Byggahus.se

dränering in på min tomt

 1. A
  Medlem · 31 inlägg

  akeller

  Medlem
  Hej,

  jag och min fru köpt en tomt ute i skogen i höstas och tänker börja bygga till våren. När vi var ute och kollade på tomten i helgen så ser vi att längs ena tomtgränsen så är tomten alldeles "sumpig". Detta beror på att vägföreningen har lagt ett dräneringsrör från vägen som mynnar ut på vår tomt. OBS! vi visste om att dräneringsröret fanns, vi visste dock inte att det skulle göra så mycket skada. Enligt säljarna av tomten så har dräneringsröret installerats utan deras godkännande. vad har jag för rättigheter?

  Dessutom har de dragit vägen lite lustigt för den sneddar över min tomt och stjäl 10-20 kvm. Iofs är tomten på 3500 kvm men med deras "intrång" så blev helt plötsligt 50 kvm obrukbar.

  Sträckningen av vägen bryr jag mig inte så mycket om men dräneringen är mer oroande.

  tacksam för svar,
  Andreas
   
 2. L
  Medlem · 287 inlägg

  LennartL

  Medlem

  Re: dränering in på min tomt

  Det är bara att ta upp båda frågorna med vägföreningens ordförande, och för ordföranden framföra vad säljaren hävdat om intrång på tomt och dräneringsröret. Jag skulle inte tillåta ett evigt intrång på min tomt av en väg utan åtminstone försöka tidsbegränsa detta via någon form av avtal med vägföreningen t ex.

  Du måste ha båda sidors synpunkter på vad som gäller och sedan få bäda frågorna reglerade. (Säljare kan ibland ha "glömt" saker). Först därefter kan du bedöma vad kan göra.
   
 3. R
  Medlem · 18 inlägg

  ragge

  Medlem

  Re: dränering in på min tomt

  Vi har ett liknande problem med dräneringsrör som kommer från vår grannfastighet så jag bifogar svaret jag fick från en jurist hos villaägarnas riksförbund.
  Hej!

  Under förutsättning att det inte finns något servitut eller ledningsrätt som ger
  grannfastigheten rätt att avleda sitt vatten på detta sätt har inte grannen rätt
  att göra detta. Kontrollera gärna med inskrivningsmyndigheten huruvida någon
  sådan rättighet finns för grannfastigheten. Ligger fastigheten i Göteborg ska ni
  vända er till inskrivningsmyndigheten i Uddevalla, tfn 0522-65 71 60. Om någon
  sådan rättighet finns, återkom gärna så får jag undersöka eventuell möjlighet
  att ställa krav på säljaren med anledning av detta.

  Finns inte någon rättighet såsom servitut eller ledningsrätt har inte grannen
  rätt att ha rör på er fastighet. Lämpligen bör ni informera grannen om detta och
  uppmana denne att ta bort rören. Om ni inte skulle kunna komma överens med
  grannen om detta bör det finnas möjlighet att få ett borttagande av rören
  verkställt genom att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten.

  Med vänlig hälsning

  Villaägarnas Riksförbund
  Rådgivningsavdelningen
   
 4. A
  Medlem · 31 inlägg

  akeller

  Medlem

  Re: dränering in på min tomt

  Tack, precis de svaren jag ville höra. Någon form av servitut finns inte enligt säljaren då röret installerades dit utan deras vetskap.
   
 5. DragonLady
  Medlem · Västra Götaland · 780 inlägg

  DragonLady

  Medlem

  Re: dränering in på min tomt

  Fick höra idag att man kan kolla med Lantmäteriet om gamla servitut o ledningsrätter som inte är inskrivna hos tinget.
   
 6. L
  Medlem · 287 inlägg

  LennartL

  Medlem

  Re: dränering in på min tomt

  Vägar med vägföreningar för ett flertal tomtägare och markägare kan vara lite speciella saker. Frågan är om dessa behöver servitut. Det beror nog bl a på om, hur och när vägföreningen bildades tror jag

  Är lite osäker på detta, men detta bör du kolla, enklast genom att kontrollera om en formell vägförening bildats och i så fall när och vad den omfattar. Detta ska finnas registrerat någonstans vet jag.
   
 7. M
  Medlem · 21 inlägg

  Minime

  Medlem

  Re: dränering in på min tomt

  Här kommer ett klipp ur Jordabalken:
  Angående dräneringen:

  3 § Den som avser att utföra eller låta utföra grävning eller liknande arbete på sin fastighet skall vidta varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att förebygga skada på angränsande fastigheter. Bestämmelser om ersättning för skador till följd av grävning eller liknande arbete finns i 32 kap. miljöbalken.

  Angående vägen:
  11 § Har byggnad eller annan anläggning uppförts så att den skjuter in på angränsande mark, och skulle anläggningens borttagande eller förändring medföra betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare, är denne ej skyldig att avträda den mark som sålunda tagits i anspråk, förrän anläggningen avlägsnas eller blir obrukbar. Vad som sagts nu gäller dock ej, om den som uppförde anläggningen inkräktade på den angränsande marken med avsikt eller av grov vårds löshet och, när anläggningen överlåtits till annan, denne ägde kännedom därom vid sitt förvärv.
  Den angränsande markens ägare är berättigad till ersättning för det intrång som anläggningen medför för honom. Om marken före intrånget har upplåtits med tomträtt, är tomträttshavaren berättigad till ersättning för det intrång som anläggningen medför för honom. Lag (2003:626).

   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.