att komma in.
  2. knappast, pumpen kan inte veta den totala belastningen utan att den mäter strömmen i mätarskåpet.
  3. Vet ej, det vore bra.
  4. 3-fas alla dar i veckan, vi är ju i Sverige. Men det är endast fördelaktigt om laddaren verkligen är trefasig, dvs belastar samtliga tre faser lika. Det finns avarter här så se upp. Och sedan ska ni ju ha nytta av den högre laddeffekten som trefas erbjuder. Allting brukar vara en kostnadsfråga kontra hur snabbt ni vill kunna ladda bilen. Å andra sidan är en 1-fasladdare direkt olämplig i Sverige om man vill kunna ta ut lite effekt. Ni kanske inte behöver gå upp till 35 A?
  5. Valfri installationskabel eller, om kabeln ska delvis gå i mark, markkabel godkänd för inomhusförläggning, EKKJ, N1XV, RV-K. Din fråga gäller egentligen arean som beror på (din nya) förimpedans i mätarskåpet och kabelns längd. Uppgift på förimpedans kan du få från nätägaren.
   
 3. B
  Medlem Nivå 6
  Tack, @Bo.Siltberg !

  Helheten är alltså att vi idag har en encentral som har 25A huvudsäkring, en ny bergvärmepump och att vi kommer att lägga till en laddbox för elbil, och, som du föreslår, gå på 3-fas-varianten. Vi kommer också, om nätägaren godkänner det, säkra upp till 35A, men vill ju självklart att detta skall fungera även om vi, eller nästkommande ägare, skulle vilja säkra ned anläggningen tillbaka till 25A.

  I dagsläget så finns inget större behov av att ladda bilen jättefort då vi inte åker så mycket bil, men samtidigt är det ju bra att bygga in lite framtidssäkert så att man slipper uppgradera. Och vad jag förstod på Garo, så går det i deras laddbox ställa om hur mycket ström man tar ut.

  Den där "extra elmätaren" var Garos förslag när jag kontaktade deras support för att fråga vad dom rekommenderar. Om vi då går på deras 3-fas-förslag, så föreslog dom alltså följande:

  * Garo Laddbox, 2449183 Laddbox med uttag 1,4-22kW – kompletteras med jordfelsbrytare typ A i centralen eller inne i stolpfästet.
  * Garo Energimätare 0900135 för lastbalansering

  Om jag förstod dom rätt, så var alltså energimätaren nödvändig på något sätt för att laddboxen skulle dra ned på effekten om vi tog ut mer inne i huset?

  Vad gäller fråga 3. dvs om det kanske finns någon form av lastbalanserare/effektvakt som kunde ta hand om BÅDE bergvärmepumpens och laddstolpens behov, så vore det ju väldigt bra. Men det får jag kanske kolla med Garo igen om de har något tips?
   
 4. J
  Medlem · Nivå 16
  För många år sedan så sattes det in belastningsvakter ( effektvakt ) i många hus för att få ner huvudsäkring till ett minimum, när det var populärt med EL-värme som nästan alla skulle ha ( billigt då ) , den kopplade för det mesta ur en VVB och kanske några element. Numera finns det nästan i varje VP och sätts i centralen för den. Detsamma är vakten för bil-laddaren, den ska känna av så inte det blir så säkringarna går. Energimätare heter det inte ( den är för att se hur mycket energi som har dragits av ett visst )
  Ska du ha en vakt för bilen så ska dom transformatorerna sitta i mätarskåpet och mäta den totala effekten ( amper ) som är inkopplad totalt. Det kan bli problem om VP kopplas in med vakt på sig själv ( begränsas till ca 20 ampere ) så utebli den del med VP ( lätt att koppla ur ) genom att ta bort kopplingar i VP, Helst ska delarna i centralen tagas bort.
   
 5. B
  Medlem Nivå 6
  Tack, @jonaserik !
  Är lite osäker på om jag förstår dig rätt. Menar du att vi borde ta bort den gamla "effektvakten" (som jag bifogat på bild) och i stället sätter in någon form av effektvakt som då tittar på hela systemet och då kopplar bort laddboxen och/eller bergvärmepumpen om vi drar på ugnar, spis, tvätt- och diskmaskin exempelvis?
   
 6. J
  Medlem · Nivå 16
  Du ska nu tydligen ha nytt med 35 amp abn och det räcker för hus och VP , det är den tillkommande belastningen som ska regleras och det gör laddaren om den får indikation på mer än 35 amp.. Vad har du för VP , den har en EL-patron i sig och det är den som normalt kopplas ner när man vill hålla ner amp när mamma dra igång julstöket och kommer på att hon ska tvätta med.
  Klart det går att ha två men det kommer att halta med nedkopplingen, då VP kopplar ner så kommer billaddaren att känna AHA nu finns det så jag kan köra fullt. Inte det som är meningen för det. Huset ska alltid ha full kraft. Då ska belastningen säkrast mätas i mätarskåpet för rätt funktion och en sådan. Du ska nog ha en elektriker som ordnar till det med nytt skåp och annat.
   
 7. J
  Medlem · Nivå 16
  Ett PS , vad har du för mätarskåp i dag , gammalt eller ett modernt, infällt i vägg eller utvändigt, ett foto med luckan öppen är bra, så syns det klart vad du har.
   
 8. B
  Medlem Nivå 6
  Tack, @jonaserik !

  Idag har vi ett väldigt gammalt mätarskåp inne i huset (se bifogad bild). Ellevio har sagt att de kommer att förse oss med ett helt nytt fasadmätarskåp, men att vi måste dra in ny kabel in till huset som ersätter den gamla. Vi har också ansökt om att få uppgradera och öka säkringen från 25A till 35A, men det beror ju i slutändan på om det är fler fastigheter i området som vill säkra upp i samband med att de lägger de renoverar elledningarna i gatan.

  Om jag förstår ditt resonemang rätt, så borde vi leta efter någon form av intelligent lastbalanserare/effektvakt där man kan prioritera exempelvis i första hand plocka bort laddboxen, och i andra hand bergvärmepumpen, eller andra enheter som exempelvis värmegolv, etc. Eller? Elcentral.jpg

  OM det är så att vi borde ställa vissa krav på det blivande fasadmätarskåpet för att det bättre skall passa våra förhållanden och de scenarier jag har skissat ovan, så får ni väldigt gärna hojta till!
   
 9. J
  Medlem · Nivå 16
  Det kommer att bli ett nytt modernt fasadmätarskåp, som har plats för div extra säkringar/JFB eller annat.. Ska det extra för bilen tas ut från det nya skåpet så är det lämpligt att sätta vaktens transformatorer där. Det blir en total övervakning av El till hus/laddning då. Nu har det inte framgått om finns ett garage eller uppställningsplats för bilen. Om du vågar lätta på locket till EL-centralen kan du se 3 st runda grejer som en kabel går igenom och är kopplade till din nuvarande vakt. Hur det styrs i uttaget för bilen är jag inte säker på, om det ska vara någon extra ledning mellan trafo och laddare eller om det programeras internt iden. du får forska i det
   
 10. Bo.Siltberg
  Hobbyelektriker · Nivå 25
  Ja finns det en effektvakt som kan prioritera mellan två eller fler förbrukare så vore det ju bra då två separata efter varandra kan ge lite jojo-effekt. Jag har dock inte nån koll på produktmarknaden här.

  Ett nytt mätarskåp för 35 A kräver ingenting speciellt i ditt fall. Det finns plats för strömtransformatorer och ev extra elmätare.

  Jag kollade snabbt dina länkar men ser fortfarande inte vad den extra elmätaren är till för. Garo vill kanske ersätta traditionella strömtransformatorer med denna, och låta den prata med laddaren? Må så vara, frågan är bara vad det kostar extra...

  Inte heller finner jag bevis på att laddaren är äkta trefasig. Jag är inte insatt i detta men en laddkontakt typ 2 som denna laddare har lämnar det där med trefas till bilen vad jag förstår, dvs det är bilen som ska stöda trefas.
   
 11. J
  Medlem Nivå 1
  Detta är ett problem som framöver kommer bli allt vanligare. Jag har sökt efter en lösning men inte hittat något. Borde finnas en standard för effektbalansering mellan storförbrukare. En BUSkabel mellan värmepump, laddbox, omformaren för solcellerna och batteribanken. En enkel konfigurering i respektive apparat borde vara allt som krävs. Men verkligheten är en annan.

  Elmätare i laddboxen är en förutsättning för att kunna söka bidrag för laddaren. Har aldrig installerat lastbalansering på GAROs laddare men det kan vara så illa att det blir ytterligare en elmätare som antingen mäter direkt eller via strömtrafo. Denna mätare kommunicerar sedan med laddboxen via MODBUS. Många mätare blir det! Mätningen för lastbalansering ska ske på en punkt i anläggningen där all ström passerar. Mätartavlan är ett alternativ men i en villa matar mätartavlan normalt sett den enda elcentralen. Mät där det är smidigast med kabeldragning.

  Vad ska ni ha för bil? Är det en laddhybrid laddar den bara på en fas! Är det en ren elbil laddar den på tre faser om ni köper en ny bil. Köper ni en ren elbil ska ni ABSOLUT ha en trefas laddare med lastbalansering.

  35A låter väldigt mycket! Det borde räcka med 25A... Det beror såklart helt och hållet på hur bra värmepumpen fungerar hur mycket energi huset gör av med etc. Vrid upp den vänstra ratten på effektvakten till 35A och då blir det i praktiken urkopplad. Ta en lång varm dusch och dra sedan igång storförbrukarna i köket när värmepumpen går för fullt. Inte jättekallt ute så här års men ni kan ju prova. Håller säkringarna kan ni prova byta till 20A säkring och göra samma sak igen. Håller det borde fungera utan att säkra upp. Kollade en snabbis med hittade ingen effektbalansering till pumpen. Det är dock möjligt att strypa max effekten på den. Kompressorn drivs av en frekvensomformare och borde vara snäll mot anläggningen.

  Det kan bli en del jobb i eran anläggning för att få allt att fungera men det borde gå.
   
  • Laddar…
 12. elmontören
  Medlem Nivå 3
  Det stämmer. Den extra mätaren är för lastbalanseringen och kommunicerar med laddboxen via MODBUS. Nexans har en fiffig Eqlq 5g2,5+2x0,75 för ändamålet.
   
  • Laddar…
 13. B
  Medlem Nivå 6
  Tack, @JJJonas !

  Vi har en "ren" elbil, en Nissan Leaf, så vi hörsammar råden om trefasladdare!

  Jag skall kolla med Thermia under dagen och höra om de har något bra inspel på detta.
   
 14. B
  Medlem Nivå 6
  Stort tack, @elmontören för tipset på kabeln!
   
 15. GK100
  Medlem · Nivå 22
  Det finns tyvärr alla möjligheter till att du får en lösning tårta på tårta i de här fallen. Som nämndes tidigare finns normalt inget som samordnar på ett vettigt sätt och då lätt att hamna i ett läge med många lådor monterade utan större värde.

  Se särskilt upp med de sk laddboxarna de är i princip väldigt dyr mycket lite funktion, samma med ev installatörers påhitt kring lösningar för helheten, JFB antal-typ osv. Lätt att bli skinnad här kanske mer än vanligt skulle jag tro.