Hej Byggahusforum! Jag har i kontrollplanen punkten Dränering Regnvatten med texten utlagda dräneringsrör samt avledande av drän - och regnvatten . Nu till frågan, finns det några lämpliga rör som rekommenderas för uppgiften? Och som har en avledande funktion , kanske åt hållet rännsten? Eller kan jag ta vilka rör som helst? Med vänliga hälsningar, PerOF
 
Man brukar (alltid?) använda vanliga 110 mm markavloppsrör till takavvattningen.

Rännstenar har man inne i städer med stenläggning.
Det är kanske så du bor :)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.